ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قالا مەن دالا گازەتى جانە استانا اقشامى گازەتى

جولدانعان ۋاقىتى: 11:45 - 2020/05/17

Нақты Көзі: https://dalanews.kz/53078

مامين: "تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ تاريحىندا سەمەيدىڭ ورنى بولەك" | DalaNews

مامين: “تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ تاريحىندا سەمەيدىڭ ورنى بولەك”

قر پرەمەر-مينيسترى اسقار مامين سەمەي قالاسىنا جانە شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اباي اۋدانىنا جۇمىس ساپارى اياسىندا مەملەكەتتىك باعدارلامالاردىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسىن جانە ابايدىڭ 175 جىلدىعىن اتاپ وتۋگە دايىندىقتى تەكسەردى، دەپ حابارلايدى Dalanews.kz. 

سەمەي قالاسىندا ۇكىمەت باسشىسىنا قالانىڭ 2020-2025 جىلدارعا ارنالعان الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ كەشەندى جوسپارىنىڭ، “جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى – 2020” جانە “نۇرلى جەر” باعدارلامالارىنىڭ ورىندالۋى تۋرالى باياندالدى.

اتاپ ايتقاندا، ا. مامين اباي اتىنداعى الاڭدى، مۋزەي مەن تەاتردى رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارىمەن، سونداي-اق “قاراعايلى” شاعىن اۋدانى مەن كوپبەيىندى مادەني-سپورت كەشەنىنىڭ قۇرىلىسىمەن تانىستى.

“سەمەي تاۋەلسىز قازاقستاننىڭ مادەني، رۋحاني مۇراسى مەن تاريحىندا ايرىقشا ورىن الادى. ەل باسشىلىعى قالانىڭ الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جانە تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەدى”، — دەپ ا. مامين، قالانى دامىتۋ بويىنشا بارلىق جوسپارلانعان جوبالاردى ۋاقىتىلى ىسكە اسىرۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.

پرەمەر ابايدىڭ ادەبي مەموريالدىق مۇراجايىندا بولىپ، قۇندى جادىگەرلەرمەن تانىستى. اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارعا كۋا بولدى. سونداي-اق پرەمەر مينيسترگە بيىلعى مەرەيتوي اياسىندا ھاكىمنىڭ تابانى تيگەن قارا شاڭىراق الدىنا اقىن مەن ۇلدارىنىڭ بىرگە تۇرعان ەسكەرتكىشى قويىلاتىنى جايلى جەتكىزىلدى. مۇنداي ەسكەرتكىش ەلىمىزدە ءالى قويىلعان جوق.

اسقار مامين اقىننىڭ 175 جىلدىعىنا وراي ەڭ ماڭىزدى ءىس-شارالار وتەتىن اباي تەاترىنداعى جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىمەن دە تانىستى. جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىنا وبلىس اكىمى، قالا اكىمى، وبلىستىق مادەنيەت باسقارماسى تاراپىنان قاتاڭ باقىلاۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.

“تەاتردىڭ ءىشى دە وزگەرەدى. ەكىنشى قاباتتىڭ فويەسى باسقاشا كورىنىپ، كورەرمەندەر زالى دا وزگەرەدى. اباي مەرەيتويىنا وراي تەاتر ارتىستەرى جاڭارتىلعان ساحناعا شىعاتىن بولادى” ، – دەپ جەتكىزدى ءوڭىر باسشىسى.

بۇگىندە سەمەي شاھارىندا اباي الاڭىندا دا اۋقىمدى جوندەۋ جۇمىستارى باستالعان بولاتىن. الاڭنىڭ بەينەسى تولىعىمەن وزگەرەدى.

جوبا بويىنشا بورديۋرلەردى جاڭارتۋ، ويشىلدىڭ قۇرمەتىنە ارنالعان ەسكەرتكىشتى جارىقتاندىرۋ قاراستىرىلعان. سپورت جانە بالالار الاڭدارى، اۆتوكولىكتەرگە ارنالعان تۇراق، سۋبۇرقاق سالىنادى. مەردىگەر «فيرما ازيا» جشس بارلىق جۇمىستار شىلدە ايىنا دەيىن اياقتالاتىنىن ۋادە ەتەدى.

بۇدان سوڭ مامين اباي اۋدانىنىڭ اكىمشىلىك ورتالىعى قاراۋىل اۋىلىندا الەۋمەتتىك جانە ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمىنىڭ دامۋىن تەكسەردى. مۇندا ۇكىمەت باسشىسىنا 300 ورىنعا ارناپ سالىنىپ جاتقان ورتا مەكتەپ قۇرىلىسى، اباي اتىنداعى ساياباقتى سالۋ، سونداي-اق ەلدى مەكەننىڭ سۋ تارتۋ جەلىلەرىن رەكونسترۋكتسيالاۋ تۋرالى باياندالدى.

پرەمەر-مينيستر ابايدىڭ “جيدەباي-بورىلى” مەملەكەتتىك تاريحي-مادەني جانە ادەبي-مەموريالدىق قورىق مۋزەيىنە بارىپ، وندا “اباي-شاكارىم” مەموريالدىق كەشەنىن رەستاۆراتسيالاۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسىمەن تانىسىپ، ابايدىڭ مۋزەي ءۇيىن ارالادى.

ۇكىمەت باسشىسى ابايدىڭ 175 جىلدىعىنا وراي جوسپارلانعان سەمەيدەگى جانە اباي اۋدانىنداعى تاريحي-مادەني نىسانداردى جوندەۋ جانە جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن ۋاقىتىلى ءارى ساپالى اياقتاۋدى تاپسىردى.

“مەرەيتوي مەملەكەتتىك دەڭگەيدە اتالىپ وتەدى. بۇل شارا قازاقستان حالقى ءۇشىن ۇلكەن يدەولوگيالىق جانە تاريحي مانگە يە”، — دەدى ا. مامين.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=25&id=1180084

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


باس ءمۇفتي 8 ءدىن قىزمە 2 مينوت
الماتى مەشىتتەرى جۇمىسى 2 مينوت
يگيل ۆزيالو وتۆەتستۆەنن 2 مينوت
”ءبىر كەستەمەن“ ەكولوگي 2 مينوت
«بالاپان قاري» بالاڭىزد 2 مينوت
ەلىمىزدە 1-سىنىپقا بالا 2 مينوت
مەملەكەتتىك قىزمەتكەر ج 2 مينوت
الماتىدا سپا سالوندار، 2 مينوت
قىزىلوردا وبلىسى: پويتس 5 مينوت
شىمكەنتتە ديزەلدى وتىند 5 مينوت
ەلوردادا اۋا رايىنا باي 12 مينوت
نۇر-سۇلتاندا بلوكپوستار 12 مينوت
قورداي وتكىزۋ بەكەتى جى 14 مينوت
پرەزيدەنت پوزدراۆيل كاز 17 مينوت
شىمكەنتتە ساياسي قۋعىن- 17 مينوت
بالانىڭ تاڭداۋى | بەينە 17 مينوت
شقو-دا ءۇشىنشى قاباتتان 20 مينوت
الماتىنىڭ تەمىرجول ۆوكز 20 مينوت
شي جينپيڭ مەن پەرۋدىڭ ز 21 مينوت
الدىڭعى 4 ايدا شينجياڭن 22 مينوت
سالماقتى اۋرۋلارعا قوسى 22 مينوت
ەلىمىزدە كوروناۆيرۋس جۇ 22 مينوت
تالدىقورعاندا 23 جاستاع 22 مينوت
قىزىلوردا وبلىسى: پويتس 26 مينوت
قازاقستاندا الداعى ءۇش 29 مينوت
الاش وردا استاناسى – سە 1 ساعات
تۇركىستان: تۇرعىندار 15 1 ساعات
ماسكەۋدىڭ 101 جاستاعى ت 1 ساعات
بوكستان ۆيرتۋال تۋرنير. 1 ساعات
انا مەن بالانى قولداۋعا 1 ساعات