ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: جۇڭگو قازاق راديو تورابى

جولدانعان ۋاقىتى: 00:30 - 2019/11/20

Нақты Көзі: http://www.kazakcnr.com/jdt2019/201911/t20191118_1372395.html


اۋەلگى كەلۋ قاينارى: http://www.kazakcnr.com/jdt2019/201911/t20191118_1372395.html

جۋىقتا شونجى اۋداندىق حالىق سوتى قوعامنىڭ نازارىن اۋدارعان ۋاڭ ۋي باستاعان 29 جاۋاپكەردىڭ قاراكۇشكە ساياتىن ارەكەتىنە 1-سوت تەرگەۋىن جۇرگىزدى. بۇل شونجى اۋدانىندا سۇرقيا، قارا كۇشتەردى الاستاۋ ارناۋلى كۇرەسى ورىستەتىلگەننەن بەرگى قارا كۇشتەرگە ساياتىن دەلولاردىڭ ىشىندەگى شارپىعان ادام سانى ەڭ كوپ بولعان دەلو، ءارى شونجى اۋداندىق حالىق سوتى تاريحىندا تەرگەلگەن جاۋاپكەر سانى ەڭ كوپ بولعان قىلمىستىق ىستەر دەلوسى ەسەپتەلەدى.

شونجى اۋداندىق حالىق سوتى مەكەمەسى زاڭ بويىنشا ۋاڭ ۋي باستاعان 29 جاۋاپكەردىڭ قارا كۇشكە ساياتىن دەلوسىن اشىق تەرگەدى. ۋاڭ ۋي قاراقول سيپاتىندىق ۇيىم قۇرعان، ءارى اتامانى بولعان باس قىلمىستى. سوت ۋاڭ ۋيدىڭ توناۋشىلىق قىلمىسى، قۇمار الاڭىن اشۋ قىلمىسى، قورقىتىپ تارتىپ الۋ قىلمىسى، زورلىقتى ساۋدا قىلمىسى، ءتان ساتۋعا ۇيىمداستىرۋ قىلمىسى، ەسىرتكى ساۋدالاۋ قىلمىسى، باسقالاردىڭ ەسىرتكى تۇتىنۋىنا ورىن ازىرلەپ بەرۋ قىلمىسى، توپتاسىپ توبەلەسۋ قىلمىسى قاتارلى 9 ءتۇرلى قىلمىسىن جيناقتاپ، ۋاڭ ۋيدى 25 جىلدىق مەرزىمدى قاماۋ جازاسىنا كەسۋ، ساياسي ۇقىعىنان 5 جىل ماحۇرىم ەتۋ، بارلىق مال-مۇلكىن ءمۇسادىرالاۋ؛ توپتاعى بەلدى 4 قولشوقپاردى 8 جىلدان 14 جىل ارالىعىندا مەرزىمدى قاماۋ جازاسىنا كەسۋ، ايىپ سالۋ، ساياسي ۇقىعىنان 3 جىل ماحۇرىم ەتۋ؛ توپتىڭ 7 بەلسەندى مۇشەسىن 5 جىلدان جوعارى مەرزىمدى قاماۋ جازاسىنا كەسۋ، ايىپ سالۋ؛ توپتىڭ 9 جاي مۇشەسىن ءبىر جىل 6 ايدان جوعارى مەرزىمدى قاماۋ جازاسىنا كەسۋ، ايىپ سالۋ ۇكىمىن شىعاردى.

ۋاڭ ۋي باستاعان قاراقول سيپاتىندىق ۇيىم ۇزاق ۋاقىتتان بەرى شونجى اۋدانىن شەڭگەلدەپ، ۇيىمدى تۇردە 11 رەت زورلىقتى كۇش قىلمىستىق ارەكەتىن وتكىزەدى، مۇنىڭ ءبىر رەتكىسى توناۋشىلىق، ءۇش رەتكىسى توپتىق توبەلەس، ءتورت رەتكىسى قورقىتىپ تارتىپ الۋ، ەكى رەتكىسى زورلىقتى ساۋدا، سوڭعى ءبىر رەتى قاساقانا ادام جارالاۋ بولعان. بۇل قاراقوعام سيپاتىندىق ۇيىم تاعى مىڭ رەتتەن استام قۇمار الاڭىن اشىپ، 2 رەت ءتان ساتۋعا ۇيىمداستىرىپ، ۇزاق ۋاقىت زاڭسىز قۇمار ويناۋ، كوڭىل اشاۋ ورنىن جانە ەسىرتكى بازارىن اشىپ، قىرۋار زاڭسىز ەكونوميكالىق پايداعا كەنەلگەن، جالپى تۇسىرگەن ارام پايداسى 30 ميلليون يۋانعا جۋىق بولعان. قاراقوعام سيپاتىندىق ۇيىم قۇرۋ، توناۋشىلىق، توپتاسىپ توبەلەسۋ، قورقىتىپ تارتىپ الۋ، زورلىقتى ساۋدا، قۇمار الاڭىن اشۋ، ءتان ساتۋعا ۇيىمداستىرۋ سياقتى قىلمىستاردى وتكىزىپ، شونجى اۋدانىنىڭ ەكونوميكالىق ءتارتىبى مەن قوعامدىق تۇرمىس ءتارتىبىن اۋىر دارەجەدە ءبۇلدىرىپ، شونجى اۋدانىندا توتەنشە جيىركەنىشتى قوعامدىق ىقپال تۋدىرعان.

تانىستىرۋعا قاراعاندا، ۋاي ۋيدىڭ قارا كۇشكە ساياتىن دەلوسى 2018-جىلدان بەرگى سۇرقيا، قارا كۇشتەردى الاستاۋ ارناۋلى كۇرەسى باستالعاننان بەرگى شونجى اۋدانىندا تەكسەرىپ ءبىرجاقتى ەتىلگەن تۇڭعىش رەتكى قارا كۇشكە ساياتىن دەلو بولىپ، قوعام حاۋىپسىزدىگى مينيسترلىگى دەلونىڭ اتقارىلۋىن ارنايى باقىلاپ، اۆتونوميالى رايون ءتۇيىندى قۋزاۋ سالعان. قوعامنىڭ ءار سالاسى دا بۇل دەلوعا ايىرىقشا نازار اۋدارعان. سانجى گازەتىنىڭ حابارى (ءتىلشى لياۋ دۇڭيۇن، ەرىكتى تىلشىلەر ۋان ليحۇڭ، مياۋ لي حابارلايدى)


  كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=37&id=1073838

  پىكىرلەر:


  جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
  ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

  ەڭ جاڭا ماقالالار


  قوستاناي وبلىسىنىڭ اكىم 1 مينوت
  دارىگەرلەر وسىنداي: قوس 4 مينوت
  اتىراۋدا تۇماۋعا قارسى 4 مينوت
  ۇلتتىق قۇرامالار جاتتىع 7 مينوت
  دياگنوزى تۇراقتاندىرىلع 8 مينوت
  تيحانوۆسكايا بەلارۋس حا 8 مينوت
  تاۋ، سۋ، ورمان، اتىز، ك 8 مينوت
  ەلوردادا ادام ءمايىتىن 10 مينوت
  مۇسىلماننىڭ ايىبىن جاسى 13 مينوت
  «قازاقپاراتتىڭ» زاماناۋ 13 مينوت
  ەلىمىزدە قوعامدىق كولىك 16 مينوت
  COVID-19 جۇقتىرعاندار: 16 مينوت
  قازاقستاندا تەمەكى باعا 16 مينوت
  بەلارۋستەگى تارتىپسىزدى 18 مينوت
  COVÙ‰D-19: ۆاكتسينا ءبى 18 مينوت
  تاۋار كوپ، تاماق جوق. ق 18 مينوت
  قر باس سانيتارلىق دارىگ 19 مينوت
  الماتىدا كۆي اۋىرىپ جاز 22 مينوت
  الاياق تۇرعىنداردىڭ 170 22 مينوت
  شينتيان كومىر حيميا ونە 27 مينوت
  قاسىم-جومارت توقاەۆ: اب 28 مينوت
  التايدان ءۇرىمجى قالاسى 28 مينوت
  #قۇرانتىڭدايىق | ء«انعا 28 مينوت
  ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس ۆا 28 مينوت
  12 تامىزدا دوللاردىڭ رە 28 مينوت
  بالقاشتا بالاسىن قۇتقار 28 مينوت
  ستانسيامىز شىعاناق رايو 28 مينوت
  ءبىر تاۋلىكتە پنەۆمونيا 28 مينوت
  كوروناۆيرۋسقا شالدىققان 1 ساعات
  جەزقازعاننىڭ جاڭا اكىمى 1 ساعات