ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Islam.kz رۋحاني اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 11:30 - 2019/08/25

Нақты Көзі: http://dauren.islam.kz/kk/post/kak-nakopit-dengi-na-hadj-prakticheskie-sovety-8085/

كاك ناكوپيت دەنگي نا حادج؟ پراكتيچەسكيە سوۆەتى

كاجدىي گود، مى پروۆوجاەم ي ۆسترەچاەم سۆويح رودستۆەننيكوۆ، درۋزەي، كوللەگ، سوۆەرشايۋششيح گلاۆنوە پۋتەشەستۆيە ۆ جيزني – پالومنيچەستۆو ۆ مەككۋ – حادج. كاجدىي گود، مى پروسيم يح سدەلات دۋا، يسكرەننە رادۋەتەس زا نيح، نابليۋداەم زا پريامىمي ترانسلياتسيامي سو سۆياششەننوي زەملي، پولۋچاەم ۆ پوداروك چيوتكي، ي گوۆوريم سەبە: نۋ نيچەگو، كوگدا-نيبۋد ي يا وكاجۋس نا مەستە ەتيح سچاستليۆتسەۆ. نو پروحوديت گود زا گودوم، ي وني تام، ا مى زدەس. داۆايتە بۋدەم چەستنى سامي س سوبوي، ەتو ميفيچەسكوە «كوگدا-نيبۋد» نە ناستۋپيت، ەسلي مى نە ناچنيوم دەلات كونكرەتنىە ي ۋۆەرەننىە شاگي نا پۋتي ك سۆوەي مەچتە – ۋۆيدەت مەككۋ، پريكوسنۋتسيا ك كاابە.

سوگلاسيتەس، حادج سوۆەرشايۋت نە ميلليونەرى، نە وليگارحي، نە سەلەبريتي، ا سامىە وبىچنىە ليۋدي، كوتورىە پوستاۆيلي پەرەد سوبوي تسەل «حادج رادي اللاحا» ي دوبيليس ەيو. سەگودنيا مى ناۋچيم ۆاس پراۆيلنو ەكونوميت ي راسسكاجەم، سكولكو دەنەگ مى تراتيم نا ابسوليۋتنو نەنۋجنىە ۆەششي.

ەدا

ۆى كوگدا-نيبۋد سچيتالي، سكولكو ۆ مەسياتس ۆاشا سەميا تراتيت نا ەدۋ؟ نا پەرۆىي ۆزگلياد ەتي تراتى كاجۋتسيا نەزناچيتەلنىمي، ۋ ناس ۆ پوريادكە ۆەششەي كاجدىي دەن بالوۆاتسيا دەسەرتامي، وبەدات ۆ كافە، زاكازىۆات نا دوم سۋشي ي پيتستسۋ. ۆپولنە نورمالنىم تاكجە سچيتاەتسيا ۆىكيدىۆات سلەگكا زاچەرستۆەۆشي حلەب، گوتوۆيت كاجدىي دەن نوۆىە ي نوۆىە ياستۆا، حوتيا حولوديلنيك ناپولنەن نەدوەدەننىم س ۆەچەرا بليۋدامي. نەت، مى نە پريزىۆاەم ۆاس گولودات، حوتيا ي ۆ پولنوم ۆوزدەرجاني وت پيششي ۆ تەچەنيە وپرەدەلەننوگو ۆرەمەننوگو ينتەرۆالا دليا بولشينستۆا ليۋدەي نەت نيچەگو كرومە پولزى.  نو سەگودنيا مى پريزىۆاەم ك راتسيونالنومۋ پودحودۋ ۆو ۆسيوم.

پوكۋپكا پرودۋكتوۆ پيتانيا

پوپروبۋيتە ۆ تەچەنيە مەسياتسا پولنوستيۋ وتكازاتسيا وت پوسەششەنيا كافە، ي كاجدىي راز، كوگدا نوگي ۆەدۋت ۆاس ك ۋيۋتنومۋ ستوليكۋ، چتوب وتۆەدات كوفە، ۆوزميتە سۆويۋ ۆوليۋ ۆ كۋلاك ي دەنگي، كوتورىە ۆى حوتەلي پوتراتيت نا ۋگوششەنيا، وتپراۆتە ۆ كوپيلكۋ س زاۆەتنىم نازۆانيەم «حادج».

زاۆەديتە پريۆىچكۋ برات س سوبوي نا رابوتۋ كونتەينەر س ۆكۋسنىم، دوماشنيم وبەدوم، ۆەد نيكاكيە پەرەكۋسى ۆ ستولوۆوي نە زامەنيات دوماشنەي ەدى. ۆسەي سەمەي پرودۋمايتە مەنيۋ نا مەسياتس، سوستاۆتە سپيسوك ۆسەگو نەوبحوديموگو، زاكۋپيتەس پرودۋكتامي گدە-نيبۋد ۆ گيپەرماركەتە يلي نا وپتوۆوم رىنكە ي نا 30 دنەي زابۋدتە و توم، چتو سۋششەستۆۋيۋت ماگازينى.

بالۋيتە دەتەي نە پەچەنيامي، ناپيچكاننىمي راستيتەلنىم جيروم ي كونفەتامي، سودەرجاششيمي ۆسيۋ تابليتسۋ مەندەلەەۆا، ا دوماشنەي ۆىپەچكوي، سەزوننىمي فرۋكتامي. تاكيم وبرازوم ۆى بۋدەتە «ۆاليت نا پوۆال» سرازۋ دۆۋح زايتسەۆ – بەرەچ سۆويو زدوروۆە ي ەكونوميت سۋششەستۆەننۋيۋ سۋممۋ دليا ناشەي س ۆامي گلاۆنوي تسەلي.

ودەجدا، كوسمەتيكا، دوماشنيە مەلوچي

پوكۋپكا ودەجدى ي كوسمەتيكي

دۆادتساتىي پلاتوك – «نو يا نە موگلا پرويتي ميمو ەتوگو نەجنو-پەرسيكوۆوگو تسۆەتا»; بلۋزكا، تسەنوي ۆ پولوۆينۋ ۋچيتەلسكوي زارپلاتى – «نو، موي دەتي دولجنى حوديت ۆو ۆسەم ساموم لۋچشەم»; سۋمكا، كوتورايا پروستو ناپروستو نە پومەششاەتسيا ۆ پەرەپولنەننىي شيفونەر – «نو رازۆە يا نە موگۋ پوبالوۆات سەبيا، تاكوي مەلوچيۋ».

دا، جەنششينى — ەتو دۆيگاتەل تورگوۆلي. يمەننو نا پرەكراسنۋيۋ پولوۆينۋ چەلوۆەچەستۆا راسسچيتانى زامانچيۆىە راسپروداجي ۆ ماگازيناح، ۆسەۆوزموجنىە اكتسي، پسەۆدوۆىگودنىە پرەدلوجەنيا. ۆ يتوگي ناشي شكافى زاپولنەنى ۆەششامي، كوتورىە نە نوسياتسيا گودامي، ا ۆسە گوريزونتالنىە پوۆەرحنوستي دوما زاستاۆلەنى ۆسەۆوزموجنىمي بانوچكامي، تيۋبيكامي، تارەلكامي، كاستريۋليامي، چاشكامي، پودۋشكامي، پلەدامي.

ەسلي ۆى حوتيتە وسۋششەستۆيت سۆويۋ مەچتۋ – وتپراۆيتسيا ۆ حادج، تو ۆام پروستو نەوبحوديمو ستات مينيماليستوم.  زادۋمايتەس، ۆسيو، چتو ناس وكرۋجاەت، كاجدىي پرەدمەت، ليۋبايا مەلوچ ستويات وپرەدەليوننۋيۋ سۋممۋ دەنەگ. زادۋمايتەس، ناسكولكو ۆام نۋجەن نا داننىي مومەنت ەتوت چاينىي سەرۆيز، رازدەلوچنايا دوسكا، نوۆىە زاناۆەسكي، كرەم دليا رۋك، يلي جە ۆسە ەتي ۆەششي ستانۋت وچەرەدنىم ميورتۆىم گرۋزوم نا ۆاشيح پولكاح. پرەجدە چەم وبنوۆيت سۆوي گاردەروب، سدەلايتە رەۆيزيۋ ودەجدى، كوتورايا ۋ ۆاس ۋجە ەست، ي وتۆەتتە سەبە چەستنو: نەۋجەلي ۆام نەچەگو نوسيت؟

رازۆلەچەنيا، وتدىح

رازۆلەچەنيا: بوۋلينگ

ەششيو ودنا ستاتيا راسحودوۆ، وت كوتوروي ۆام پريديوتسيا وتكازاتسيا، ەسلي ۆى پوستاۆيلي تسەل ۆ بليجايشەە ۆرەميا سوۆەرشيت پالومنيچەستۆو، – ەتو رازۆلەچەنيا. گلۋپو ۋتۆەرجدات، چتو ۋ ناس نەت دەنەگ نا حادج، ەسلي مى كاجدىە ۆىحودنىە تراتيم سوليدنۋيۋ سۋممۋ نا پوحودى ۆ كينو، رازۆلەكاتەلنىە كلۋبى، پاركي اتتراكتسيونوۆ.

كونەچنو، حوچەتسيا تراتيت سرەدستۆا نا وتدىح سەمەي، نا تو، چتوبى پورادوۆات سۆويح دەتەي، نو ۆەد مى نە پريزىۆاەم ۆاس پولنوستيۋ وتكازاتسيا وت ەتوگو. ا چتو، ەسلي ۆمەستو توگو، چتوبى پروۆوديت ۆىحودنىە ۆ رازۆلەكاتەلنوم كلۋبە وتپراۆيتسيا س دەتمي نا پريرودۋ، پويگرات ۆ مياچ، ۆسكيپياتيت نا كوسترە چاي، زاپەچ نا ۋگلياح كارتوشكۋ. نەۋجەلي ۆى دۋماەتە، چتو وت تاكوگو ۆرەمياپروۆوجدەنيا وني پولۋچات مەنشە ۋدوۆولستۆيا.

ەششيو ودين پۋنكت، كوتورىي نەلزيا نە وتمەتيت، – ەتو پرازدنيكي. دني روجدەنيا س انيماتورامي، دوروگيمي پوداركامي، ستولى س تورتامي، پوحوجيمي نا پرويزۆەدەنيە يسكۋسستۆا، شيكارنىمي پرازدنيچنىمي بليۋدامي، كوتورىە داجە نيكتو نە ەست. دليا چەگو مى ۋسترايۆاەم تاكيە پرازدنيكي؟ چتوب ۋكراسيت سۆويۋ سترانيتسۋ ۆ ينستاگرام كراسيۆىمي فوتوگرافيامي، چتوب پولۋچيت سرەدي رودني رەپۋتاتسيۋ ساموي ششەدروي ي رادۋشنوي سەمي؟ نو ۆەد كاجدىي راز، تراتيا دەنگي تاكيم نەوبدۋماننىم سپوسوبوم، مى وتدالياەمسيا وت مەككي، وت مەدينى، وت ۆوزموجنوستي پولۋچيت پروششەنيا زا ۆسە سۆوي گرەحي.

گلوبالنىە پوكۋپكي

پوكۋپكا مەبەلي

تەلەۆيزور، كوتورىي ستويت كاك پولوۆينا ستويموستي پۋتەۆكي ۆ حادج، كۋحنيا يلي مەبەل ۆ سپالنيۋ زا تاكۋيۋ جە سۋممۋ. مى بەزروپوتنو وتدايوم سۆوي دەنگي زا دوروگۋيۋ تەحنيكۋ ي مەبەل، نو سيلنو ۆوزمۋششاەمسيا، ەسلي ستويموست پۋتەۆكي ۆ مەككۋ پودنيماەتسيا داجە نا نەسكولكو تىسياچ رۋبلەي.

ەسلي ۆى دەيستۆيتەلنو حوتيتە وتپراۆيتسيا ۆ پالومنيچەستۆو ۆ سكوروم بۋدۋششەم، تو ۆام پريديوتسيا وتكازاتسيا وت پوكۋپكي نوۆوگو ديۆانا ۆ گوستينۋيۋ، ي وت رەمونتا ۆ ۆاننوي. بۋدتە گوتوۆى ك ەتومۋ ي وستاۆايتەس چەستنى س سوبوي.

موجەتە لي ۆى پرودات سۆوي ايفون، چتوب پوپولنيت سۆويۋ حادج-كوپيلكۋ؟ گوتوۆى لي ۆى پەرەسەست نا بيۋدجەتنىي اۆتوموبيل رادي ۆوزموجنوستي نادەت يحرام؟ ەسلي وتۆەت نا ەتي ۆوپروسى ۋتۆەرديتەلنىي، تو بۋدتە ۋۆەرەنى، ۆسەۆىشني پوموجەت ۆام، ي پوسلە ۆوزۆراششەنيا سو سۆياششەننوي زەملي ۆى پولۋچيتە ەششيو بولشە بلاگ ەتوگو ميرا.

ەسلي جە ۆ ۆاشەم سەردتسە كولىحايۋتسيا سومنەنيا، تو ۆام نۋجنو سروچنو ناچات رابوتۋ ناد سوبوي. پومنيتە، پالومنيچەستۆو ەتا ناشا وبيازاننوست، كوتورۋيۋ مى دولجنى يسپولنيت پري پەرۆوي ۆوزموجنوستي ي نە يششيتە وپراۆداني، تام، گدە يح نەت.

سافيا فوكينا

http://islam.ru


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=52&id=1038542

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


سقو-دا ىرىمشىك ءوندىرىس 2 مينوت
وتكەن وقۋ جىلىنداعى جاڭ 3 مينوت
ىنتىماقتاستىق ىرىسىمىزد 3 مينوت
داعدارىسقا قارسى قابىلد 6 مينوت
وندىرىستىك ەكولوگيا وزە 6 مينوت
ەلىمىزدە تاعى 245 ادامن 9 مينوت
كوروناۆيرۋستان تاعى 4 ا 11 مينوت
ءار ەلدىڭ ءوز دامۋ جولى 12 مينوت
ەكى ءماجىلىستىڭ شۋاعىنا 12 مينوت
ەلىمىزدىڭ حالىقتىق اۆيا 12 مينوت
بۇكىل رايوننىڭ ساياسي ك 12 مينوت
حوككەي. NHL 2019/20 ماۋ 12 مينوت
ءبىلىم قىزمەتكەرلەرى بى 15 مينوت
جىگىتتىكتە جاننان كەش ت 18 مينوت
وتكەن تاۋلىكتە 245 ادام 21 مينوت
«جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول 22 مينوت
ميتينگ جاساۋ حالىقتىڭ 22 مينوت
كەي وڭىردە ۆيرۋس ءورشي 24 مينوت
StopMusor ەكولوگيالىق ج 27 مينوت
كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسى 30 مينوت
فورماشىلدىق، تورەشىلدىك 1 ساعات
اۆتونوميالى رايوننىڭ جا 1 ساعات
«كۇبىلەيدىڭ» كوكجيەگىيە 1 ساعات
تويىمسىزدىق – تاس جولدى 1 ساعات
جىگىتتىكتە جاننان كەش ت 1 ساعات
ەلىمىزدىڭ كوپتەگەن جەرى 1 ساعات
كوك تۋ! ەلتاڭبا! ءانۇرا 1 ساعات
شارالار قاتاڭ ساقتالۋى 1 ساعات
اقتوبە-اقتاۋ پويىزىندا 1 ساعات
كوش باسىندا – مەيۆەزەر 1 ساعات