ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: اقجول تور ماقالالارى

جولدانعان ۋاقىتى: 02:15 - 2020/05/21

Нақты Көзі: https://www.astana-akshamy.kz/indet-qajta-orshi-me/

ىندەت قايتا ءورشي مە؟ – استانا اقشامى

18-19 مامىر كۇندەرى جەنەۆادا دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ء73-شى سەسسياسى ءوتتى. الەمدەگى كوروناۆيرۋس پاندەمياسى مەن قازىرگى ەپيدەميولوگيالىق جاعدايدى باستى تاقىرىپ ەتىپ، ونلاين رەجيمدە وتكەن بۇل جينالىسقا ۇيىمعا مۇشە 194 مەملەكەتتىڭ وكىلى قاتىستى.«قول بەرۋدەن قورقاتىن جاعدايعا جەتتىك»

سەسسيانىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا ءسوز سويلەگەن بۇۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ جەتەكشىلىگىمەن بۇكىل الەمدە كوروناۆيرۋسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن كەلىسىلگەن كۇش-جىگەردىڭ ماڭىزدىلىعىن تىلگە تيەك ەتىپ، ىندەت الدىندا «بۇكىل الەم بىرىگەدى نەمەسە جەڭىلەدى» دەپ اتاپ ءوتتى.
ددۇ باس ديرەكتورى تەدروس ادانوم گەبرەيەسۋس الەم حالقىنىڭ بۇدان بۇرىن دا پاندەميامەن بەتپە-بەت كەلگەنىن، الايدا كوروناۆيرۋس پاندەمياسى وتە ءقاۋىپتى ەكەنىنە توقتالىپ: «شىنىندا دا، COVID-19 ورمانداعى ءورت سياقتى. ونىڭ زاردابىن بۇكىل الەم حالقى تارتتى. 6 اي بۇرىن بازارى قايناعان قالالار از-اق كۇندە بوس قالاتىنىن، مەيرامحانالار جابىلىپ، عالامدىق ساياحات توقتايتىنىن ەشكىم ويلاماعان ەدى. ال ءقازىر قول بەرىپ امانداسۋدىڭ ءوزى ادامداردىڭ ومىرىنە ءقاۋىپتى بولعان جاعدايعا جەتىپ وتىرمىز» دەدى.
جينالىستا ءسوز العان ەممانۋەل ماكرون ددسۇ-نىڭ كوروناۆيرۋسپەن كۇرەستەگى جەتەكشى ءرولىنىڭ ماڭىزدىلىعىن جانە فرانتسيانىڭ ۇيىمدى قارجىلاندىرۋ كولەمىن ەداۋىر ارتتىراتىنىن جەتكىزسە، انگەلا مەركەل الەمدەگى بىردە-بىر مەملەكەت جاپادان-جالعىز كوروناۆيرۋس پروبلەماسىن جەڭە المايتىنىن مالىمدەدى.

اقش ۇيىمنان شىعا ما؟

قىتاي باسشىسى شي جين­پيڭ الەمدىك قاۋىمداستىققا بىرنەشە ۇسىنىس ايتىپ، قىتايدىڭ الداعى 2 جىلدا كوروناۆيرۋستان زارداپ شەككەن ەلدەرگە 2 ميلليارد دوللار بولەتىنىن، قارجىلاي كومەك الدىمەن دامۋشى ەلدەرگە بەرىلەتىنىن ءبىلدىردى. سونداي-اق قىتاي باسشىسى ۆاكتسينا جاسالعاننان كەيىن ونى الەممەن بولىسۋگە جانە ونى قوعامعا پايدالى ەتۋگە دايىن ەكەندىكتەرىن، ەپيدەميا­مەن كۇرەسكە قاجەتتى قۇرال-جابدىقتارمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن گۋمانيتارلىق كومەك حابى قۇرىلاتىنىن جەتكىزدى. دەگەنمەن، الەمدە كوروناۆيرۋس پاندەمياسى ورشىگەن كەزەڭ – ناۋرىز، ءساۋىر جانە مامىر ايلارىندا قىتاي شەتەلگە قۇنى 19 ملرد دوللار بولاتىن مەديتسينالىق زاتتار ساتقان.
جينالىستا ءسوز سويلەۋدەن باس تارتقان اقش پرەزيدەنتى ترامپ سول كۇنى كەشتە دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىن «قىتايدىڭ قولجاۋلىعى» دەپ سىنعا الدى ءارى اتالعان ۇيىم باسشىسىنان ۇيىمعا 30 كۇن ىشىندە ماڭىزدى رەفورمالار جاساماسا، اقش-تىڭ اتالعان ۇيىمعا بەرەتىن قارجىسىن ءبىرجولاتا توقتاتاتىنىن، ءتىپتى قۇراما شتاتتىڭ اتالعان ۇيىمنان شىعىپ كەتەتىنىن ايتىپ ەسكەرتۋ جاسادى. سونداي-اق ول ددۇ-نىڭ قىتايدىڭ وتىرىك اقپاراتىنا سەنىپ، تايۆان بەرگەن ماڭىزدى اقپاراتتاردى ەلەمەي، قاڭتار ايىنا دەيىن «كوروناۆيرۋس ادامنان ادامعا جۇقپايدى» دەپ بۇكىل الەمگە قاتە مالىمەت بەرگەنىن، مۇنىڭ سوڭى الەمدىك تراگەدياعا اينالعانىن اتاپ ءوتتى.
جينالىستان كەيىن فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا حالىقارالىق وتىرىستا ورتاعا قويىلعان ماسەلەلەرمەن بولىسكەن ەلىمىزدىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ەلجان ءبىرتانوۆ جينالىس قورىتىندىسىندا تەدروس گەبرەيەسۋستىڭ COVID-19 دەرتىنە قارسى بۇكىل الەم ەلدەرىن بىرىگۋگە شاقىرعانىن جانە الەم حالقىنىڭ كوپشىلىگى وسى ۆيرۋسقا ءالى دە شالدىعۋى مۇمكىن ەكەنىن تىلگە تيەك ەتكەنىن ايتا كەلىپ، «سوندىقتان، تاعى ءبىر رەت ەسكە سالامىن: قازىرگى ۋاقىتتا ءبىزدىڭ تۇرعىندار ءۇشىن بارلىق قاۋىپسىزدىك شارالارى – الەۋمەتتىك قاشىقتىق جانە جەكە گيگيەنا ەرەجەلەرىن ساقتاۋ وتە ماڭىزدى» دەپ حالىققا ەسكەرتۋ جاسادى.ىندەت قاينارىن ىندەتە تەكسەرەتىن بولدى

بۇل رەتكى حالىقارالىق جينالىستا «كوروناۆيرۋستىڭ كەلۋ قاينارىن تۇبەگەيلى تەكسەرەتىن حالىقارالىق دەربەس كوميسسيا قۇرۋ» قاراۋلىسىنىڭ ماقۇلدانۋى ەڭ ۇلكەن جاڭالىق بولدى. ەۋروپالىق وداق پەن اۆستراليا باس بولىپ ۇسىنعان بۇل رەزوليۋتسيا جوباسىن وسى ىندەتتەن اۋىر زارداپ شەككەن رەسەي، ۇلىبريتانيا، اقش باستاعان 120 ەل قولداپ داۋىس بەرسە، ءالىپتىڭ ارتىن باققان ءبىراز ەل داۋىس بەرۋدەن قالىس قالعان كورىنەدى. ال قىتاي بۇعان قارسى ءۋاج ايتىپ، ء«قازىر نازاردى ىندەتتىڭ كەلۋ قاينارىن تەكسەرۋگە ەمەس، الدىن الۋعا بۇرعان دۇرىس» دەگەن ەمەۋرىن بىلدىرگەن. ءبىراق اقش مۇنان دا قاتاڭىراق ۇستانىمىن بايقاتىپ، ۆيرۋستىڭ شىعۋ تەگىن قىتايدان ىزدەۋ كەرەك دەپ قاتقىل ءۇن قاتتى. بۇعان دەيىن اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ «ۆيرۋس جايلى اقپاراتتى جاسىردى» دەپ قىتايدى بىرنەشە رەت ايىپتاعان جانە وعان ددسۇ كومەكتەستى دەپ سانايتىنىن بىلدىرگەن. اقش بيلىگى ۆيرۋس «ۋحان قالاسىنداعى لابوراتوريادان تاراۋى مۇمكىن» دەگەن بولجامدى دا تەرىسكە شىعارماعان. قىتاي بۇل نۇسقانى ۇزىلدى-كەسىلدى تەرىسكە شىعارىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، ىندەتتىڭ الدىن الۋدا بۇكىل الەمگە ۇلگى بولعان جانە قىتايدا قاتەرلى جۇقپالى ىندەت تاراعانىن، ونىڭ ادامنان ادامعا جۇعاتىنىن ايتىپ، ددۇ-نا ەڭ الدىمەن دابىل قاققان تايۆاننىڭ قىتايدىڭ كەدەرگى جاساۋىنا بايلانىستى بۇل رەتكى جينالىسقا قاتىستىرىلماۋى دا الەم ەلدەرىنىڭ جاپپاي نارازىلىعىن قوزعادى. اۆستراليانىڭ ىندەت قاينارىن تەكسەرۋ جونىندەگى ۇسىنىسىنا كەكتەنگەن قىتايدىڭ اۆستراليا­دان يمپورت ەتىلەتىن ارپاعا 80 پايىز كەدەن سالىعىن سالعانىن دا حالىقارلىق قاۋىمداس­تىق قۇپ كورمەي وتىر.

قىتاي مەن يراندا ىندەت قايتا كۇشەيدى

وسىدان ءبىر اي بۇرىن ىندەتتى تولىق تىزگىندەدىك دەپ جار سالعان قىتايدا سوڭعى كەزدەرى ۆيرۋس جۇقتىرعاندار قايتا كوبەيە باستادى. ماسەلەن، جاقىندا ۋحان قالاسىندا 5 ادامنىڭ جانە ەلدىڭ سولتۇستىك-شىعىسىنداعى شۋلان قالاسىندا 16 ادامنىڭ كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانى انىقتالعان. سونىمەن 4،4 ميلليون حالقى بار شۋلان كارانتينگە جابىلسا، بىرنەشە كۇن بۇرىن 108 ميلليون حالقى بار جيلين پروۆينتسياسىندا ىندەت جۇقىتىرعان 34 ادام تىركەلگەننەن كەيىن، تەمىرجول قوزعالىسى توقتاپ، مەكتەپتەر قايتا جابىلدى، تۇرعىندار وقشاۋلاندى.
يراندا دا كوروناۆيرۋستىڭ ەكىنشى تولقىنى باستالىپ كەتۋى مۇمكىن. سەبەبى بۇل ەلدە قالالار اراسىندا ءجۇرىپ-تۇرۋ مەن ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ جۇمىسىنا شەكتەۋدى الىپ تاستاعان سوڭ ۆيرۋستى جۇقتىرعاندار كوبەيگەن. كارانتين كەزىندە اۋرۋحانالارعا كۇنىنە 500-دەن 900 ادامعا دەيىن تۇسسە، ءقازىر ولاردىڭ سانى 2 مىڭعا جۋىقتاعان. ساراپشىلار يسلام رەسپۋبليكاسىندا كارانتيندى جەڭىلدەتۋ اسىعىس قابىلدانعان شەشىم دەپ، ىندەتتىڭ قايتا ءورشۋى بيلىكتىڭ مەشىتتەردى اشۋعا رۇقسات ەتۋىمەن بايلانىستى دەگەندى ايتادى.
قالىپتاسقان جاعدايعا باي­لانىس­تى ەۋروپالىق ادام قۇقىقتارىن قورعاۋشىلار يران پرەزيدەنتى حاسان رۋحانيدەن ساۋدا ورتالىقتارى مەن وقۋ ورىندارىنىڭ جانە مەشىتتەردىڭ جۇمىسىن شەكتەۋدى سۇرادى. ال رۋحاني بۇعان جاۋاپ رەتىندە ەلدە جاعداي تۇراقتالىپ، ەندى مەملەكەت ەكونوميكالىق ماسەلەلەردى شەشۋگە كىرىسكەنىن مالىمدەدى. ەگەر يراندا ىندەتتىڭ قايتا ورشۋىنە شىنىمەن دە مەشىتتەردىڭ اشىلعانى سەبەپ بولسا، وندا كەلەر ايدا تۇركيادا دا ىندەت جۇقتىرعاندار سانى قايتا كوبەيۋى مۇمكىن. ويتكەنى جاقىندا تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعان تۇركيا پاندەميانىڭ اياقتالۋىن كۇتەمىن دەپ شەكاراسىن تولىق جاۋىپ، كۇندەلىكتى تىرشىلىكتى توقتاتىپ قويىپ، جىلدار بويى وتىرا المايتىنىن، جاقىندا ەلدە قالىپتى تىرشىلىك قالپىنا كەلتىرىلەتىندىگىن، 29 مامىردان باستاپ مەشىتتەردىڭ اشىلاتىنىن مالىمدەدى.

ورتالىق ازيادا دا جاعداي ءماز ەمەس

قازاقستاندا 16 ناۋرىزدا جاريالانعان توتەنشە جاعداي 11 مامىردا اياقتالدى. الايدا بۇل ەلىمىزدە ىندەت تولىق اۋىزدىقتالدى دەگەن دەرەك بەرمەيدى. كەرىسىنشە سوڭعى كۇندەرى كارانتين تالاپتارىنىڭ بوساۋىنا جانە قالىپتى جۇمىس رەجيمى قالپىنا كەلىپ، قوعامدىق كولىكتەردىڭ قايتا قالپىنا كەلۋىنە ىلەسىپ، ىندەت جۇقتىرعاندار سانى قايتا ارتىپ بارادى. 18 مامىردان 19 مامىرعا دەيىنگى ءبىر تاۋلىكتە ەل بويىنشا 331 ادامنىڭ ىندەت جۇقتىرعانى – سونىڭ ايعاعى. ايتا كەتەيىك، قازىرگە دەيىن ەلىمىزدە 6751 ادامنان ىندەت انىقتالىپ، 3600 ادام سىرقاتىنان ساۋىعىپ شىقتى. 35 ادام باقيلىق بولدى.
ءساۋىر ايىنىڭ سوڭعى مەز­گىلىنە دەيىن ەلدە ۆيرۋس جۇقتىرعاندار جوق دەپ كەلگەن تاجىكستاندا دا سوڭعى كەزدەرى Covid-19 ىندەتىن جۇقتىرعاندار كۇرت كوبەيىپ، قايتىس بولعانداردىڭ سانى جاعىنان ورتالىق ازيادا الدىڭعى ورىنعا شىقتى. اتاپ ايتقاندا، بۇل ەلدە قازىرگە دەيىن 1700 ادامنان ۆيرۋس تابىلىپ، 44 ادام كوروناۆيرۋستان قايتىس بولدى. ازىرگە ەمدەلىپ شىققاندار جوق. بۇل ەلدە ۆيرۋس جۇقتىرعان 15 ادام جايلى 30 ساۋىردە رەسمي تۇردە حابارلاندى. 14 مامىردا ەلدە 907 ادامنان ۆيرۋس تابىلعان. ال 18 مامىردا دەرتكە شالدىققاندار 1729 ادامعا جەتتى. ارينە، 20 كۇندە ىندەت جۇقتىرعانداردىڭ 2000 ادامعا جۋىقتاۋى – جان سانى از مەملەكەت ءۇشىن تىم جوعارى كورسەتكىش.
وزبەكستاندا 3000-عا جۋىق ادام ىندەت جۇقتىرىپ، 13 ادام كوز جۇمدى. وسى جاعدايعا بايلانىستى وزبەك­ستاندا كارانتين 1 ماۋ­سىمعا دەيىن ۇزارتىلدى. ال قىر­عىزستاندا 14 ادام وسى ىندەتتەن كوز جۇمدى، 1300-گە جۋىق ادامنان ىندەت تابىلدى.
وزبەكستان مەن قازاقستاندا ىندەت ىلىنگەن مەزگىل ءبىر ۋاقىت بولسا دا، ەلىمىزدە ىندەت جۇقتىرعاندار سانى مەن ءولىم-جىتىم جاعدايى وزبەك ەلىنەن جوعارى بولىپ تۇر. حالىق سانى جاعىنان الىپ ايتساق، وزبەكستاندا 34 ميلليونعا جۋىق حالىق بولسا، قازاقستاندا 19 ميلليون حالىق بار. جەر كولەمى جاعىنان قازاقستان تەرريتورياسى وزبەك ەلىنەن 6 ەسە ۇلكەن. دەمەك، وزبەكستاندا حالىق قازاقستاننان الدەقايدا تىعىز ورنالاسقان. الايدا ىندەت جۇقتىرعانداردىڭ كورسەتكىشى مۇلدە كەرىسىنشە بولىپ تۇرعانى تاڭ قالدىرادى. وسىعان قاراعاندا قازاقستاندا كارانتين تالاپتارىن ساقتاۋ جاعى ءالى دە جەتكىلىكسىز سەكىلدى.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=7&id=1183003

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


پايعامبارىمىزدىڭ ءومىرب 2 مينوت
ءبىلىم جانە عىلىم مينيس 2 مينوت
مۋفتي ۆىرازيل بلاگودارن 2 مينوت
2020-جىلى 5-ايدىڭ 30-كۇ 2 مينوت
بالالارعا ارنالعان ويىن 2 مينوت
ەلىمىزدە بالالار لاگەرل 2 مينوت
الەۋمەتتىك زەرتتەۋ: كوپ 2 مينوت
شي جينپيڭ جاۋاپ حات قاي 2 مينوت
كوروناۆيرۋس: ورالدا ءۇش 2 مينوت
تەننيس. دميتري پوپكو اق 2 مينوت
بالالار اۋرۋحاناسىنا اس 5 مينوت
الەمدە 40-تان استام زەر 8 مينوت
ايۋ تالاعان ادامعا قاتى 8 مينوت
الماتىداعى مامانداندىرى 11 مينوت
قازاقستاندا الداعى تاۋل 12 مينوت
قىزىلوردا وبلىسىندا 4 ج 12 مينوت
قازاقستاندا قانشا بالا 14 مينوت
الماتى اكىمى بالالاردى 14 مينوت
مەچەتي ۆ ساۋدوۆسكوي ارا 17 مينوت
ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوع 17 مينوت
چىن چۋانگو شينجياڭ ۋاكى 22 مينوت
اشارشىلىققا كىم جاۋاپ ب 22 مينوت
شىمكەنتتە 421 سوت وتىرى 26 مينوت
ەسكى كولىك ءۇشىن 50 مىڭ 26 مينوت
كاسىپوداق داۋى: مينيستر 1 ساعات
باس ءمۇفتي «الجير» كەشە 1 ساعات
يسپانيا پرەمەرى ەلدەگى 1 ساعات
قازاقستاندا ۇشقىشسىز ۇش 1 ساعات
الماتى وبلىسىندا " 1 ساعات
Top Rank ماۋسىمدا بەس ب 1 ساعات