نۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comنۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Islam.kz رۋحاني اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 14:15 - 2021/02/22

Нақты Көзі: http://islam.kz/kk/news/gylym/bolashaqta-paida-bolatyn-emi-joq-aurudyn-belgisi-ataldy-14856/

بولاشاقتا پايدا بولاتىن ەمى جوق اۋرۋدىڭ بەلگىسى اتالدى

كۇندىزگىگە قاراعاندا تۇندە قان قىسىمى كوتەرىلەتىن ەگدە جاستاعى ادامداردىڭ ەمى جوق ءارى الجۋدىڭ ولىمگە اپارار ءتۇرى – التسگەيمەر اۋرۋىنا ۇشىراۋ ىقتيمالدىعى باسىم. بۇل باعىتتا ارنايى زەرتتەۋ مەن تاجىريبە جۇرگىزگەن شۆەد عالىمدارىنىڭ تۇجىرىمى وسىنداي. بۇل جايىندا islam.kz پورتالى اتالمىش زەرتتەۋ ماتەريالى جاريالانعان Hypertension مەرزىمدى باسىلىمىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ ءمالىم ەتەدى. كۇندىزگى جانە تۇنگى سيستوليلىك قان قىسىمى (جۇرەك قان تامىرلارىنا اسەر ەتەتىن قان قىسىمى) كورسەتكىشى اراسىنداعى اراقاتىناستاعى ايىرماشىلىق اقىل-ەستىڭ كەمۋىن دە قامتيتىن بولاشاقتاعى دەنساۋلىققا تونگەن ءقاۋىپتىڭ الدىن الا حابارشىسى بولۋى مۇمكىن. ساۋ ادامداردىڭ قان قىسىمى تۇندە تومەندەيدى – 10-12 پايىزعا. ال 10 پايىزعا جەتپەي تومەندەسە، دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل قاتەرلى بەلگى – جۇرەك-قان تامىرلارى جۇيەسىندەگى اقاۋعا مەڭزەۋى مۇمكىن. تۇندە قان قىسىمىنىڭ تومەن تۇسكەنى عانا ەمەس، جوعارىلاعانى دا جاقسىلىقتىڭ نىشانى ەمەس. عالىمدار بۇل تاراپتا ارنايى تاجىريبە جۇرگىزىپ، جاسى 60-تان اسقان مىڭداعان شۆەد قاريالارىنىڭ دەنساۋلىعىن 24 ساعات بويى قاداعالاعان ەكەن. تاۋلىك بويى جۇرگىزىلگەن قان قىسىمىنىڭ امبۋلاتورلىق مونيتورينگى ورتاشا ەسەپپەن العاندا  71 انە 77،6 جاستاعىلارعا وتكىزىلدى. دەمەنتسيا دەرتى (الجۋ) پاتسيەنتتەردىڭ اۋرۋ تاريحىنا قاراپ انىقتالدى جانە تاجىريبەلى ەكى گەرياتر راستادى. كۇندىزگى دانە تۇنگى سيستوليلىك قان قىسىمى اراقاتىناسىنىڭ جوعارى كورسەتكىشكە يە بولۋى دەمەنتسيا دەرتىنە شالدىعۋ قاتەرىن 1،64 ەسەگە جانە التسگەيمەر اۋرۋىنىڭ قاتەرىن 1،67 ەسەگە ارتتىرعان.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=52&id=1358661

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


راحىم وشاقباەۆ ەلىمىزدە 4 مينوت
الماتىدا جانارماي بەكەت 14 مينوت
ستراسبۋرگتە قوعامدىق كو 24 مينوت
قىزىلوردادا 440 ادام ك 27 مينوت
«جەتى كۇن». 27.02.2021 30 مينوت
«دالا battle» 7-شىعارىل 1 ساعات
تۇركىستانداعى قايعىلى و 1 ساعات
«كىم مىقتى؟ 2». 7 شىعار 1 ساعات
سارا الپىسقىزىنىڭ 80 جى 1 ساعات
«بايتەرەك» جانە «قازاگر 1 ساعات
مايرا ءىلياسوۆانىڭ «قاز 1 ساعات
تەننيس: الەكساندر نەدوۆ 1 ساعات
ستراسبۋرگتە قوعامدىق كو 1 ساعات
COVÙ‰D-19: PfÙ‰zer ۆاكت 1 ساعات
الماتى اكىمدىگىندە قۇرى 1 ساعات
حوككەي: «بارىس» سوڭعى ت 1 ساعات
جاپونيا كەلەسى ايدان با 2 ساعات
قوڭقاباەۆ كاسىپقوي بوكس 2 ساعات
ەلوردادا 156 مىڭ اقش دو 2 ساعات
باس سانيتاردىڭ جاڭا قاۋ 2 ساعات
حوككەي: «بارىستىڭ» پلەي 2 ساعات
4 قالادا اۋا ساپاسى ناش 2 ساعات
كارانتين: كوماندالىق وق 2 ساعات
كورەرمەن حوككەي تريبۋنا 2 ساعات
اقتوبەدە جازاسىن وتەۋشى 3 ساعات
قامشىبەك قوڭقاباەۆ تيتۋ 3 ساعات
ياروسلاۆا شۆەدوۆا دوحا 4 ساعات
Forte Challenger تۋرنير 4 ساعات
جامبىل مەن كوكشەلىك حال 4 ساعات
شاڭعى سپورت تۇرلەرىنەن 4 ساعات