ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Islam.kz رۋحاني اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 23:00 - 2020/12/01

Нақты Көзі: https://iskakov.islam.kz/kk/post/15-interesnyh-faktov-o-proroke-nuhe-i-vsemirnom-potope-9130/

15 ينتەرەسنىح فاكتوۆ و پروروكە نۋحە ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ي ۆسەميرنوم پوتوپە

 

 
و پروروكە نۋحە ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ي ۆسەميرنوم پوتوپە دوستاتوچنو شيروكو يزۆەستنو، نو ۆ توجە ۆرەميا ۆوكرۋگ ەتوي ليچنوستي ي ەتوگو ەپوحالنوگو سوبىتيا سوزدالوس تسەلوە وبلاكو ينفورماتسيوننوگو مۋسورا ي دومىسلوۆ. نەمالۋيۋ رول ۆ ەتوم سىگرالي ي دەياتەلي كۋلتۋرى، ۆىپۋستيۆشيە رياد فيلموۆ، ۆ كوتورىح وبراز پوسلاننيكا بوجەگو ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پرەدستاۆلەن دالەكو نە ۆ لۋچشەم سۆەتە. پوسەمۋ، پرەدلاگاەم چيتاتەليام رياد دوستوۆەرنىح فاكتوۆ و پروروكە نۋحە ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ي ۆسەميرنوم پوتوپە، كوتورىە پريۆودياتسيا ۆ كنيگە دوستوچتيموگو شەيحا سايدا-افاندي ال-چيركاۆي «يستوريا پروروكوۆ».  1. كاك پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پولۋچيل سۆويو يميا؟

بىل ۋ پروروكا يدريسا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ۆنۋك پو يمەني لاماك (لامەح)، ي كوگدا ۋ نەگو روديلسيا سىن، ون نازۆال ەگو ابدۋل-گاففاروم. ودناجدى ابدۋل-گاففار ۋۆيدەل چەتىرەحگلازۋيۋ سوباكۋ ي پودۋمال: «كاكايا نەكراسيۆايا سوباكا!» توگدا اللاح دال جيۆوتنومۋ سپوسوبنوست گوۆوريت، ي ونو وبراتيلوس ك نەمۋ: «و ابدۋل-گاففار، كوگو تى ۆينيش؟! ەسلي بى ۋ مەنيا بىلا ۆوزموجنوست ۆىبرات، كەم روديتسيا، يا نە ۆىبرالا بى روديتسيا سوباكوي. ا ەسلي ۆينيش موەگو سوزداتەليا، تو نە ياۆلياەتسيا لي ون چيستىم وت ۆسەح نەدوستاتكوۆ؟» ۋستىديۆشيس پەرەد سوباكوي، وپەچاليۆشيس يز-زا سۆوەگو پوستۋپكا ي بوياس گوسپودا، ابدۋل-گاففار ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ستال پلاكات، ي سلەزى ەگو نە وستاناۆليۆاليس ني دنەم، ني نوچيۋ. ۆسيا ەگو جيزن پروشلا ۆ پوكاياني. ون تاك منوگو پلاكال ي پوكلونيالسيا اللاحۋ، چتو ستال يزۆەستەن پود يمەنەم نۋح (پلاچۋششي) ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ.

2. كوگدا پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ستال پريزىۆات ك ەدينوبوجيۋ؟

نا پياتوم ستولەتي جيزني پريشەل ك نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ دجيبريل ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ س پوۆەلەنيەم اللاحا ي ناپراۆيل ەگو پوسلاننيكوم ك زابلۋدشيم يز سۆوەگو نارودا ي پوتومكام زابلۋدشەگو كابيلا، چتوبى پريزۆات يح ك ۆەرە ۆ ودنوگو اللاحا. دجيبريل ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پودگوتوۆيل ەگو، وبلاچيۆ ۆ «ودەيانيە ۋسەرديا» ي ۆ «چالمۋ پوموششي» ي داۆ «مەچ رەشيموستي»، ي وتپراۆيل ەگو ك تساريۋ پو يمەني دارماشيل، يزۆەستنومۋ سرەدي ليۋدەي ۋپريامومۋ بەزبوجنيكۋ. ۆ كنيگە «باداي’ از-زۋحۋر» راسسكازىۆاەتسيا، چتو دارماشيل بىل پەرۆىم چەلوۆەكوم، كوتورىي ستال پرويزۆوديت ي پيت ۆينو، يگرات ۆ ازارتنىە يگرى، نوسيت ودەجدۋ، راسشيتۋيۋ زولوتوم.

زابىۆ و سوزداتەلە ي پوكلونياياس يدولام، ەگو نارود تۆوريل پوروچنىە دەيانيا، وت كوتورىح ستونالا زەمليا. وني وستاۆيلي زاكوننوە براكوسوچەتانيە ي جيلي كاك جيۆوتنىە. وني ۆودرۋزيلي سۆويح منوگوچيسلەننىح يدولوۆ نا ۋكراشەننىە زولوتوم ي سەرەبروم ترونى، پريستاۆيلي ك نيم وحرانۋ ي ۋستانوۆيلي وسوبىي دەن دليا ۆسەوبششەگو پوسەششەنيا. ستالي تراديتسيەي جەرتۆوپرينوشەنيا ي پيرشەستۆا.

3. كتو ستالا جەنوي پروروكا نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ؟

ۆىبراۆ ودين يز پرازدنيچنىح دنەي، نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ۆزوشەل نا ۆىسوكي حولم ي پوپروسيل اللاحا پوموچ ەمۋ پوسرەدستۆوم نۋرا پروروكا مۋحاممادا . زاتەم ون ۆو ۆسەۋسلىشانيە وبراتيلسيا ك نارودۋ ي سكازال، چتو ون پوسلاننيك اللاحا ي چتو نەلزيا پوكلونياتسيا نيكومۋ، كرومە تۆورتسا ۆسەح ميروۆ، كوتورىي ودين تولكو دوستوين پوچيتانيا. ەگو گولوس بىل سلىشەن ي نا ۆوستوكە، ي نا زاپادە، ي ۆسە، كتو پريشەل نا پيرشەستۆو، ۋپالي، ليشيۆشيس سيل. يدولى رۋحنۋلي سو سۆويح ترونوۆ، ي ليۋدي راستەرياليس وت نەوبياسنيموگو ستراحا، نو ۆو ۆسەي تولپە تولكو ودنا سچاستليۆايا جەنششينا پو يمەني يمرات پرينيالا يستيننۋيۋ ۆەرۋ. تاك كاك ەتو بىلو پرەدوپرەدەلەنو ۆسەۆىشنيم، نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ جەنيلسيا نا نەي، ي ونا روديلا ەمۋ شەستەرىح دەتەي — ترويح سىنوۆەي ي ترەح دوچەرەي. سىنوۆەي زۆالي سام، حام ي يافيس، ا دوچەرەي — بۋحايۆيرات، سارات ي حاسۆات. ون جەنيلسيا تاكجە نا دوچەري ادجۆيدا — ۆال‘اب، پرينياۆشەي يسلام، كوتورايا روديلا ەمۋ ەششە دۆويح سىنوۆەي — بالۋسا ي كان‘انا. نو ۆ پوسلەدۋيۋششەم نەسچاستنايا ۆال‘اب سوشلا س يستيننوگو پۋتي. ەيو سەردتسە نە وششۋتيلو سلادوستي ەدينوبوجيا، ي ونا وپيات ستالا پوكلونياتسيا يدولام.

4. سكولكو لەت پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ زانيمالسيا پريزىۆوم ك ەدينوبوجيۋ؟

كوليچەستۆو پرينياۆشيح يسلام مۋجچين ي جەنششين دوستيگلو سەميدەسياتي. نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پريزىۆال دارماشيلا ي ەگو نارود ك ەدينوبوجيۋ وكولو تريوحسوت لەت. كوگدا زابلۋدشي دارماشيل پوگيب، تساريوم ستال ەگو سىن، ي بىل ون حۋجە سۆوەگو وتتسا. پوسلە ەگو كونچينى تسارستۆو پەرەشلو ك تاگرادۋسۋ، كوتورىي بىل سامىم زابلۋدشيم ۆ سۆويوم رودۋ.

بولەە پياتيسوت لەت پريزىۆال نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ك ەدينوبوجيۋ نەپراۆەدنىح، نو ۆ پلەمەناح پوتومكوۆ كابيليا نە ناشلوس تەح، كتو پوجەلال پرينيات يسلام. زا پريزىۆ ك يستيننوي ۆەرە نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پريشلوس يسپىتات منوجەستۆو مۋك، ينوگدا ەگو يزبيۆالي دو توگو، چتو، سچيتايا ميورتۆىم، ۆىبراسىۆالي نا مۋسورنۋيۋ سۆالكۋ. نو نەسموتريا ني نا چتو ون نە پەرەستاۆال پريزىۆات ك يستيننوي ۆەرە، ي كاكيە بى مۋكي ني پەرەنوسيل، نيكوگدا نە پروسيل ۆ موليتۆە پلوحوگو دليا نيح، تولكو حوروشەە. يز-زا وبلادانيا تاكوي سيلوي تەرپەنيا ون بىل پريچيسلەن ك «ۋلۋل-‘ازم» (ۆەليكيم پروروكام).

5. پوچەمۋ پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ستال پروسيت بوگا و پوتوپە؟

كوگدا ۆسەۆىشني سكازال نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ، چتو ۆ دالنەيشەم نە ۋۆەرۋەت نيكتو يز ەگو نارودا ي يح پوتومكوۆ، پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پوتەريال ۆسياكۋيۋ نادەجدۋ ي پوپروسيل ۆسەۆىشنەگو نە وستاۆيت نا زەملە ني ودنوگو نەۆەرنوگو، يناچە وني سوبيۋت س يستيننوگو پۋتي ۆسەح ەگو رابوۆ. تاك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ سدەلال پوتومكام كابيليا پلوحوە دۋا (پوپروسيل ناكازانيا دليا نيح ۆ مولبە). كوگدا ون پرويزنوسيل ەتۋ مولبۋ، نەبەسا زادروجالي. ۆسەۆىشني تۋت جە پرينيال ەگو مولبۋ ي پوۆەلەل ساجات دەرەۆيا نا زەملە كۋفى. چەرەز سوروك لەت نا ەتوم مەستە ۆىروس لەس. ك تومۋ ۆرەمەني پوياۆيليس پريزناكي پريبليجەنيا ۆسەميرنوگو پوتوپا.

6. كتو پوموگال نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ سترويت كوۆچەگ؟

نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ نانيال ۆەليكانا ‘ۋدجا نوسيت برەۆنا زا ەدۋ س ۋسلوۆيەم كورميت دوسىتا. كوگدا ۆەليكانۋ پرينەسلي تري لەپەشكي، ون ۋسمەحنۋلسيا: ەتو لي ەدا دليا نەگو! ەمۋ سكازالي، چتوبى ون ناچال ەست، پرويزنەسيا «بيسميللياh»، توگدا ون ناسىتيلسيا پولوۆينوي لەپەشكي ي نە ستال دوەدات وستالنوە.

7. سكولكو لەت سترويلسيا كوۆچەگ ي كاكوي بىل ەگو رازمەر؟

پو ۋكازانيۋ ۆسەۆىشنەگو ي پو پودسكازكە انگەلا دجيبريليا  ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ س دەتمي ناچالي سترويت كورابل، ي ەگو سوپلەمەننيكي كاجدىي دەن ناسمەحاليس ناد تەم، چتو ون سترويت كورابل تام، گدە نەت ۆودى. كورابل سترويلي سوروك لەت، رازمەروم ون بىل شەستسوت لوكتەي ۆ شيرينۋ ي تىسياچۋ ۆ دلينۋ.

8. كاك ليۋدي وترەاگيروۆالي نا سترويتەلستۆو كوۆچەگا؟

ەدۆا كوۆچەگ بىل پوستروەن، كاك س سويزۆولەنيا ۆسەۆىشنەگو زاگوۆوريل چەلوۆەچەسكيم گولوسوم. ناچاۆ سو سلوۆ نافي ۆا-يسبات («نەت بوجەستۆا، كرومە اللاحا»)، ون سكازال، چتو سپاسيوتسيا تولكو توت، كتو سيادەت نا نەگو، ي پوگيبنەت توت، كتو نا نەگو نە ۆزويديوت. توگدا نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ وبراتيلسيا ك نارودۋ ي پوپروسيل حوتيا بى تەپەر پرينيات يستيننۋيۋ ۆەرۋ. نو نيكتو ي سلۋشات ەگو نە زاحوتەل ي نە پرينيال ناستاۆلەنيە كورابليا، پولاگايا، چتو ەتو كولدوۆستۆو.

توگدا ۆسەۆىشني رازگنەۆالسيا ي پوۆەلەل نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پريگوتوۆيت ۆسيو نەوبحوديموە نا شەست مەسياتسەۆ. پروروك ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ نەمەدليا پوۆينوۆالسيا. ون پوپروسيل ۆسەۆىشنەگو رازرەشيت ەمۋ سوۆەرشيت حادج ي، پولۋچيۆ رازرەشەنيە، وتپراۆيلسيا ك زاپوۆەدنوي زەملە (مەستنوستي ۆوكرۋگ كاابى). سوۆەرشيۆ سەم تاۆافوۆ، نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پوپروسيل بوگا ناكازات ۋممۋ گرەشنيكوۆ.

كوگدا پروروك ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ وتپراۆيلسيا ۆ مەككۋ، بەزبوجنيكي رەشيلي سجەچ كوۆچەگ، نو ۆسەۆىشني پودنيال ەگو ۆ نەبو، دەرجا ەگو ۆ ۆوزدۋحە كاك نا ۆودە، نا ۆيدۋ ۋ ۆسەح.

9. كتو سپاسسيا نا كوۆچەگە؟

ۆ نازناچەننىي چاس ۆسە جيۆوە: ناسەكومىە، زۆەري، پتيتسى — ۆسە پارامي پودنياليس نا كورابل. نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ، پودچينياياس پوۆەلەنيۋ ۆسەۆىشنەگو، ۆزيال س سوبوي ۆوسەمدەسيات مۋجچين ي جەنششين، ۋۆەروۆاۆشيح ك تومۋ ۆرەمەني، ا تاكجە تەلا اداما ي حاۆى (مير يم)، تابۋت سو سۆياششەننىمي پيسانيامي، پوسوح اداما ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ي حادجار-ۋل-اسۆاد (چيورنىي كامەن).

10. كاك شايتان سموگ پروبراتسيا نا كوۆچەگ؟

راسسكازىۆايۋت، چتو پوسلەدنيم نا كوۆچەگ ۆزبيرالسيا وسيول، نو شايتان، ۆتسەپيۆشيس ۆ ەگو حۆوست، ۋدەرجيۆال جيۆوتنوە. تۋت نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ، دۋمايا، چتو وسيول ۋپيراەتسيا پو سۆوەي ۆولە، ا نە يز-زا ۋلوۆوك گريازنوگو يبليسا، پورۋگال ەگو، سكازاۆ: «پوچەمۋ نە زاحوديش، مال’ۋن!» ۋتسەپيۆشيس زا حۆوست وسلا، پودنيالسيا ي شايتان. كوگدا نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ سو زلوستيۋ ستال وتچيتىۆات ساتانۋ زا تو، چتو توت بەز رازرەشەنيا پودنيالسيا نا كورابل، يبليس ۆوزرازيل: «نە تى لي رازرەشيل منە پودنياتسيا، پرويزنەسيا «زاحودي، مال’ۋن!»» – ي دوباۆيۆ، چتو ۆ ميرە، كرومە نەگو، نەت درۋگوگو ابسوليۋتنوگو مال’ۋنا، وتكازالسيا ۆىيتي.

11. كاك پرويسحوديل ۆسەميرنىي پوتوپ؟

يز توپكي پەچي ستالا يزۆەرگاتسيا ۆودا، چتو بىلو پريزناكوم ناچالا پوتوپا. شلي دوجدي، حوتيا نە بىلو تۋچ. ۆودا، بۋرليا، ۆىحوديلا يز-پود زەملي، ي زەمليا ستالا سلوۆنو كيپياششي كوتيول. نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ بىلو پەرەدانو چەرەز ۆاحيۋ، چتو پوتوپ ناچنيوتسيا س يزۆەرجەنيا ۆودى يز توپكي پەچي، ي كاك تولكو ون ۋۆيديت ەتو، ون دولجەن سپەشنو ساديتسيا نا كورابل. پوۆينۋياس بوگۋ، پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ سو سۆويمي بليزكيمي سەل نا كورابل، نو ەگو سىن كان’ان، نەسموتريا نا زوۆ وتتسا، وتكازالسيا پوسلەدوۆات زا نيم ي پوگۋبيل سەبيا. پوگيبلي ۆسە، كرومە تەح، كتو سەل نا كورابل. يز-زا گنەۆا ۆسەۆىشنەگو نا پوتومكوۆ كابيلا بىلو ۋنيچتوجەنو ۆسيو جيۆوە نا زەملە. كاابا، پوستروەننايا انگەلامي ۆو ۆرەمەنا اداما ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ، بىلا پودنياتا نا نەبەسا ي نازۆانا «ال-بايت ال-مامۋر ال-اتيك» (دوسل. «وبجيتوي وسۆوبوجديوننىي دوم»). گوۆوريات، چتو ونا ناحوديتسيا نا چەتۆيورتوم نەبە.

12. سكولكو ۆرەمەني دليلسيا پوتوپ ي گدە پلاۆال كوۆچەگ؟

كورابل، پرويزنەسيا «بيسميللياh»، ۆ سوپروۆوجدەني دەۆيانوستا تىسياچ انگەلوۆ ناچال سۆويو دۆيجەنيە. ۆناچالە ون سدەلال سەم كرۋگوۆ ناد تەم مەستوم، گدە ستويالا كاابا. زاتەم سوۆەرشيل زيارات ناد مەستوم بايت ال-مۋكادداس (يەرۋساليم). پوسلە ەتوگو ون وتپراۆيلسيا ۆ پلاۆانيە پو ۆسەي زەملە. ني نا زاپادە، ني نا ۆوستوكە نە وستالوس مەستا، گدە بى ون نە پوبىۆال. كورابل سووبششال نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ نازۆانيا ۆسەح مەست، ناد كوتورىمي ون پروپلىۆال. پودوبنو پولنوي لۋنە، كوتورايا دۆيجەتسيا پو نەبەسنومۋ سۆودۋ، ون پلىل پو موريۋ سرەدي ۆولن ۆ تەچەنيە شەستي مەسياتسەۆ. زاتەم ۆسەۆىشني اللاح پرەكراتيل ناكازانيە، ي ستالي وبلەگچاتسيا بەدى پوتوپا. يز-پود ۆودى ناچالي پوياۆلياتسيا گورنىە ۆەرشينى.

13. ۆ كاكوي دەن ليۋدي ۆىشلي يز كوۆچەگا؟

كورابل پريستال ك گورە دجۋدي. ەتو بىل دەسياتىي دەن مەسياتسا مۋحاررام، ەگو نازىۆايۋت دنيوم اشۋرا.

ۆ ەتوت دەن نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پوستيلسيا ۆ زناك بلاگودارنوستي اللاحۋ زا داروۆاننىە ەمۋ بلاگا. پو ۆەلەنيۋ نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پوستيليس ي ۆسە، كتو ناحوديلسيا نا كورابلە، داجە جيۆوتنىە، پتيتسى ي ناسەكومىە، – گوۆوريات، چتو ۆ ەتوت دەن پوستيلوس ۆسە جيۆوە.

ۆ ەتوت دەن نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ۆزيال وستاۆشيەسيا زيورنا رازليچنىح راستەني ي سۆاريل يح ۆ ودنوم كوتلە، ي ۆسە، سوبراۆشيس ۆمەستە، سەلي تو، چتو ون پريگوتوۆيل. ەتوت وبرياد ستال سۋننوي پروروكا نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ — ۆاريت ۆ ودنوم كوتلە رازنىە زيورنا ۆ دەسياتىي دەن مەسياتسا مۋحاررام. ي ۆ ناشە ۆرەميا نەحوروشو زابىۆات ەتۋ سۋننۋ، يبو پوحۆالنو سوبليۋدات تو، چتو پريشلو وت پراۆەدنىح.

زەمليا ۆپيتالا ۆودۋ ي ستالا تاكوي جە پرەكراسنوي، كاك ي پرەجدە. پو ۆەلەنيۋ اللاحا ۆسە جيۆوە بىلو ۆىپۋششەنو س كورابليا نا زەمليۋ. سولنتسە، لۋنا، زۆەزدى، دني ي نوچي — ۆسە ستالو نا سۆوي مەستا.

14. چتو ستالو س ليۋدمي پوسلە پوتوپا؟

پوسلە سوشەستۆيا س كورابليا بىلو وسنوۆانو سەلەنيە پود نازۆانيەم كاريات سامانينا (سەلو ۆوسميدەسياتي)، ا زاتەم پروليلسيا دوجد ميلوستي، ي نا زەملە زانوۆو ناچالاس جيزن. چەرەز نەكوتوروە ۆرەميا ۋمەرلي ۆسە جيتەلي ەتوگو سەلا، كرومە نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ، ەگو دەتەي ي جيون.

پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ وتدەليل ترويم سىنوۆيام تري چاستي زەملي. ستارشي سىن سام وستالسيا ۆ زاپادنوي چاستي، ك نەي ەششە دوباۆيلي حيدجاز، يەمەن، يراك، شام ي درۋگيە وبلاستي. نا ليتسە ساما بىل نۋر پروروچەستۆا، ي ون وچەن ۋۆاجال وتتسا. نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ۆسەگدا بىل دوۆولەن يم ي پروسيل دليا نەگو ۋ بوگا ۆسيو حوروشەە.

پروسبا نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ بىلا ۆىپولنەنا، يز ناسلەدنيكوۆ ساما ۆىشلي پروروكي. ەگو پوتومكامي ياۆليايۋتسيا رۋمى (ەۆروپەيتسى ي وبيتاتەلي مالوي ازي)، پەرسى، ارابى. توت، كتو بۋدەت سلۋشات وتتسا، وبرەتيوت تاكوە جە سچاستە.

بىل ۋ نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ي درۋگوي سىن، حام. ون بىل نەپوچتيتەلنىم ي نە وتزىۆالسيا نا زوۆ وتتسا. ەمۋ دوستالاس يۋجنايا چاست زەملي. چەرنوكوجيە ياۆليايۋتسيا ەگو پوتومكامي. ەتو وتتوگو، چتو وتەتس پروسيل اللاحا، چتوبى پوتومكي حاما ستالي چەرنوكوجيمي، ۋنيجەننىمي رابامي. ۋ حاما بىل سىن ميسرايمين. ۋسلىشاۆ زوۆ نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ، ون پريشەل ك نەمۋ: «ۆوت يا، دەدۋشكا، پريشەل ك تەبە». نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ س رادوستيۋ سدەلال ەمۋ دۋا: «دا بۋدەت تۆوە پوتومستۆو بلاگوسلوۆەننو، ي دا نايدۋت وني سۆوە پروپيتانيە ۆ پلودورودنىح زەملياح س وبيلنوي ۆودوي ي بلاگوپرياتنىم كليماتوم». ۆ وتۆەت نا پروسبۋ دەدۋشكي اللاح دال ميسرايمينۋ ەگيپەت، چە نازۆانيە «ميسر» پرويزوشلو وت ەگو يمەني. ەگو پوتومكامي ستالي كوپتى.

نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پوزۆال ترەتەگو سىنا، يافيسا، كوتورىي توجە نە وتوزۆالسيا. توگدا نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پوپروسيل گوسپودا، چتوبى ون سدەلال پوتومكوۆ يافيسا حۋدشيمي يز ليۋدەي. وتۆەتيۆ نا ەتو، ۆسەۆىشني سوتۆوريل يز پوتومكوۆ يافيسا پلەمەنا يادجۋدج ي مادجۋدج (گوگ ي ماگوگ).

سچاستليۆ توت، كتو پويميوت، كاكيمي بۋدۋت پوسلەدستۆيا دليا تەح، كتو نە سلۋشاەت روديتەلەي.

15. كاك پروروك نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ پەرەشيول ۆ مير ينوي؟

نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ۋمەر، كوگدا ەمۋ بىلو دەۆياتسوت پياتدەسيات لەت. ون بىل ودنيم يز دولگوجيتەلەي سرەدي پروروكوۆ. كوگدا ك نەمۋ پريشەل انگەل سمەرتي ازرايل ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ، نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ سپروسيل ەگو، زاسومنەۆاۆشيس: «كتو تى؟» ي كوگدا توت وتۆەتيل، چتو ون – انگەل سمەرتي ي پريشەل زابرات ەگو دۋشۋ، نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ستالو نەمنوگو نە پو سەبە. توگدا ازرايل سپروسيل: «چتو، نۋح، نە ناسىتيلسيا لي تى ەتيم ميروم؟» نۋح ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ وتۆەتيل: «يا ناشەل ەتوت مير س دۆۋميا ۆوروتامي: زاحوديات ۆ نەگو چەرەز ودني ۆوروتا، ا ۆىحوديات – چەرەز درۋگيە». ازرايل ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ دال نۋحۋ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ رايسكي ناپيتوك، چتوبى بىلو لەگچە ۋمەرەت. پوسلە ەتوگو دۋشا پروروكا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ۆىشلا يز تەلا تاك لەگكو، سلوۆنو ۆولوس يز ماسلا. دەتي ومىلي ەگو، زاۆەرنۋلي ۆ ساۆان، سوۆەرشيلي ناد وتتسوم ناماز-دجانازا ي دوستوينو پوحورونيلي. گوۆوريات، چتو نا مەستە پوگرەبەنيا نۋحا ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﺴﻼﻡ وتكرىلسيا يستوچنيك چيستوي كليۋچەۆوي ۆودى.

islam.ru


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=52&id=1312109

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


فرانتسيا ەلشىسى ەلىمىزد 7 مينوت
ەلىمىزدە جاڭادان 1132 م 7 مينوت
اقش سەناتى ەنتوني بلينك 7 مينوت
قازاقستان كوروناۆيرۋسقا 9 مينوت
«قازاق راديوسىنىڭ» عاسى 15 مينوت
دەنساۋلىق ساقتاۋ ۆيتسە- 17 مينوت
الەۋمەتتىك قىزمەتكە مۇق 21 مينوت
دەپۋتاتتار قازاقستانداع 27 مينوت
قازاقستانداعى كاسىپورىن 27 مينوت
3 مىڭ ەرىكتىگە قازاقستا 27 مينوت
حەيباتي: ماعان جازعان ق 27 مينوت
«الداعى 5 جىلعا بولجام 27 مينوت
شىمكەنتتە تەننيستەن حال 1 ساعات
قازاقستان كوروناۆيرۋسقا 1 ساعات
الماتىدا كوروناۆيرۋس جۇ 1 ساعات
باس ءمۇفتي ەلشى كەڭەسشى 1 ساعات
COVÙ‰D-19: ۆاكتسينانى ج 1 ساعات
2020 جىلى سالىق تۇسىمدە 1 ساعات
لەگيونەرلەر كەتىپ جاتىر 1 ساعات
شقو-دا حالىقتى ۆاكتسينا 1 ساعات
شىعىستا ءۇش ىشەكتى دومب 1 ساعات
الماتى مەكتەپتەرى جىل س 1 ساعات
«سۋيتسيد جاعدايى ۋشىعىپ 1 ساعات
سوزىلمالى اۋرۋى بار ناۋ 1 ساعات
رۋدنىيدا 2 جاسار قىز با 1 ساعات
بقو-دا 8500-دەن استام م 1 ساعات
شي جينپيڭ دۇنيە جۇزىلىك 1 ساعات
وتىرىك − وسەكتەر شينجيا 1 ساعات
«MenÙ‰n Armanym» جوباسى 1 ساعات
ەلىمىزدە جاساندى ۇرىقتا 1 ساعات