ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: ەگەمەن قازاقستان ماقالالارى مەن جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 17:57 - 2020/05/23

Нақты Көзі: https://egemen.kz/article/236286-asqar-mamin-almaty-oblysynda-gidrotekhnikalyq-qurylystardynh-dgay-kuyimen-tanyst

اقسۋ اۋدانىندا ا. مامين جوبالىق قۋاتتىلىعى 42 ملن كۋب م بولاتىن قىزىلاعاش سۋ قويماسىنىڭ رەكونسترۋكتسياسىمەن تانىستى. الداعى ۆەگەتاتسيا كەزەڭىندە سۋ قويماسى سۋارمالى جەرلەردىڭ اۋماعىن كەڭەيتىپ، سۋمەن قوسىمشا 7 مىڭ گا القاپتى قامتاماسىز ەتۋگە جول اشادى.

ۇكىمەت باسشىسىنا الماتى وبلىسىنىڭ يرريگاتسيالىق جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جوبالارى تۋرالى باياندالدى. وڭىردە 356 گيدروتەحنيكالىق قۇرىلعى جۇمىس ىستەيدى، يرريگاتسيالىق جەلىلەردىڭ ۇزىندىعى — 16،6 مىڭ شاقىرىم. كانالداردى، توعاندار مەن گيدروتوراپتاردى جوندەۋ جانە رەكونسترۋكتسيالاۋ بويىنشا جوسپارلانعان جۇمىستار 2028 جىلعا قاراي 137،8 مىڭ گا سۋارمالى جەردى اينالىمعا ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل سۋ شارۋاشىلىعى نىساندارىن دامىتۋعا وبلىستىق بيۋدجەتتەن 2،1 ملرد تەڭگە ءبولىندى، ونىڭ ىشىندە 1،4 ملرد تەڭگە 9 نىساندى كۇردەلى جوندەۋگە بولىنگەن. يسلام دامۋ بانكىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن سۋارۋ جەلىلەرىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارى ەسكەلدى، اقسۋ، الاكول جانە كوكسۋ اۋداندارىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.
پرەمەر-مينيستر الماتى وبلىسىنىڭ بالقاش، ەسكەلدى جانە تالعار اۋداندارىنىڭ جەتەكشى شارۋا قوجالىقتارىنىڭ تاجىريبەلىك دەمونستراتسيالىق الاڭدارىن، ءسۇت-تاۋار فەرمالارىن جانە ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسىن ارالاپ كوردى. ا. مامينگە وسىمدىك شارۋاشىلىعى، مال شارۋاشىلىعى جانە ۆەتەريناريا سالالارىنداعى وتاندىق عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارىنىڭ ازىرلەمەلەرى، قارقىندى ەگىنشىلىك، اسىل تۇقىمدى جىلقى شارۋاشىلىعى، ەت پەن ءسۇت ءوندىرىسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن تەرەڭ وڭدەۋدى دامىتۋ جوبالارى تانىستىرىلدى.

بيىل الماتى وبلىسىنىڭ اگروونەركاسىپ كەشەنىندە 42 ينۆەستيتسيالىق جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعان. 2020 جىلدىڭ ءتورت ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 2019 جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا اۋىل شارۋاشىلىعىندا جالپى ءونىم كولەمى 2،3%-عا، ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن ءوندىرۋ كولەمى 14،2%-عا، ال اوك وڭدەلگەن ءونىم ەكسپورتى 27،6%-عا ءوستى.

تالدىقورعان قالاسىندا پرەمەر-مينيستر تۇرعىن ءۇي ينفراقۇرىلىمىنىڭ دامۋىن، ءوڭىردى گازداندىرۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىن، سونداي-اق «نۇرلى جول»، «جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى-2020» باعدارلامالارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋىن جانە ت. ب. تەكسەردى.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=4&id=1185128

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


ورالدا تالاپتى ساقتاماع 2 مينوت
بىلتىر قازاقستاندا قانش 2 مينوت
بەلگىلى جۋرناليست سەرىك 5 مينوت
قازاقستاندا كوروناۆيرۋس 5 مينوت
ەلىمىزدە كوروناۆيرۋستان 8 مينوت
COVÙ‰D-19: قازاقستاندا 9 مينوت
نۇر-سۇلتان قالاسى مادەن 9 مينوت
جاساۋ كاسىبىنىڭ تيبىن و 18 مينوت
ءبىر ءمۇعالىم — ءبىر كا 19 مينوت
"بايقوڭىردىڭ" 19 مينوت
الماتىدا جولاۋشىلار اۆت 19 مينوت
ورالدا بىرنەشە باعىتتاع 19 مينوت
اياعان ساندىباي، «مىسل» 20 مينوت
ۇلتتىق پاركتەردى دامىتۋ 20 مينوت
وقۋلىقتاردى ساراپتاۋ جۇ 23 مينوت
الماتىداعى مەديتسينا قى 26 مينوت
كەنجەكول تۇرعىنى ءۇيىنى 26 مينوت
كوروناۆيرۋستى سيمپتومسى 29 مينوت
مەملەكەتتىك رامىزدەر قا 29 مينوت
الاكولدە دەمالۋشىلاردان 29 مينوت
مەملەكەتتىك قولداۋ باعد 29 مينوت
توكيو وليمپياداسى جەڭىل 29 مينوت
ء «قازاقفيلمنىڭ» الدىند 1 ساعات
اقتوتى رايىمقۇلوۆانىڭ ح 1 ساعات
باتىسقازاقستاندىق جاستا 1 ساعات
اناعۇرلىم كوپ بازارلاند 1 ساعات
مۇعالىمدەر كۇنىنە ەكى ق 1 ساعات
ايماعامبەتوۆ: «مۇعالىمد 1 ساعات
ە.بىرتانوۆ: كۆي جۇقتىرع 1 ساعات
مادەنيەت كوكتەمەگەن جەر 1 ساعات