نۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comنۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: ەل-ارنا گازەتى | وسى ارادان ەلارنا گازەتىنىڭ بارلىق ماقالالارىن كورۋگە بولادى..

مەندە ال-ارناعا جازبا-ماقالا جازامىن، وندا وسى ارانى باسىڭىز!

جولدانعان ۋاقىتى: 22:31 - 2021/01/13

ماقالا جولداۋشى: nurhalyk
ماقالا اپتورى: Нұрхалық Абдырақын
اپتوردىڭ مەكەن-جايى: Бейжің қаласы
وسى ماقالانىڭ كىرىلشە نۇسقاسى، وسى ارانى باسىڭىز

Осы мақаланың кірілше нұсқасы, осы араны басыңыз


اتا جۇرتى قازاقستانعا كوشىپ كەلسە دە كەيىنگى كەزدە وسكەن جالاقىسىن ويلاعان نۇركەن كوزىن اشسادا، جۇمسادا ءۇيىر-ۇيىر جىلقىنىڭ تاسىرلاپ شاۋىپ جۇرەگەنىن كورەتىن بولدى. مازاسى ابدەن قاشتى. قىتايدىڭ قىزىل اقشاسىنىڭ بەتىندەگى ماۋ ءتوراعاعا ساعىنا قارادى، ول ء«وزىم قۇتقارام كەلە بەر، قورىقپا» دەپ، شاقىرىپ ءتۇرعانداي...بىر تاڭدا ۇيقىسى قىرىق ءبولىنىپ، تالاي كۇندى دوبەكشىپ اتىردى... ءبىر جەتىدەن سوڭ قورعاس وتكەلىندە كەدەندە كەزككتە تۇردى...بۇرىنعىداي قالىڭ ادام، ۇزىنسونار كەزەك جوق، ەكى قىتايمەن بىرگە نۇركەن تاموجنيالىق تەكسەرىستەن ءوتىپ، كەدەندىك باقىلاۋعا پاسپورتىن وتكىزدى، قۇجاتتارىنا قادالا قاراعان ارىق، قىسىق كوز قىتاي قىز، نۇركەندى جانىنا كەلگەن ساقشىعا ىلەس دەپ، ءامىر بەردى. وڭاشا بولمەگە اپارىپ تەكسەردى، قولفونىن ءبىر شۇقىعاندا الدە قاشان ءوشىرىپ تاستاعان ۋاتساپتىق جازبالارى قاپتاپ شىقتى. ءدىني ۆيديونى شۇقىپ جىبەرىپ، شارۋاسىن ءبىتىردى. كوزىن تاڭىپ قاراڭعى قاپاسقا سالدى.
***
بالا كەزىنەن باقىتتى كۇندەر كەشكەن نۇركەن مەكتەپتى ءبىتىرىپ، مۇعالىمدىك ماماندىعى بويىنشا وقۋعا ءتۇسىپ، قىتاي ءتىلىن جاقسى مەڭگەرىپ ءتورت جىلدا اۋىلىنا كەلدى، بارىن سالىپ كۇيىنىپ ساباق ءوتتى، بارلىق ءىس-شارادا بەلسەندى بولىپ كوزگە ءتۇستى، ءتىپتى ناۋىرىز ايىنداعى ء«تىرى ليفىڭ» قيمىلى كەزىندە سىنىبىنداعى وقۋشىلاردى ەرتىپ، كوشەگە شىعىپ سەنبى، جەكسەنبىدە ەلدىڭ بۇزىلعان شايتان ارباسىن جوندەدى، اۋلالاردى تازالاپ كوپتەن العىس الدى، كومۋنيستىك پارتياعا ءوتتى، اۋدانعا اۋىسىپ جاستار وداعى ۇيىمىنا كەلدى، قىپ-قىزىل كومۋنيست بولىپ، جاقسى قىزمەت اتقاردى. جاسى وتىزدان اسا سونداي ءبىر قاسيەت بويىنا دارىدى، حان تەكتى ازاماتتىڭ بولاشاقتا قايسىسى باستىق بولاتىنىن الدىن الا بولجاپ سوعان ەلدەن بۇرىن جاعاتسىپ، جاقسى كورىنەتىن، ونىمەن شاماسى جەتسە دوس بولاتىن ادەت تاپتى. حۋ تەكتى قىتاي دوسى اۋداننىڭ اكىم ورىنباسارى بولعاندا نۇركەندى وداق كوميتەتىنە باسشى ەتىپ قوياسالدى. ەكى تىزگىن ءبىر شىلبىر قولىنا تيەگەن نۇركەن «ليفىڭ مەن لاينيىڭ»دى شىنمەن ءتىرىلتى، قول استىنداعى موڭعول كەلىنشەكپەن ەكى حانزۋ جىگىتىن تىنىم تاپتىرماي بۇكىل اۋدانداعى 28 ەلدى مەكەنگە جارلىعىن شاشتى، ءار اۋىلدىڭ كوشەلەرىنە جارنامالىق تاقتايشا ءىلدىردى، جەرگىلىكتى ۇكىمەتپەن بىرلەسىپ، ەلگە قولدارىنان كەلگەنشە كومەگىن تيگىزدى، كەدەي وتباسىنىڭ بالالارىنا جاردەم بەردى، وداققا كوپتەپ وقۋشى قابىلداپ، جاسى 28 گە تولعانداردى وداقتان شەگىندىرۋ جۇمىستارىن وتە جاسى ىستەدى. ەكى جىلدان سوڭ اۋداندىق ۇكىمەتتىڭ ساناق مەكەمەسىنىڭ باستىعى بولىپ تاققا وتىردى.
بەس جىل سول ورىندا قوزعالماي وتىردى، ءوزى سياقتى ءبىر جىلپوس ونى ورنىنان تايدىرىپ تاعىن الدى، قارتتار مەكەمەسىنە باستىقتىڭ ورىنباسارى ەتىپ جىبەردى. سول جەردە از ۇلتتارعا زەينەت جاسىنا جەتپەي شىعاتىن ساياساتتى پايدالانىپ زەينەتكە شىقتى، ەلدەر جاپپاي اتا جۇرتقا كوشتى، تۋىستارى تولىعىمەن قازاقستانعا قونىستاندى. ەڭ سوڭعى بولىپ نۇركەن دە كوشىپ كەلدى.
اۋىردىڭ استىمەن جەڭىلدىڭ ۇستىمەن وسكەن ول ساۋداعا ەبى بولماي، باسقا جۇمىسقا زاۋقى سوقپادى. تايماس باق، كەتپەس قازانعا قول سالىپ، ءومىرى اقشا تۋرالى ويلانىپ كورمەگەن نۇركەن ەندى ءوز ەلىندە كەدەيلىكتەن قورىقتى، ستۋدەنت ەكى ۇل ءبىر قىزىنا قىتايدان كەلەتىن زەينەت اقىسىن قولىنا ۇستاتىپ، نۇركەن كەلىنشەگى ەكەۋى، ارتىق شىعىننان قاشىپ، ەلدى شاقىرماۋ ءۇشىن شاقىرعان جەرگە بارماي، بۇرىنعى كيىمدەرىن كيىپ، جىرتىلعان جەرىنە ورنەكتەپ جاماۋ سالىپ كيەتىن بولدى، ءار قىستا ەكى سوعىم جەيتىن ونىڭ ەندىگى سوعىمى تاۋىق بولدى. كەدەيلىككە شىداماي قىتايعا نەشە مارتە كوشىپ كەتۋگە وقتالىپ، ەلدەن ۇيالدى. مازاسىزدىق، ۋايىم ونى جەگىدەي جەپ، بەتى ايقۇش-ۇيقىش سىزىقتارعا تولدى. دەگەنمەن ايەلى ايمان ءبىر ساباز جارالعان كەم ءسوزدى جان، تەك اندا-مۇندا كوشىپ كەلگەنىنە وكىنەبسە، ەلدىڭ اقىلى قىسقا ايەلدەرى سياقتى كوپ مازاسىن المادى. ءبىر كۇنى كورشىسىنە ىلەسىپ مەشىتكە جۇماعا باردى، جانى جاي تاۋىپ ۇيىنە كەلدى، مازاسىزدىقتان قۇتىلدى، تىنىش ۇيقتادى. كەلەسى جۇمانى اسىعا كۇتتى، جۇمادان قالماي ءجۇرىپ، تاڭ نامازىنا جىعىلدى. جىلعا تولىپ بەس نامازىن تولىق وقيتىن جانعا اينالدى، جانى جاي تاۋىپ، بارعا قاناعات، جوققا شۇكىر ەتۋدى ۇيرەندى. ءوستىپ جۇرگەندە قىتايدا قارا داۋىل تۇرىپ، ادامداردى ساياسي ۇيرەنۋگە اكەتىپ جاتىپتى دەگەن سۋىق حابار دۇڭك-دۇڭك ەتىپ جەتىپ جاتتى. شەتەلگە كەتكەن قىتايلىقتاردىڭ ايلىعى دا توقتاپتى. بارسا ايلىعى بەرەدى ەكەن دەگەن اڭگىمەنى قۇلاعى شالىپ ەلەڭدەي باستادى. بالالارى جۇمىسقا تۇردى، ولاردىڭ ستۋدەنت بولعان كەزىندەگىدەي قينالا قويماسپىز بارماساڭ قايتەدى دەپ ايمان اقىل ايتتى. كەيىنگى كەزدە وسكەن جالاقىسىن ويلاعان سايىن كوزىن اشسادا-جۇمسادا نۇركەننىڭ كوز الدىنا ءۇيىر-ۇيىر جىلقى تاسىرلاپ شاۋىپ جۇرەتىن بولدى...
***
نۇركەن ەمحانادا ەسىن ءبىراق جيدى. اشۋدان جارىلا جازداعان ول ءوزىنىڭ ىشەك-قارنىن اقتارىپ جىبەرىپ، قارنى جەر سىزىپ سوندا كەلىپتى. بەلسەندى ادىراقپاي جىگىتتەر ماسەلەڭدى تاپسىر دەپ، وزىمەن ءوزى قوڭىر تىرلىكتەن كۇن كەشكەن ونى كۇندە جان توزگىسىز قيناۋعا سالعاندا ءوزىن ءوزى جارىپ سالىپتى...بۇل اركەتىنەن ەشتەڭە شىقپاي جازىلا سالا قايتا اكەلىپ توعىتى قاراعى قاپاسقا.
نۇركەن تۇندە تۇسىندە ءولىپ قالىپتى، ءبىر كەزدە قايتا ءتىرىلدى، ەلدىڭ ءبارى اراپشا قۇران تىلىندە سويلەسەدى. اتاسى وعان «بۇل كاپىر سەنىڭ يمانىڭدى تارازىلاپ تۇر، سابىر ەت» دەپ جوق بولدى، ءبىر كەزدە اپاسى كەلىپ «قايتسەڭدە ءومىر ءسۇر، ءدىن دەگەن بوس اڭگىمە» دەپ، قۇلاعىنا اقىرىن سىبىرلادى... تۇر دەگەن وكەم داۋىستان شوشىپ وياندى، ءبىر بولمەدى سەگىز ادامدى جالاڭ اياق تۇرسيمەن تۇرعىزىپ قويىپ، تاپال دا تىعىرشىق قىتاي اسكەرى قولىنا سۋلى ورامالدى بايلاپ الىپ، تارسىلداتىپ ساباي باستادى. سۋلى ورامال قانشا تيسەدە بەتتەرىنە داق قالمايدى، ءتىپتى ەڭ جاندى جەرىنەن ۇرىپ، تالدىرىپ تاستاپ شىعىپ كەتتى.
كەش باتا نۇركەننىڭ اۋزىن اشىپ ءبىر سارى سۋدى لاقىلداتا قۇيدى، ەس-تۇسسىز ەكى كۇن جاتىپ كوزىن اشتى، مەڭ-زەڭ، ميى جوقتا ەمەس، باردا ەمەس، بەيتاراپ ساناعا كوشىپتى، ەشتەڭە قىزىقتىرمايدى، بارىنە ناراۋ قارايدى، قاتىن بالاسىن ەسىنە تۇسىرە المايدى، كوزىن اشسادا-جۇمسادا كورەتىن جىلقىلار مۇلدە جوق، تەك ءبىر قارا سىزىق كورەدى.
***
سەن نامازدى تاستا، ءدىنىڭدى سات، ۇلتىڭدى ۇمىت، تولىعىمەن قىتاي قوعامىنا سىڭسەڭ شىعاسىڭ دەگەن قاعاز الدىندا جاتتى. قازاستانعا بارام دەپ ارمانداما، سەن ءبىزدىڭ قىزىل پارتيانىڭ ادامىسىڭ، ايلىعىڭ تولىعىمەن بەرىلىپ تۇرادى، سەنى ءومىر بويى باقىلاۋدا بولاسىڭ، ەگەر قىلدان تايساڭ كەلەتىن جەرىڭ وسى دەپ ەسكەرتىپتى استىندا. كەلىسسەڭ قول قويدا شىق.
قول قويىپ، دوڭىزدىڭ ەتىن جەپ، ارققا تويىپ بوستاندىققا شىقتى.
سول كۇنى تۇسىندە ماۋزىدۇڭدى كوردى، جانىنا ەرتىپ الىپتى، قىتايدىڭ اتاقتى داۋىستىق سوپىلارى ءومىر سۇرەتىن ۋ داڭشان تاۋىندا پۇتتارعا تابىنىپ ءجۇر...
-سىز كومۋنيست ەدىڭىز-عوي. ء
-دىن دەگەن ىشتە بولادى، سىرتىمىز عانا كومۋنيست بولعان.
شوشىپ ويانعان نۇركەن بارماعىن شايناعانمەن اناۋ قاعازعا قوي قويىلىپ، ارتىندا اڭدۋشىنىڭ بار ەكەنىن ويلادى. كەزىندە شولاق ىشتانمەن مونشاعا ءتۇسىپ، ءوز تانىنە قاراماي كۇن كەشە باستاعان تاقۋالىعىنا بۇل كۇندە ءوزى دە سەنبەيدى. بۇگىندە ماركيس پەن لەلين پايعامارى ىسپەتتى، ۇستاپتارى ولاردىڭ باس كىتابى، تازا كومۋنيست كاپىر. باياعى سارى سۋدى تاعى ىشكىزدى ءبىر كۇنى قىتاي تۋىسى، ىشپەسە قايتا تۇرمەگە اپارادى، ەسى قايتا اۋىستى...قۇددى نايمان انا اڭىزىنداعى ماڭگۇرت جىگىتىڭ كەيپىندە ەسى بىردە بار بىردە جوق....اۋزىنا ساسىق شايتان سۋ ۇرتاپ، تالتاڭداي باسىپ، قارقىلداي كۇلىپ توزاققا كەتىپ بارادى.

قوسىمشا جۇكتەلگەن سۋرەتتەرى:

كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/oku.php?tur=11&id=2413

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە 99 دەپ جازىڭىز، راحىمەت!
98 + 1 = ? sozsiz sifermen tolteringiz.

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


قازاقستان حالقى اسسامبل 5 مينوت
مەملەكەتتىك حاتشى: توتا 5 مينوت
پسيحولوگيالىق تەست: قاي 8 مينوت
ەلوردا مەشىتتەرىنىڭ جام 8 مينوت
اللانىڭ قۇلدارىن تومەن 8 مينوت
دۇعانىڭ قابىل بولۋىنا ك 8 مينوت
الماتىدا ومىربەك جولداس 8 مينوت
ساعىنتاەۆ قالا تۇرعىنىن 8 مينوت
شقو-دا وتكەن تۇندە جولد 8 مينوت
قازاقستان حالقىنىڭ وتكە 11 مينوت
قازاقتار قازىدان سۋشي ج 11 مينوت
اتىراۋدىڭ دارىگەرلەرى « 11 مينوت
قازاقستاندا مەرزىمدى اس 17 مينوت
الماتىدا جۇك ماشيناسى ج 17 مينوت
جالپى حالىقتى قامتىعان 18 مينوت
وقيعالار حرونيكاسى. 1 ن 18 مينوت
ءار دارەجەلى ورگانداردى 18 مينوت
وسەك-اياڭ اقيقاتتى بۇرك 18 مينوت
سپورتشىلار، ەتنومادەني 18 مينوت
قازاقستاندا مەرزىمدى اس 18 مينوت
مامين "روسكوسموس" باسشى 20 مينوت
قىرىمبەك كوشەرباەۆ: توت 20 مينوت
وتكەن ومىرگە ەسەپ بەرىپ 23 مينوت
قحا «تۇڭعىش پرەزيدەنت ج 26 مينوت
اتىراۋدىڭ دارىگەرلەرى « 26 مينوت
تالدىقورعانعا جاڭا اكىم 28 مينوت
مەشىتتە ارلەۋ جۇمىستارى 28 مينوت
ەلىمىزدە مەرزىمدى اسكەر 28 مينوت
قازاقستان حالقىنىڭ وتكە 29 مينوت
ەلورداداعى تابىسى از وت 1 ساعات