ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قازاقپارات جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 14:48 - 2019/10/10

Нақты Көзі: https://www.inform.kz/kz/askar-mamin-mongoliyada-abay-madeni-ortalygyn-ashudy-usyndy_a3573995

اسقار مامين موڭعوليادا اباي مادەني ورتالىعىن اشۋدى ۇسىندى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – قر پرەمەر-مينيسترى اسقار مامين قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلگەن موڭعوليا پرەمەر-مينيسترى ۋحنااگين حۋرەلسۋحپەن كەلىسسوزدەر وتكىزدى.بۇل تۋرالى primeminister.kz حابارلايدى.

تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق، ترانزيتتىك-كولىك، اۋىل شارۋاشىلىعى، تاۋ-كەن، مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ، سونداي-اق ايماقتىق جانە حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىن تالقىلادى .

« قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى ن. نازارباەۆتىڭ ساياساتىنىڭ ارقاسىندا قازاقستان-موڭعول قاتىناستارىنىڭ ىلگەرىلەمەلى دامۋىنىڭ نەگىزى قالاندى. پرەزيدەنت ق. توقاەۆ سىرتقى ساياساتتاعى ساباقتاستىقتى ۇستانا وتىرىپ، موڭعوليامەن ىنتىماقتاستىقتى ءتيىمدى دامىتۋعا باسا ءمان بەرەدى»، — دەدى ا. مامين.

ءوز كەزەگىندە، ۋ. حۋرەلسۋح قازاقستاننىڭ ازياداعى جانە جالپى حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن اتاپ ءوتتى.

ء«بىز حالىقتارىمىز بەن مەملەكەتتەرىمىز اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋعا جانە ونى ساپالى جاڭا دەڭگەيگە شىعارۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتامىز»، — دەدى ول.

ۇكىمەت باسشىلارى ءوزارا تاۋار اينالىمىن ودان ءارى ارتتىرۋدىڭ ماڭىزدى الەۋەتىن اتاپ ءوتتى، ول 2018 جىلى $80 ملن قۇرادى. تاۋ-كەن ونەركاسىبىندەگى، قۇرىلىس، مال شارۋاشىلىعىنىڭ دايىن ءونىمىن، كاشەمير، بىلعارى شىعارۋ جانە قايتا وڭدەۋ، ترانزيتتىك-كولىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ، سونداي-اق، حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارى ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋ تۋرالى شىۇ كەلىسىمى اياسىندا ەكى ەل اراسىنداعى قاتىناستى جانداندىرۋدى قوسا العاندا، ءوزارا ءىس-قيمىل كەلەشەگىنە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى.

ا. مامين قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن موڭعوليانىڭ 2021-2024 جىلدارعا ارنالعان ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىن بەلسەندىرۋ جونىندەگى جول كارتاسىنىڭ جوباسىن ازىرلەۋدى ۇسىندى.

«ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى قوس تاراپتان دا ارتتىرۋ ارقىلى ەكىجاقتى ساۋدانىڭ بارلىق الەۋەتىن اشۋ قاجەت. قازاقستاندىق تاراپ موڭعوليا نارىعىنا قازاقستاننان جەتكىزىلە الاتىن 100 الەۋەتتى تاۋاردى قامتىعان ءتىزىمدى ازىرلەدى»، — دەدى قر پرەمەر-مينيسترى.

ا. مامين نۇر-سۇلتاننىڭ ۇلان-باتىرمەن قارىم-قاتىناسىنداعى ماڭىزدى بايلانىستىرۋشى فاكتور موڭعولياداعى قازاق دياسپوراسى ەكەنىن اتاپ ايتتى — 120 مىڭنان استام قازاقتىڭ 90 مىڭى بايان-ولگەي ايماعىندا تۇرادى. پرەمەر-مينيستر تۇراقتى نەگىزدە بىرلەسكەن مادەني جانە سپورتتىق ءىس-شارالار وتكىزۋ، شىعارماشىلىق ۇجىمدارمەن جانە عىلىمي مەكەمەلەرمەن الماسۋ قاجەتتىگىن ايتتى. ۇكىمەت باسشىسى الداعى ەكى جىلدا قازاقستاندا موڭعوليانىڭ مادەني كۇندەرىن جانە موڭعوليادا وسىنداي كۇندەردى وتكىزۋدى، سونداي-اق، ولگەي قالاسىندا اباي مادەني ورتالىعىن اشۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندى.

كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەلدىڭ ۇكىمەت باسشىلارىنىڭ قاتىسۋىمەن كەلەسى ءبىرقاتار قۇجاتتارعا:

  • قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن موڭعوليا اراسىنداعى 1993 جىلعى 22 قازانداعى ازاماتتىق جانە قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ءوزارا قۇقىقتىق كومەك تۋرالى كەلىسىمشارتقا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى حاتتاماعا;
  • تەرروريزمگە قارسى كۇرەس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمگە;
  • قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى مەن موڭعوليانىڭ ءبىلىم، مادەنيەت جانە عىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى ءبىلىم بەرۋ، عىلىمي دارەجەلەر مەن اتاقتار تۋرالى قۇجاتتاردى ءوزارا مويىنداۋ تۋرالى كەلىسىمگە;
  • قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى مەن موڭعوليانىڭ ءبىلىم، مادەنيەت جانە عىلىم مينيسترلىگى اراسىنداعى 2008 جىلعى 6 تامىزداعى ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى حاتتاماعا;
  • قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ ۆەتەرينارلىق باقىلاۋ كوميتەتى مەن باس ۆەتەرينارلىق باسقارما – موڭعوليا ۇكىمەتىنىڭ اتقارۋشى اگەنتتىگى اراسىنداعى ۆەتەرينارلىق باقىلاۋ مەن قاداعالاۋ سالاسىنداعى مەموراندۋمعا;
  • نۇر-سۇلتان قالاسى مەن ۇلان-باتىر قالاسىنىڭ اراسىنداعى باۋىرلاستىق قاتىناستاردى ورناتۋ تۋرالى كەلىسىمگە;
  • موڭعوليانىڭ وسىمدىك شارۋاشىلىعى جانە ەگىنشىلىك ينستيتۋتى مەن ا. باراەۆ اتىنداعى عىلىمي-وندىرىستىك استىق شارۋاشىلىعى ورتالىعى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى.

موڭعوليا ۇكىمەتى باسشىسىنىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى اياسىندا ەكى ەلدىڭ ىسكەرلىك توپتارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن قازاقستان-موڭعوليا بيزنەس-فورۋمىن وتكىزۋ، «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى مەن حالىقارالىق جاسىل تەحنولوگيالار ورتالىعىنا بارۋ جوسپارلانعان.كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=3&id=1058213

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


الماتىنىڭ قوعامدىق دەنس 7 سەكوند
كوروناۆيرۋستان ەمدەلىپ 7 سەكوند
بيىل ۇبت-عا كىرەردە بەت 6 مينوت
«قاسيەتتى شاھار - بالال 6 مينوت
«ەڭبەك» باعدارلاماسى اي 6 مينوت
قۋاندىق شاماحايۇلى. جات 9 مينوت
«ريادۋ اس-سوليحين» | ء1 9 مينوت
ۆەرحوۆنىي مۋفتي سدەلال 9 مينوت
قۇراندا نەگە «تەرىلەرى 9 مينوت
جۇڭگونىڭ 5-ايداعى جاساۋ 9 مينوت
افروامەريكالىق فلويد قى 9 مينوت
ورالداعى تۋريستىك فيرما 9 مينوت
”زات تانىستىراتىن جۇرگى 9 مينوت
”ءلاززاتتى شينجياڭ. الە 9 مينوت
ەلوردا اكىمى التاي كولگ 9 مينوت
اسقار مامين ۇبت وتكىزۋ 9 مينوت
US Open: ءتۋرنيردى وتكى 9 مينوت
كوكشەتاۋدا اكىمشىلىك قا 12 مينوت
اتىراۋ: ارمەنيادان كولى 12 مينوت
پەداگوگيكا ماماندىقتارى 15 مينوت
بيىل 132 مىڭعا جۋىق تۇل 15 مينوت
بيىل 132 مىڭعا جۋىق ادا 15 مينوت
انتاليانىڭ مۋزەيلەرى دە 18 مينوت
اسحات ايماعامبەتوۆ: ۇبت 18 مينوت
ب. نۇرىمبەتوۆ حالىقتى ج 18 مينوت
ءبىرجان نۇرىمبەتوۆ حالى 19 مينوت
قوستاناي وبلىسىندا ەكى 19 مينوت
گولوۆكين شارشى الاڭعا ق 19 مينوت
اقش-تا ۇشاق قۇلاپ، ءتور 19 مينوت
پرەمەر-مينيستر اسقار ما 21 مينوت