نۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comنۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قازاقپارات جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 22:18 - 2021/02/23

Нақты Көзі: https://www.inform.kz/kz/kazakstannyn-darilik-preparattary-kanday-elderge-eksporttalady_a3756808

قازاقستاننىڭ دارىلىك پرەپاراتتارى قانداي ەلدەرگە ەكسپورتتالادى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات – 2020 جىلى پاندەميا كەزىندە ەلدىڭ ىشكى نارىعىن فارماتسەۆتيكالىق ونىمدەرمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى وتكىر بولدى. وسىنى ەسكەرە وتىرىپ وتاندىق وندىرۋشىلەر 2020 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سالاداعى ءوندىرىس كولەمىن 47%-عا وسىرگەن، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى ۇكىمەتتىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ۇقساس جاڭالىقتار
باباقۇماروۆ: مەدۇيىمدارداعى قاداعالاۋشى كەڭەستەردىڭ جۇمىس تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ كەرەك نۇر-سۇلتاندا كوروناۆيرۋس انىقتالعاندا عانا سىنىپتار جابىلادى جاسى 65-تەن اسقان قازاقستاندىقتارعا كوروناۆيرۋسقا قارسى ۆاكتسينا سالدىرۋعا رۇقسات بەرىلدى

«بۇعان وتاندىق كاسىپورىنداردا شىعارىلاتىن ءونىم كولەمىنىڭ ۇلعايۋى سەبەپ بولدى. بۇدان باسقا كورسەتكىشتەردىڭ وسۋىنە «سق-فارماتسيا» ءبىرىڭعاي ديستريبيۋتورى ارقىلى تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى شەڭبەرىندە دارىلىك زاتتاردى جەتكىزۋدىڭ ۇلعايۋى، دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمدارعا حالىقتىڭ جوعارى سۇرانىسىنا بايلانىستى بولشەك ساۋدادا وتكىزۋدىڭ ۇلعايۋى مۇرىندىق بولعان»، - دەلىنگەن حابارلامادا.

ماسەلەن، «حيمفارم» اق شىعاراتىن ءونىم كولەمى 2 ەسەگە ارتقان. سونىمەن قاتار كومپانيا كەيىنگى 2 جىلدا ەكسپورت كولەمىن 2،5 ەسە ارتتىردى. بۇگىنگى تاڭدا كاسىپورىننىڭ دارىلىك پرەپاراتتارى ورتالىق ازيا جانە ەاەو نارىقتارىندا كەڭىنەن سۇرانىسقا يە. سونداي-اق، ونىمدەر قىرعىزستان، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، موڭعوليا جانە رەسەي سياقتى ەلدەرگە ەكسپورتتالادى. بيىل وزبەكستان نارىعىنا شىعۋ ارقىلى ەكسپورتتى ەكى ەسەگە ارتتىرۋ جوسپارلانۋدا.

سونداي-اق ماڭىزدى سىن-تەگەۋرىندەردىڭ ءبىرى — ەۋروپالىق وداقتىڭ دارى-دارمەك نارىعىنا شىعۋ. وسىلايشا، 2023 جىلعا قاراي ەكسپورت كولەمىن 16 ملرد تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتۋ جوسپارلانعان. بۇگىنگى تاڭدا كاسىپورىن قورجىنىندا 11 وندىرىستىك جەلىدە وندىرىلەتىن 9 ءتۇرلى فورماداعى 120-دان استام دارى-دارمەك اتاۋى بار.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=3&id=1359838

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


ارتىمنان مەنى ءبىر جىل 2 مينوت
تۇركىستان وبلىسىندا 62 2 مينوت
شاپتول وسىرىلگەن جىلىجا 4 مينوت
مما بويىنشا 2021 جىلعى 4 مينوت
شينجياڭداعى مەملەكەتتىك 4 مينوت
«ەكىباستۇزدىڭ» باس باپك 5 مينوت
وڭتۇستىك افريكا مەن قىت 5 مينوت
قارجى مينيسترلىگى اپپار 8 مينوت
دۋبايدا رامازان ايىنا د 8 مينوت
مارحابات جايىمبەتوۆ قر 11 مينوت
ۆيتسە-مينيستر ناۋرىز مە 14 مينوت
"يبنۋل ۋاقت" 14 مينوت
اۋدان جاڭالىعى – 14 مينوت
”قىتىرلاق نان جاسايمىز” 14 مينوت
جەكە كابينەت | ادەبيەت 14 مينوت
«استانا بالەت» تەاترى گ 14 مينوت
مارحابات جايىمبەتوۆ قىز 14 مينوت
قازاقستاندىقتار جەڭىلدى 17 مينوت
حوككەي: «بارىستىڭ» بۇگى 17 مينوت
سەرتيفيكاتپەن قانداي كو 20 مينوت
مما-دەن 2021 جىلعى الەم 20 مينوت
قازاقستان ازىق-تۇلىك قا 23 مينوت
2021 جىلى انا مەن بالان 23 مينوت
بەيجيڭگە كىرەتىن وسى جو 24 مينوت
پارتيانىڭ داڭقتى ءداستۇ 24 مينوت
ەڭبەك ميگرانتتارى ءۇشىن 24 مينوت
قازاقستاندا ”قىزىل” جان 24 مينوت
الەۋمەتتىك كاسىپكەرلىك 26 مينوت
«قازپوشتا» اق بقو فيليا 29 مينوت
نۇر-سۇلتاندا قاراۋسىز ق 1 ساعات