ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قازاقستان «سۇننەت» اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 14:00 - 2019/09/19

Нақты Көзі: http://sunna.kz/2019/09/19/7-336/

اتا-اناعا قىزمەت – مۇسىلمانعا مىندەت – Sunna.kz

اتا-اناڭ قارياعا اينالىپ، تاياق ۇستار كەزگە جەتكەندە، ولارعا قامقورلىق جاساۋىڭ جانە پەرزەنتتىك پارىزىڭنىڭ وتەلۋى عانا ەمەس، رۋحاني ءوسۋىڭ ءۇشىن دە تاپتىرماس مۇمكىندىك. نەگە دەيسىز عوي:  يسلام دىنىندە اتا-اناڭ ءۇشىن دۇعا جاساۋ جەتكىلىكسىز. ءسابي كەزىمىزدەن باستاپ ءبىز ءۇشىن وتقا دا، سۋعا دا تۇسكەندەرىن ءتۇسىنىپ، ءبىز ولارعا شەكسىز ماحابباتپەن قاراۋىمىز كەرەك. ولار قارتايعان ساتتەن باستاپ، اتا-انامىزعا بارىنشا مەيىرىممەن، ىزگىلىكپەن جانە رياسىز قارايلاسۋىمىز قاجەت.

 دىنىمىز بويىنشا اتا-انامىزعا قامقورلىق كورسەتۋ – مۇسىلمان مىندەتتەرىنىڭ قاتارىندا عيبادات جاساۋدان كەيىنگى ەكىنشى ورىندا تۇرادى جانە اتا-انامىز بىزدەن مۇنى كۇتۋگە قۇقىلى. اتا-انامىزبەن قارىم-قاتىناس جاساۋ قيىن بولعان ساتتە، قانداي دا ءبىر كەيىس ءبىلدىرۋىمىز دۇرىس ەمەس.

راببىمىز ايتادى:

«راببىڭ، وزىنە عانا عيبادات ەتۋلەرىڭدى، اكە-شەشەگە جاقسىلىق قىلۋلارىڭدى ءامىر ەتتى. ال ەگەر ول ەكەۋىنىڭ ءبىرى نەمەسە ەكەۋى دە جاندارىڭدا كارىلىككە جەتسە: ء“تۇھ” دەمە (كەيىس بىلدىرمە). سونداي-اق ول ەكەۋىن زەكىمە دە، ول ەكەۋىنە سىپايى ءسوز سويلە. ول ەكەۋىنە كىشىرەيىپ مارحامەت قۇشاعىن جاي دا: “راببىم! ول ەكەۋى مەنى كىشكەنتايدا قالاي مەيىرىمىنە بولەپ، الپەشتەپ تاربيەلەگەندەي سەن دە ولاردى ءدال سولاي مەيىرىمىڭە بولەي كور!”، – دە» (يسرا سۇرەسى، 23 – 24 اياتتار).

اتا-اناڭا قاتىستى داۋىستى كوتەرۋ، ولارمەن دورەكى، ادەپسىز اڭگىمەلەسۋ، سونداي-اق رەنىش ءبىلدىرىپ، اشۋلانۋ كوزدەرىنە تىكە قاراۋ – مۇنىڭ بارلىعى قاتاڭ تىيىم سالىنادى.

حازرەتى يبن ابباس: «اتا-اناڭنىڭ الدىندا قۇلدىڭ قوجايىنى الدىندا جۇرگەندەي بول، ياعني، بارىنشا قاراپايىم جانە مومىن مىنەزدى بولىپ ءجۇر»، – دەگەن ەكەن.

بىز ولارعا بارىنشا العىس ايتۋىمىز كەرەك. ولار بالا كەزىمىزدەن ماپەلەپ، بار ەركەلىگىمىزدى كوتەرىپ ءوسىردى، قاتارعا قوستى. ارينە، ەڭبەكتىڭ كوبى انامىزعا تيەسىلى، سەبەبى ول ءبىزدى توعىز اي كوتەرىپ، توعىز كۇن تولعاتىپ دۇنيەگە اكەلدى. سول سەبەپتەن بولۋى كەرەك، پايعامبارىمىز مۇحاممەد (وعان اللانىڭ سالاۋاتى مەن سالەمى بولسىن) الدىمەن جاقسىلىقتى اناڭا، كەيىن اكەڭە جاسا دەگەن.

بىر كىسى پايعامبارىمىز مۇحاممەدتەن (وعان اللانىڭ سالاۋاتى مەن سالەمى بولسىن):

«ادامداردىڭ ىشىندە كىممەن ەڭ جاقسى قارىم-قاتىناستا بولۋىم كەرەك؟»، – دەپ سۇرادى. «اناڭمەن»، – دەدى پايعامبارىمىز. الگى كىسى: «ودان كەيىن شە؟»، – دەپ ساۋالىن جالعاستىردى. «اناڭمەن»، – دەدى پايعامبارىمىز. ءۇشىنشى رەت: «ودان كەيىن شە؟»، – دەپ سۇرادى الگى ادام. تاعى دا: «اناڭمەن»، – دەپ جاۋاپ بەردى. «ال ودان كەيىن شە؟»، – دەپ قايتا سۇراق قويعان كىسىگە پايعامبارىمىز : «اكەڭمەن»، – دەپ جاۋاپ قاتىپتى.

يبن حادجار اتا-اناعا باعىنباۋشىلىققا قاتىستى بىلاي ايتقان: «ەي، قۇدايدى ەلەمەي، ەڭ قاتاڭ مىندەتتەرگە نەمقۇرايلى قاراعان، ىزگىلىكتى ءتىلازارلىققا اۋىستىرعان، وزىڭە بۇيىرىلعان نارسەنى ۇمىتقان پەندە. اتا – اناڭا مەيىرىم تانىتۋىڭ – سەنىڭ ءدىنىڭ! سەن جۇماقتى قالايمىن دەيسىڭ، جۇماق اناڭنىڭ تابانىڭنىڭ استىندا. ول سەنى 9 اي كوتەردى، سەنى جارىق دۇنيەگە اكەلدى، سەنى ومىراۋىمەن تاماقتاندىردى، ءۇستىڭدى ناجىستەن تازالادى، ساعان جاقسى قارادى. ول سەن اۋىرعاندا قاتتى ۋايىمدادى، سەنى ەمدەۋ ءۇشىن دارىگەرگە اقشا تولەدى. ەگەر وعان سەنى قۇتقارۋ ءۇشىن ءوز ءومىرىڭدى قۇربان ەت دەپ ايتىلسا، ول مۇنى مىندەتتى تۇردە جاسايتىن ەدى. وسىدان كەيىن سەن ونىمەن دورەكى سويلەسەسىڭ. ول اللادان انىق جانە جاسىرىن تۇردە ساعان باقىت ءناسىپ ەتۋىن سۇرادى. ول قارتايىپ، ساعان مۇقتاج بولعاندا، سەن ونى بايقامايسىڭ. سەن توقسىڭ، ول اش، ول شولدەپ جاتىر، ال سەنىڭ اۋزىڭ سۋ سۇرامايدى.  سەن ءوز وتباسىڭدى، بالاڭدى تاڭداپ، ونىڭ كومەگىن ۇمىتىپ كەتتىڭ. سەن وڭاي نارسەنى قيىن دەپ ويلايسىڭ. ونىڭ ءومىرى ۇزاق بولىپ كورىنەدى، شىن مانىندە ول قىسقا. سەن ونى تاستاپ كەتەسىڭ، ءبىراق ونىڭ سەنەن باسقا قورعاۋشىسى جوق. جاراتقان يەڭ وعان ناشار قارىم-قاتىناس جاساۋعا تىيىم سالعان جوق پا. بۇل دۇنيەدەگى جازاڭ – ءوز بالالارىڭنىڭ ءتىلازارلىعى رەتىندە كورىنىس تاپسا، و دۇنيەدە – راببىڭنان الىس بولۋ ارقىلى جازالاناسىڭ. قۇداي سەنى وسى ارەكەتتەرىڭ ءۇشىن جاۋاپقا تارتاتىن بولادى. اقيقاتىندا، ول ءوز قۇلدارىن رەنجىتپەيدى».

قازىرگى ۋاقىتتا اتا-اناسىنا قۇرمەت كورسەتۋ تومەندەپ كەتكەن جوق پا؟! كۇيبەڭ تىرشىلىككە بەرىلىپ، اتا-انامىزعا از كوڭىل بولە الماي جۇرگەنىمىزدى ۇمىتتىق. ءبىز اتا-انا قۇقىقتارىنا ۇقىپسىز قاراماۋىمىز كەرەك. سەبەبى، اتا-انامىزعا مەيىرىمدىلىك تانىتۋ – راببىمىزدىڭ ريزاشىلىعى ءھام مۇسىلمان ادامنىڭ سيپاتى.

«س.عىلماني» مەشىتىنىڭ نايب يمامى

ادىل اگيتاەۆ


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=18&id=1049798

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


حالىقارالىق تۇركى اكادە 3 مينوت
ۇكىمەت دەلەگاتسياسى – ق 3 مينوت
بۇل قوڭىراۋ بۇرىنعىدان 6 مينوت
كەدەرگىدەن كوز اشپاعان 6 مينوت
پرەمەر-مينيستر جەتىسۋدا 9 مينوت
ەلوردادا بۇگىننەن باستا 12 مينوت
«سەرگەك» پوليتسيانىڭ جۇ 15 مينوت
گادجەتتى ءجيى سۇرتكەن د 18 مينوت
25 مامىر. تۋعان كۇن يەل 21 مينوت
قازاقستان حالقى اسسامبل 21 مينوت
ەلەكتروندى قۇجات كۇشىنە 24 مينوت
الماتىدا بلوك-بەكەتتى ب 26 مينوت
ۇكىمەت دەلەگاتسياسى – ق 1 ساعات
Telegram-ارناسىن ىسكە ق 1 ساعات
قىزىلوردا وبلىسىندا تاع 1 ساعات
باسقا باسىلىمداردان 1 ساعات
پاكىستاندا ۇشاق قۇلادى 1 ساعات
الماتىداعى بلوكپوستا كو 1 ساعات
تاياۋ شىعىس تاعى دا دۇر 1 ساعات
لا ليگا 8 ماۋسىمدا باست 1 ساعات
ەڭ تابىستى تەننيسشى 1 ساعات
ەلوردادا بۇگىننەن باستا 1 ساعات
«گاۋھار ليگاسىنىڭ» كەست 1 ساعات
مۇنايشىلار اۋلەتىنىڭ تۇ 1 ساعات
اباي الەمىن بەينەلەگەن 1 ساعات
66 پايىزى ەر-ازاماتتار. 1 ساعات
ەلوردادا 50 ورىندىق تام 1 ساعات
جۇرتتى شوشىتقان جۇقپالى 1 ساعات
«سامۇرىق-قازىنا» ماقتاا 1 ساعات
ينتەرناتتاعى 4 بالانىڭ 1 ساعات