ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Ult.kz ۇلىت تورابى

جولدانعان ۋاقىتى: 02:40 - 2020/05/30

Нақты Көзі: http://ult.kz/post/bas-prokuratura-kordayda-tartipsizdik-zhasagandardyn-basym-boligi-zhastar-men-zhumyssyzdar

قر باس پروكۋراتۋراسى ارنايى پروكۋرورلارى قىزمەتىنىڭ باسشىسى ريزابەك وجاروۆ قورداي وقيعاسى بويىنشا جۇرگىزىلىپ جاتقان قىلمىستىق تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇمىستارى تۋرالى باياندادى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

«وسى جىلدىڭ 7-8 اقپانىندا قورداي اۋدانىنىڭ ءۇش اۋىلىندا 2 مىڭنان استام ادامنىڭ قاتىسۋىمەن جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر بولدى. سونىڭ سالدارىنان 11 ادام قازا بولدى، ونىڭ 10-ى ولتىرىلگەن. ءبىر ادامنىڭ ءمايىتى ورتەنگەن ساۋدا ءۇيىنىڭ اراسىنان تابىلدى. 140 ادام مەن 20 پوليتسيا قىزمەتكەرى ءتۇرلى جاراقات الدى. 164 تۇرعىن ءۇي مەن ساۋدا نىسانى، 100-دەن استام اۆتوماشينا ءبۇلىندى. 342 ادام جابىرلەنۋشى دەپ تانىلدى. 400-دەن استام ءتۇرلى سوت ساراپتامالارى جاسالدى. مىڭ جارىمنان استام ادامنان جاۋاپ الىندى»، - دەدى ريزابەك وجاروۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن ونلاين ءباسپاسوز ءماسليحاتىندا.

سپيكەر تارتىپسىزدىكتەردى باستاۋشىلاردىڭ جانە ولارعا قاتىسقانداردىڭ جانجالداسقان ەكى تاراپتان دا بولعانىن اتاپ ءوتتى. قىلمىستىق جاۋاپقا 59 ادام تارتىلىپ جاتىر، ولاردىڭ اراسىندا ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرى، سونىڭ ىشىندە قازاقتار مەن دۇنگەندەر بار.

مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ تاپسىرماسىمەن قورداي وقيعاسى بويىنشا قىلمىستىق ىستەردى تەرگەپ-تەكسەرۋ ەرەكشە باقىلاۋعا الىندى. وسى ماقساتتا باس پروكۋرور ارنايى پروكۋروردىڭ باسشىلىعىمەن ۆەدومستۆوارالىق تەرگەۋ توبىن قۇردى.

«بىز ادام ءولتىرۋ، جاپپاي تارتىپسىزدىكتەرگە قاتىسۋ، پوليتسيا قىزمەتكەرىنىڭ ومىرىنە قول سۇعۋشىلىق، ۇرلىق، توناۋ، قاراقشىلىق جانە مۇلىكتى جويۋ فاكتىلەرى بويىنشا 29 قىلمىستىق ءىستى تەرگەپ-تەكسەرىپ جاتىرمىز. كۇش قولدانعان جانە ماسانشى، بۇلان باتىر، اۋقاتتى اۋىلدارى تۇرعىندارىنىڭ مۇلكىن قيراتۋعا، ورتەۋگە، بۇزۋعا قاتىسقانداردىڭ نەگىزگى بولىگى – جاستار، جۇمىسسىزدار. ولاردىڭ اراسىندا ادام ءولتىرۋ، قاراقشىلىق، بۇزاقىلىق، توناۋ، زورلاۋ ءۇشىن سوتتى بولعاندار دا بار. تارتىپسىزدىك بارىسىندا قىلمىستار دەنساۋلىق پەن ازاماتتاردىڭ مۇلكىنە بارىنشا زيان كەلتىرۋ ءۇشىن اتىس قارۋىن، «مولوتوۆ كوكتەيلى» دەپ اتالاتىن جاندىرعىش قوسپالارىن، تاستار مەن وزگە دە قولدا بار قۇرالداردى پايدالانۋ ارقىلى جاسالعان»، - دەدى ول.

ال كۇدىكتىلەردىڭ وقيعاعا قاتىستىلىعى كۋالاردىڭ ايعاقتارىمەن، ەلدىمەكەندەردە ورنالاسقان بەينەكامەرالارمەن، ۇيالفى تەلەفونعا تۇسىرىلگەن قولدا بار بەينەجازبالار ارقىلى راستالدى. جاپپاي تارتىپسىزدىكتەرگە قاتىسقانى انىقتالعان ءاربىر كۇدىكتىڭ ارەكەتىنە ءىس بويىنشا جينالعان بارلىق ايعاققا مۇقيات تالداۋ جاساعاننان كەيىن باعا بەرىلدى. بوستاندىقتا جۇرگەن 12 كۇدىكتى ادامعا جەكە كەپىلگەرلىك تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى تاڭدالعان.

«كىناسىن مويىنداعاندارى، تەرگەۋگە كومەكتەسكەندەر، قىلمىس جاساۋداعى ەكىنشى دەڭگەيدەگى رولدە بولعاندار وتباسىلىق جانە دەنساۋلىق جاعدايلارى ەسكەرىلە وتىرىپ 8 ادام قاماۋدان بوساتىلدى. كۇزەت قويىلعان ادامداردىڭ قۇقىقتارىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا كارانتين جاعدايىندا بارلىق قاماۋداعىلارعا تۋىستارىمەن بەينەبايلانىس ارقىلى سويلەسۋگە مۇمكىندىك بەرىلدى. ۆەدومستۆوارالىق تەرگەۋ توبى ءىستىڭ ءمان-جايىن تولىق وبەكتيۆتى، جان-جاقتى زەرتتەۋدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرۋدا. باسقا اقپارات قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 201-بابىنا سايكەس جاريالاۋعا جاتپايدى»، - دەدى سپيكەر.

سونىمەن بىرگە، ارنايى پروكۋرورلارى قىزمەتىنىڭ باسشىسى كۇدىكتىلەردىڭ زاڭ الدىندا بىردەي ەكەنىن ايتىپ، تۇرعىندارعا ۇندەۋ جاسادى.

«قۇرمەتتى ازاماتتار! سوڭعى كەزدەرى ءارتۇرلى ادامدار تاراپىنان جۇرگىزىلىپ وتىرعان تەرگەۋ-تەكسەرۋدىڭ وبەكتيۆتى ەمەستىگى جانە اعاتتىقپەن جۇرگىزىلگەنى تۋرالى راستالماعان اقپارات ايتىلىپ ءجۇر. تەرگەۋ ءۇشىن بارلىق كۇدىكتى ۇلتىنا قاراماستان، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى بولىپ سانالاتىنىن ەرەكشە اتاپ وتكىم كەلەدى. ءبىزدىڭ نەگىزگى زاڭىمىز – كونستيتۋتسيا ۇلتىنا بايلانىستى قانداي دا ءبىر كەمسىتۋگە تىيىم سالادى. تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسىندا تەك قانا قىلمىستىق پروتسەستىڭ زاڭنامالىق نورمالارىن باسشىلىققا الامىز. بارلىق كۇدىكتىلەر بىلىكتى زاڭگەرلىك كومەكپەن قامتاماسىز ەتىلگەن. ولار قاتىساتىن ءاربىر تەرگەۋ ءىس-قيمىلى ادۆوكاتتىڭ كوز الدىندا وتەدى. ۆەدومستۆوارالىق جەدەل تەرگەۋ توبى مۇشەلەرىنىڭ قۇقىققا سىيىمسىز ارەكەتتەرى تۋرالى بارلىق حابارلامالار مەن وتىنىشتەر مۇقيات تەكسەرىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ ارەكەتتەرىنەن قانداي دا ءبىر زاڭبۇزۋشىلىقتار انىقتالعان جوق. ازاماتتاردى شىنايى ەمەس مالىمەتتى تاراتپاۋعا جانە تەك قانا رەسمي اقپاراتقا سەنۋگە شاقىرامىن»، - دەدى ريزابەك وجاروۆ.

ەسكە سالا كەتسەك، 7 اقپان كۇنى جامبىل وبلىسى قورداي اۋدانىنداعى ماسانشى اۋىلىنىڭ تۇرعىندارى اراسىندا جاپپاي توبەلەس بولدى.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=53&id=1189985

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


نازارباەۆتىڭ قانىنان ۆا 6 سەكوند
الماتىدا كوپىردەن سەكىر 8 سەكوند
استانا قارجى ورتالىعىنا 3 مينوت
قر پرەزيدەنتى يپوتەكالى 3 مينوت
پارتيانىڭ جاڭا داۋىردەگ 5 مينوت
ەۋروپا ءبىرىڭعاي تولەم 5 مينوت
پرەزيدەنتپەن كەلىسەتىن 5 مينوت
Chevrolet Cobalt - كۇند 5 مينوت
قازاقستاندا پاندەميا كە 5 مينوت
شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميا 5 مينوت
بلوكپوستان زاڭسىز وتكىز 6 مينوت
اۋديتورلىق قىزمەتكە قات 9 مينوت
تۇركى اكادەمياسى ۇلتتىق 9 مينوت
الماتىدا پنەۆمانيا ىندە 15 مينوت
ج ك پ ورتالىق كوميتەتى، 15 مينوت
COVID: الەمدە 17 ۆاكتسي 15 مينوت
پاكىستاندا پويىز اۆتوبۋ 15 مينوت
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيست 15 مينوت
كوروناۆيرۋس: فۋتبولدان 15 مينوت
اۋديتورلىق قىزمەتكە قات 18 مينوت
مەملەكەتتىك قىزمەت ماسە 21 مينوت
مەملەكەتتىك قىزمەت ماسە 24 مينوت
بۇكىل رايوننىڭ پارتيا ق 25 مينوت
اتىراۋدا كولىك باسىپ كە 25 مينوت
اۆتونوميالى رايوندىق پا 25 مينوت
كوروناۆيرۋسقا قارسى ءدا 25 مينوت
نازارباەۆتىڭ پلازماسىنا 25 مينوت
ەمحانالاردىڭ جۇمىسى قاش 25 مينوت
پان گي مۋن نۇرسۇلتان نا 25 مينوت
2020 – جىلعى جۇڭگو حالى 25 مينوت