نۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comنۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: ايقىن گازەتى ماقالالارى

جولدانعان ۋاقىتى: 17:50 - 2021/02/23

Нақты Көзі: https://aikyn.kz/113743/nur-otan-%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8b%d2%9b-%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%88%d1%8b%d2%93%d1%8b%d1%81-%d2%9b%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d2%9b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd-%d1%82%d2%b1%d1%80%d2%93%d1%8b%d0%bd%d0%b4/

قاراعاندى جانە شىعىس قازاقستان وبلىستارىنىڭ تۇرعىندارى ءۇشىن بيىلدىڭ وزىندە قانداي ىستەر اتقارىلاتىنى تۋرالى پارتيانىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

ەلباسى، پارتيا ليدەرى نۇرسۇلتان نازارباەۆتىڭ تاپسىرماسى اياسىندا ءاربىر وڭىردە، قالا مەن اۋداندا جۇيەلى باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ناقتى نىسانالى ينديكاتورلار مەن مەرزىمدەر بەلگىلەنىپ، سونداي-اق وعان جاۋاپتى ورىنداۋشىلار ايقىندالدى.

قاراعاندى وبلىسىندا الداعى 5 جىلدا 1715 كورسەتكىش پەن 6431 ءىس-شارانى ورىنداۋ كوزدەلگەن. بيىل Nur Otan-نىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسى 21،8%-عا، 2022 جىلى – 43،4%-عا، 2023 جىلى – 64،2%-عا، 2024 جىلى – 83،9%-عا جانە 2025 جىلى 100%-عا ورىندالادى.

بيىلدىڭ وزىندە 42 مەديتسينالىق نىساننىڭ ء24-ى، 29 مەكتەپتىڭ 5-ەۋى، 13 بالاباقشانىڭ 5-ەۋى، جاستارعا ارنالعان 4 جاتاقحانانىڭ 2-ەۋى، 18 سپورت نىسانىنىڭ 7-ەۋى سالىنادى. سونداي-اق ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار ادامدار ءۇشىن 317 نىساننىڭ ء63-ى بەيىمدەلەتىن بولادى.

2025 جىلعا دەيىن 150 مىڭ جۇمىس ورنى قۇرىلىپ، 109 تۋريستىك جاڭا نىسان اشىلادى. 2546 كم اۆتوجول، 1215 كم سۋمەن جابدىقتاۋ جانە 754 كم جىلۋمەن جابدىقتاۋ جەلىلەرى سالىنىپ، جوندەلەدى. 30 مىڭعا جۋىق وتباسى ءۇشىن تۇرعىن ءۇي سالۋ جوسپارلانۋدا.

الداعى 5 جىلدا «قازاقمىس» جانە «ارسەلور ميتتال» كاسىپورنىنداعى شاڭ جانە گاز تۇتقىش جابدىقتار جاڭارتىلىپ، «سارىارقا» ماگيسترالدى گاز قۇبىرىنا قوسىلۋ جۇمىستارى جۇرەدى. كەڭگىر كەنتىندە بيوەلەكتر ستانتسياسىن، جاڭاارقا اۋدانىندا قوقىس سۇرىپتاۋ كەشەنىن، قاراعاندى قالاسىندا قوقىس جاعاتىن جانە وڭدەيتىن زاۋىتتار سالۋ جوسپارلانۋدا. مەملەكەتتىك ورمان قورى جانە ونەركاسىپ كاسىپورىندارىنىڭ اۋماعىندا دا جاسىل ايماقتار ۇلعايتىلادى.

شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قابىلدانعان جول كارتاسى اياسىندا 6914 كورسەتكىش پەن ءىس-شارا ورىندالادى. 2021 جىلى پارتيا باعدارلاماسى 22%-عا، 2022 جىلى – 43،5%-عا، 2023 جىلى – 64%-عا، 2024 جىلى – 83،1%-عا جانە 2025 جىلى 100%-عا ىسكە اسىرىلادى.

وسى جىلى 2،5 مىڭ شاقىرىم اۆتوجولدىڭ 143 شاقىرىمى، 282 شاقىرىم سۋ بۇرۋ جەلىسىنىڭ 101 شاقىرىمى، 307 سۋمەن جابدىقتاۋ نىسانىنىڭ ء207-سى سالىنادى جانە رەكونسترۋكتسيالانادى. جالپى، 149 مىڭ جۇمىس ورنىن قۇرۋ، جاستارعا ارنالعان 7 جاتاقحانا مەن 20 سپورت نىسانىنىڭ قۇرىلىسى جوسپارلانعان.

ء

وڭىردىڭ تۋريستىك الەۋەتىن ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا الاكول كولىنىڭ جاعالاۋىن كوركەيتۋ، ءۇرجار اۋىلىنداعى اۋەجايدى قايتا جاڭارتۋ جانە بۇقتىرما سۋ قويماسى ارقىلى كوپىر سالۋ جوسپارلانۋدا.

بارلىق سايلاۋالدى ۋادەلەرمەن nurotan.kz جانە nurotan2021.kz. سايتتارىنان تانىسۋعا بولادى.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=5&id=1359678

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


نۇرلان نىعماتۋلين ءماجى 2 مينوت
سەناتور ەلگە كەلگەن قان 2 مينوت
شي جينپيڭ پولشانىڭ زۇڭت 4 مينوت
ساۋىردە 20 مىڭعا جۋىق ق 4 مينوت
وكلاحومادا ورتتەن التى 4 مينوت
وسكەمەن: «Qamqor-Sharap 4 مينوت
دانيار ەلەۋسىنوۆتىڭ كەل 4 مينوت
جوعارى وقۋ ورىندارى مەن 4 مينوت
مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ 8 مينوت
قازاقستان ەلشىسى ماسكەۋ 11 مينوت
سەناتور ومارتاشىلار مەن 14 مينوت
ورالدا كوپىردىڭ استىنان 15 مينوت
تەڭىز كەن ورنىندا قالدى 15 مينوت
ەلوردانىڭ باس سانيتارلى 17 مينوت
قىزمەت بابىندا قازا تاپ 17 مينوت
ءبىر ءۇي – ءبىر بىرلەست 19 مينوت
قوستاناي: اسپازدار بايق 19 مينوت
جاساندى ەت وندىرىسىندە 19 مينوت
كارانتينگە بايلانىستى ق 19 مينوت
باياناۋىلدا بارىمتاشىلا 19 مينوت
ايماعامبەتوۆ پەداگوگتار 23 مينوت
وبلىستىق ساياسي كەڭەس پ 24 مينوت
مارحابات جايىمبەتوۆ قۇر 24 مينوت
باتىس قازاقستاندا " 25 مينوت
الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك 25 مينوت
نىعماتۋلين: پارتياارالى 26 مينوت
نۇر-سۇلتاندا بازارلاردى 26 مينوت
گەرمانياداعى لوكداۋن 28 28 مينوت
نۇرتورە ءجۇسىپ كىتاپحان 29 مينوت
جاپونيادا ياكۋدزا باندا 29 مينوت