ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.com

Үш күнгы келушылер санағыКелген адам саны (IP)Көрілген бет саны (PWs)КомпйутерҚолфон
2019-09-191340442541 %59 %
2019-09-2010832600477 %23 %
2019-09-21529191842 %58 %


تىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Islam.kz رۋحاني اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 00:30 - 2019/06/13

بوگاتىم نە رەكومەندۋيۋت دوۆوديت بەدنىح دو كراينوستي

پسيحولوگي وبنارۋجيلي، چتو ليۋدي پو-رازنومۋ وتسەنيۆايۋت نەسپراۆەدليۆوست سوبىتي، پرويسحودياششيح س حوروشيمي ي پلوحيمي ليۋدمي. ۆ بولشينستۆە سلۋچاەۆ ليۋدي سكلوننى پوموچ تەم، كتو نەزاسلۋجەننو پوسترادال — ودناكو پوموشش بۋدەت نەبولشايا ي نە سليشكوم وبرەمەنيايۋششايا پوموگايۋششيح. رەالنىە شانسى جە توگو، چتو ناكاجۋت نەپراۆەدنو ناجيۆشيحسيا، زامەتنو مەنشە — نو زاتو ي ناكازانيە موجەت بىت كۋدا بولەە سەرەزنىم.

يسسلەدوۆاتەلي يز ۋنيۆەرسيتەتا كارنەگي-مەللون ۆ سشا وپۋبليكوۆالي نا سترانيتساح PLoS ONE ستاتيۋ، گدە وپيسالي سەريۋ وپىتوۆ س ۋچاستيەم دوبروۆولتسەۆ. ەكسپەريمەنتى پروحوديلي ونلاين ي پرەدستاۆليالي سوبوي ۆارياتسيۋ نا تەمۋ پوپۋليارنوي (سرەدي ستاۆياششيح پسيحولوگيچەسكيە وپىتى نا ليۋدياح) يگرى، گدە ودين ۋچاستنيك پولۋچاەت نەكوتورۋيۋ سۋممۋ دەنەگ ي دەليت ەيو ۆ توي يلي ينوي پروپورتسي نا سۆوە ۋسموترەنيە. پوسلە چەگو ۆتوروي موجەت ليبو سوگلاسيتسيا س رەشەنيەم پەرۆوگو ي ۆزيات پرەدلوجەننوە، ليبو وتكازاتسيا: ۆ ەتوم سلۋچاە نيكتو نە پولۋچاەت دەنەگ ۆوۆسە.

ستراتەگي يگرى موگۋت بىت رازنىمي، نو بولشينستۆو سكلوننو سچيتات چەستنىم دەلەنيە پوروۆنۋ. ۆ نوۆوي سەري وپىتوۆ يسپىتۋەمىە نابليۋدالي زا يگروي دۆۋح ۋچاستنيكوۆ، كوتورىە موگلي بىت كاك «چەستنىمي»، تاك ي «جادينامي» پوسلەدنيە زابيرالي ۆسيو سەبە; ي «چەستنىە»، ي «جادينى» نا ساموم دەلە بىلي بوتامي، زاپروگرامميروۆاننىمي نا سلۋچاينىي ۆىبور ودنوي يز رولەي.

پو وكونچاني يگرى تاكجە پرويسحوديلو «سلۋچاينوە سوبىتيە» — ليبو س «حوروشەگو يگروكا» سپيسىۆالي پولوۆينۋ ۆىيگرىشا (25 دوللاروۆ يز 50)، ليبو «جادينا» ەششيو ي پولۋچال بونۋس ۆ تە جە 25 دوللاروۆ (ي ۋ نەگو وكازىۆالوس نا رۋكاح 125): يسپىتۋەمىم پري ەتوم سووبششالي، چتو رەشەنيە و سپيساني سرەدستۆ يلي ناچيسلەني بونۋسا پرينيماەتسيا سلۋچاينو، پوەتومۋ تا جە ۋچاست موگلا جدات ي درۋگوگو «يگروكا».

دوبروۆولتسى موگلي پوتراتيت چاست سۆوەگو پياتيدەسياتيدوللاروۆوگو گونورارا زا ۋچاستيە ۆ وپىتە نا تو، چتوبى كومپەنسيروۆات پوستراداۆشەي ستورونە ەيو پوتەري (ۆ سووتنوشەني 1 ك 1) — يلي يسپولزوۆات تە جە دەنگي دليا ناكازانيا «جادينى».

ۆ پوسلەدنەم سلۋچاە زا كاجدىي پوتراچەننىي دوللار نابليۋداتەليا س نەچەستنوگو يگروكا سپيسىۆالاس ۆچەتۆەرو بولشايا سۋمما، ەتو پوزۆوليالو س زامەتنىمي (32 دوللارا يز 50 ۆىپلاچەننىح ۋچاستنيكۋ) زاتراتامي وستاۆيت «جادينۋ» بەز دەنەگ ۆوۆسە.

ۆ سيتۋاتسي، كوگدا «حوروشي يگروك» نيوس پوتەري پري چەستنوي يگرە، ۋچاستنيكي وپىتوۆ وحوتنەە ۆىدەليالي نەبولشيە سۋممى نا كومپەنساتسي — ا ۆوت پري نەچەستنوي يگرە ۆىبور وكازالسيا سوۆسەم ينىم.

«جادين» ناكازىۆالي نە وچەن چاستو (مەنەە چەم ۆ پولوۆينە سلۋچاەۆ، ۆ تو ۆرەميا كاك «پوستراداۆشيم» پلاتيلي پريمەرنو ۆ ¾ يگر)، نو ۋج ەسلي دوبروۆولەتس ناچينال دەيستۆوۆات، تو سگرەبشيە ۆەس ۆىيگرىش سەبە تەريالي بولشۋيۋ چاست نەپراۆەدنو ناجيتوگو — سرەدني رازمەر زاترات نا ۆوسستانوۆلەنيە سپراۆەدليۆوستي پرەۆىسيل 20 دوللاروۆ (شتراف، سووتۆەتستۆەننو، وكازالسيا سۆىشە 80).

كومپەنساتسيا، دليا سراۆنەنيا، ۆ توي جە سيتۋاتسي سوستاۆيلا 12 دوللاروۆ: تو ەست نا ناكازانيە «جادين» ليۋدي وكازاليس گوتوۆى پوتراتيت ەدۆا لي نە ۆدۆوە بولشە.
ۋچەنىە سچيتايۋت، چتو ۆ سلۋچاە س سيتۋاتسيەي «حوروشيە ليۋدي پوپالي ۆ پلوحۋيۋ سيتۋاتسيۋ» بولشينستۆو نابليۋداتەلەي سكلوننو وكازات كاكۋيۋ-تو پوموشش، حوتيا ي نە سوبيرايۋتسيا تراتيت نا ەتو سليشكوم منوگو.

سيتۋاتسيا جە ۆوپيۋششەي نەسپراۆەدليۆوستي چاستو ۆىزىۆاەت ۋ نابليۋداتەليا چۋۆستۆو نەۆوزموجنوستي يزمەنيت سيتۋاتسيۋ (يلي وسوزنانيە توگو، چتو يسپراۆيت سيتۋاتسيۋ سليشكوم دوروگو)، ودناكو كوگدا زلوست تاكي بەرەت ۆەرح، تو س ەتوگو مومەنتا س زاتراتامي ۋجە پراكتيچەسكي نە سچيتايۋتسيا.

ەتوت ۆىۆود پودتۆەرديل ي دوپولنيتەلنىي وپىت، گدە ۋچاستنيكي ۋجە نە پرينيمالي ساموستوياتەلنىح رەشەني، ا وتسەنيۆالي دەيستۆيا دوبروۆولتسەۆ ۆ پەرۆوم ەكسپەريمەنتە: سامىمي چەستنىمي وني پريزنالي ي ماكسيمالنۋيۋ كومپەنساتسيۋ پوستراداۆشەي ستورونە، ي ماكسيمالنىي شتراف دليا زابيراۆشەگو سەبە ۆەس بانك يگروكا. ەششيو ودين وپروس ۆ توي جە دوپولنيتەلنوي سەري ەكسپەريمەنتوۆ پوكازال، چتو ۆىسوكي شتراف، پو منەنيۋ بولشينستۆا ليۋدەي، سكورەە وتۆراتيت «جادين» وت پوۆتورەنيا يح دەيستۆي.

يسسلەدوۆاتەلي سچيتايۋت، چتو يح وپىتى پوزۆوليايۋت لۋچشە پونيات پسيحولوگيچەسكۋيۋ پريرودۋ ناشيح پرەدستاۆلەني و (نە)سپراۆەدليۆوستي. وني وتمەچايۋت، چتو ۆ پونياتيە «نەسپراۆەدليۆوگو» ياۆنو ۆكليۋچايۋتسيا نە تولكو چەلوۆەچەسكيە دەيستۆيا، نو ي سلۋچاينىە سوبىتيا — كوگدا «جادينى» پولۋچالي دوپولنيتەلنۋيۋ ي ياكوبى سلۋچاينۋيۋ (س توچكي زرەنيا ۋچاستنيكوۆ) كومپەنساتسيۋ، تو يح ناكازىۆالي سيلنەە.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=52&id=1008225

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


الماتىدا 180 ءدىني بىرل 5 مينوت
ءدىن ماماندارى قوعامدىق 11 مينوت
قانتتىڭ ادام اعزاسىنا ت 23 مينوت
الەم چەمپيوناتى: الىشەر 29 مينوت
باتىس قازاقستاندا كۇن س 1 ساعات
الەمنىڭ 2000 قالاسىندا 1 ساعات
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
ەركىن كۇرەستەن تاعى ءبى 1 ساعات
اقتوتى رايىمقۇلوۆا بولا 1 ساعات
قاسىم-جومارت توقاەۆ ىسس 1 ساعات
اقش تاياۋ شىعىسقا قوسىم 1 ساعات
عاسىر سوڭىندا جەردەگى ا 1 ساعات
اتىراۋدا جاياۋ جۇرگىنشى 1 ساعات
ساۋد ارابياسى يەمەندەگى 1 ساعات
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
يزرايلدە «اقىلدى جاعاجا 1 ساعات
العاش رەت ورازا ۇستايتى 2 ساعات
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 2 ساعات
الماتىدا 17 كونفەسسيا م 2 ساعات
شامالعانداعى اپات: بالا 2 ساعات
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 2 ساعات
قاسىم-جومارت توقاەۆ اقش 2 ساعات
اقتاۋلىق كارديوحيرۋرگتا 2 ساعات
51 ايماققا 2 مىڭنان است 2 ساعات
شامالعانداعى پويىز اپات 2 ساعات
ەلوردا مەشىتتەرىندە سەن 2 ساعات
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 2 ساعات
قر پرەزيدەنتى ءبىرقاتار 2 ساعات
ءسىم ەرەكشە تاپسىرمالار 2 ساعات