كومپيۋتەر نۇسقاسى Компйутер нұсқасы

قولايلى بەت | بۇگىنگى | كەشەگى | جالپى مالىمەت

ەل-ارناعا تىزىمدەلىڭىزدەر ...

اعاجاي التاي تورى


ءتۇرى: التاي ايماعى اقپاراتتارى

ۋاقىتى: 11:00 - 2019/10/09


Нақты Көзі: http://kazakh.altxw.com/system/2019/10/09/030025908.shtml

elarna.net Printed Version.
ەرلىكپەن الدىڭعى شەپتە اتويلاپ، جاڭا ءداۋىردىڭ كۇرەسكەرى بولامىز

 ەرلىكپەن الدىڭعى شەپتە اتويلاپ، جاڭا ءداۋىردىڭ كۇرەسكەرى بولامىز

 − باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى قۇرىلعاندىعىنىڭ 70 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ جينالىسىندا سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزى رايونىمىزدا قىزۋ اڭىس قوزعادى

 ”جۇڭگونىڭ كەشەگىسى ادامزاتتىڭ تاريح پاراعىنا جازىلدى، جۇڭگونىڭ بۇگىنى ميلليارد حالىقتىڭ قولىمەن جاراتىلۋدا، جۇڭگونىڭ ەرتەڭى، ءسوز جوق، اناعۇرلىم كوركەم بولادى“. باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى قۇرىلعاندىعىنىڭ 70 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ جينالىسىندا سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزى رايونىمىزداعى زيالىلار مەن جاستاردىڭ، وقۋشىلاردىڭ جىگەرىن تاسقىنداتىپ، بارىنشا ماقتانىش سەزىمىنە بولەۋمەن بىرگە، ارقالاعان جاۋاپكەرشىلىكتەرى مەن بورىشتارىنىڭ اۋىر ەكەندىگىن دە سەزىندىردى. كوپشىلىك جابال مىنالاردى ءبىلدىردى: جاڭا باستامادا تۇرىپ قاجىرلىلىقپەن كۇرەس جاساپ، ءورىس اشا جاڭالىق اشىپ، حالىقتىڭ ءۇمىتىن اقتاپ، ءداۋىردىڭ بورىشىن وتەپ، ەرلىكپەن الدىڭعى شەپتە اتويلاپ، جاڭا ءداۋىردىڭ كۇرەسكەرى بولىپ، ”قوس 100 جىلدىق“ كۇرەس نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋ، جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى سىندى جۇڭگو ارمانىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن اقىل - پاراساتىمىز بەن كۇش - قۋاتىمىزدى قوسامىز.

 ■ جاڭا داۋىردە بورىش ارقالاپ تاعى ساپارعا اتتانامىز

 بىرنەشە كۇننەن بەرى، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ ماڭىزدى ءسوزىن اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم پارتيا مەكتەبى (اكىمشىلىك شۋەيۋانى) فيلوسوفيا وقىتۋىن زەرتتەۋ ءبولىمىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى، پروفەسسور چىن حۇڭ تالاي رەت قايتالاي كوردى، ول بىلاي دەدى: ”مەن ءداۋىر جۇكتەگەن بورىشىمدى سانالى تۇردە ارقالاپ، باسشى كادرلاردى باۋلۋ ساپاسىن ۇزدىكسىز جوعارىلاتىپ، ءار ۇلت بۇقاراسىن قۇلشىنا كۇرەس جاساۋعا اناعۇرلىم جاقسى ىنتىماقتاستىرا باستايمىن“.

 ”بۇگىن، سوتسياليستىك جۇڭگو دۇنيەنىڭ شىعىسىندا اسقاق تۇلعاسىمەن قاسقايىپ تۇر، ەشقانداي كۇش ءبىزدىڭ ۇلى وتانىمىزدىڭ ورنىن تەڭسەلتە المايدى، ەشقانداي كۇش جۇڭگو حالقى مەن جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ العا باسۋ قادامىنا بوگەت بولا المايدى“. باس شۋجيدىڭ ءسوزى شينجياڭ قوعامدىق عىلىمدار اكادەمياسى جۇڭگوشا سوتسياليزم نازارياسى جۇيەسىن زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ كومەكشى زەرتتەۋشىسى راميلا رەجەپتىڭ جىگەرىن تاسقىنداتتى.

 ”مەن ءوزىم ارقالاعان ءداۋىر جاۋاپكەرشىلىگى مەن تاريحي بورىشىمدى ەستە بەرىك ساقتاپ، پارتياعا العىس ايتىپ، پارتيانىڭ سوزىنە قۇلاق اسىپ، پارتياعا ىلەسىپ، شي جينپيڭنىڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىن سانالى تۇردە عىلمي زەرتتەۋ قىزمەتىنىڭ تۇتاس بارىسىنا ساباقتاستىرىپ، پارتيانىڭ جاڭا داۋىردەگى شينجياڭدى جونگە سالۋ جالپى جوباسىن تەرەڭدەي زەرتتەپ، ءتۇسىندىرىپ، ۇيرەنۋدى، وي جۇگىرتۋدى، قولدانۋدى ساباقتاستىرىپ، تانىمدى، سەنىمدى، ارەكەتتى بىرلىككە كەلتىرىپ، جاڭا داۋىرگە ءتان شۇعىلالى ناتيجەنى قۇلشىنا جاراتامىن“، - دەدى راميلا رەجەپ.

 ■ جاڭا ساپاردا ۇزدىكسىز كۇرەس جاساپ، تىڭ تاراۋلار جازامىز

 ”حالىقتىڭ تاماشا تۇرمىسقا دەگەن تالپىنىسىن ۇزدىكسىز قاناعاتتاندىرۋ، جاڭا تاريحي ناتيجەنى ۇزدىكسىز جاراتۋ كەرەك“. باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ ماڭىزدى ءسوزى شينجياڭ اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىم اكادەمياسى ميكرو ورگانيزمدەردى پايدالانۋدى زەرتتەۋ ورنىنىڭ باستىعى گو ۋىنچاۋدى بارىنشا جەلپىندىردى.

 گو ۋىنچاۋدىڭ ءار جىلى از دەگەندە 3 ايعا جۋىق ۋاقىتى اتىز باسىندا وتەدى، مەن عىلىم - تەحنيكا ارقىلى حالىق تۇرمىسىنا قىزمەت ەتۋ، اۋىل - قىستاقتى گۇلدەندىرۋگە كۇش قوسۋ، كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋعا كۇش قوسۋ جاقتارىندا ءتۇيىندى كۇش شىعارىپ، قولدانىلمالى تەحنيكانى زەرتتەۋدى كۇشەيتىپ، اناعۇرلىم مول عىلمي زەرتتەۋ جەتىستىكتەرىنەن ءتىپتى كوپ ەگىنشى - مالشىلاردى شىنايى يگىلىكتەندىرۋگە مۇمكىندىك جاسايمىن“، - دەدى.

 اۆتونوميالى رايوندىق كوممۋنيستىك جاستار وداعى كوميتەتىنىڭ شۋجيى مامەتجان ءداۋىت بىلاي دەدى: ”ءبىز’جاستاردىڭ قاۋىرت ۇيرەنۋى‘ ارەكەتى مەن نەگىزگى تاقىرىپتىق وداق، اترەت كۇنى قيمىلىن ىشكەرىلەي ورىستەتىپ، قالىڭ جاستاردى شي جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، پارتياعا ىلەسۋدەي اۋەلگى ماقساتتى ۇمىتپاي، جاستىق ورالدىڭ بورىشىن ەستە بەرىك ساقتاۋعا باستاپ، ءار ۇلت جاستاردىڭ وتانشىلدىق سەزىمىن، وتاننىڭ ءۇمىتىن اقتاۋ ەرىك - جىگەرىن جالىنداتۋىمىز كەرەك“.

 ■ جاڭا باستامادا جارقىن شاقتى بوسقا وتكىزبەي، جۇرەكتىلىكپەن جاۋاپكەرشىلىك ارقالايمىز

 ”جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنىڭ باسشىلىعىندا، جۇڭگو حالقى قىسقا عانا 70 جىلدا جوقشىلىق پەن دارمەنسىزدىك جايلاعان، سان سالالى كاسىپ كوركەيتۋدى كۇتىپ تۇرعان مەملەكەتتى ىنتىماقتى، ءبىر تۇتاس، گۇلدەنگەن، باي، قۇدىرەتتى جاڭا جۇڭگو ەتىپ قۇرىپ شىقتى، مەن بۇنى شەكسىز ماقتانىش جانە داڭق سەزىنەمىن“. سانجى شۋەيۋانى حيميا فاكۋلتەتىنىڭ 2 - جىلدىق وقۋشىسى بۇحالچام مۇحتار: ”مەن ءوز ءومىرىمنىڭ مۇراتىن وتاننىڭ كەلەشەك تاعدىرىمەن بىرلەستىرىپ، جەكە باسىمنىڭ كۇرەسىن ءداۋىردىڭ تاسقىنىمەن توعىستىرامىن. مەكتەپ بىتىرگەن سوڭ، شارت - جاعدايى جاپالى اۋىل - قىستاققا بارىپ، اۋىلداستارمەن بىرگە قۇلشىنا كۇرەسىپ، كورىكتى جاڭا اۋىل - قىستاق قۇرىپ، ناقتى ءىس - ارەكەتىممەن وتاننىڭ باۋلىپ - تاربيەلەگەندىگىن اقتايمىن“، - دەدى.

 الىمجان ادىل تارىم داشۋەسى ەكونوميكا جانە باسقارۋ شۋەيۋانىنىڭ 4 - جىلدىق وقۋشىسى، وسى بىرنەشە كۇندە، ول تەلەۆيزوردان جانە قول تەلەفوننان مەملەكەت مەرەكەسىن قۇتتىقتاۋ قيمىلدارىن كورىپ، وتاننىڭ ۇلىلىعىن تەرەڭ سەزىنىپ، ءار ۇلت حالقىنىڭ ىنتىماقتاسا كۇرەس جاساعان الىپ كۇش - قۋاتىن سەزىنىپ، ءوزىنىڭ مۇرات - سەنىمىن ونان ارى بەكەمدەي ءتۇستى. قازىر ول تاڭداپ جىبەرىلەتىن وقۋشى بولۋدى قولعا كەلتىرۋ ءۇشىن ەمتيحانعا قاربالاس دايىندالۋدا، ”مەن جاستىق ورالىمنىڭ جارقىن شاعىن تەككە وتكىزبەي، وڭتۇستىك شينجياڭداعى نەگىزگى ساتىعا بارىپ قىزمەت ىستەپ، كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋعا كۇش قوسامىن. ءبىزدىڭ بىرگە قۇلشىنۋىمىزدا، وتاننىڭ ەرتەڭى، ءسوز جوق، اناعۇرلىم گۇلدەنىپ - كوركەيەتىندىگىنە سەنەمىن“.

 (تىلشىلەرىمىز جاڭ جىلي، فان حۇڭ - ي، شيە حۇيبيان، ميھىرگۇل ناسىر، گاي يوۋجۇن، ەرىكتى ءتىلشى جاڭ لۋپيڭ جازعان)

جاۋاپتى رەداكتور : ءاننا اكىمقان قىزى

كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=64&id=1057504

پىكىرلەر:

juz dep sifirmen jazingiz.