ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.com

Үш күнгы келушылер санағыКелген адам саны (IP)Көрілген бет саны (PWs)КомпйутерҚолфон
2020-01-171366505263 %37 %
2020-01-18836348760 %40 %
2020-01-1915943051 %49 %


تىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: جاس-وركەن تورابى

جولدانعان ۋاقىتى: 12:00 - 2019/02/19


ريشات يشانعالي شالعايداعى شاعىن اۋىلدان شىققان. باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ بوكەي ورداسى اۋدانىنداعى سارالجىن اۋىلىنىڭ تۇلەگى. تەحنولوگيا ساباعىنان باستاۋ العان قولونەرگە قىزىعۋشىلىعى ونى سəن əلەمىنە الىپ كەلدى. كەستە تىگۋ، گوبەلەن توقۋ قىز بالاعا ءتان ىس دەسەڭىز، قاتەلەسەسىز. بۇگىنگى كەيىپكەرىمىز سول تاپتاۋرىن پىكىردى بۇزىپ، سəن əلەمىنە ۇلەسىن قوسىپ جۇرگەن دارىنداردىڭ ءبىرى.

– مەكتەپتى 2014 جىلى اياقتاپ، ۇبت-دان بار-جوعى 86 بالل جينادىم. ورىس ءتىلىن الىپ تاستاعاندا 69 بالل بولدى. ديزاينەر ماماندىعىنا تاپسىرۋ ءۇشىن قازاق ءتىلى مەن تاريح پəنىنەن جيناعان بالل عانا ماڭىزدى بولاتىن. ەكى پəننەن 50/40 بالل جيناپ، شىعارماشىلىق ەمتيحاننان 50 بالل الدىم. ەمتيحاننىڭ بىرىنشى ءبولىمى كەسكىندەۋ بولسا، ەكىنشى بولىمدە سəندىك ونەردى جاسادىق. ءبىرىنشى بولىم ءبىراز قيىنعا سوقتى. سەبەبى ديزاينەر بولۋ ءۇشىن ارنايى سۋرەت مەكتەبىنەن ساباقالۋ كەرەك. اۋىلدىق جەردە وقىعان سوڭ ونداي مۇمكىندىك بولمادى. قازاقستان بويىنشا سəن ونەرى ماماندىعىنا تورت ۋنيۆەرسيتەتكە 6 گرانت ءبولىندى. اللا ءسəتىن سالىپ، 90 بالمەن ورال قالاسىنداعى ماحامبەت وتەمىسۇلى اتىنداعى باتىس قازاقستان مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنە وقۋعا تۇستىم. گرۋپپادا گرانتتا وقىعان جالعىز ستۋدەنت بولدىم، – دەيدى ريشات.

ورال قالاسىنداعى وقۋ ورداسىنا كوڭىلى تولماعان ريشات جوعارى دەڭگەيدە ءبىلىم الا الماعانىن ايتادى. كەيىننەن ۇشىنشى كۋرستا جۇرگەن كەزىندە بولون ۇردىسىمەن وقۋعا مۇمكىندىك بولىپ، الماتىداعى ت.جۇرگەنوۆ اتىنداعى ونەر اكادەمياسىندا «كوركەم توقىما» ماماندىعى بويىنشا ءۇشىنشى كۋرستىڭ ەكىنشى سەمەسترىن اياقتايدى. وسى سəتتەن باستاپ بالا ريشاتتىڭ ارمانى بولاشاق ماقساتتارىن ناقتىلايدى. جاستاردىڭ قالاسىنا اينالعان الماتى ريشاتقا كوپ مۇمكىندىك سىيلايدى. ديزاين سالاسىندا بەلگىلى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن تۇلعالارىمەن تانىسادى.

– باعدارلاما اياقتالعان سوڭ ورالعا بارىپ، «سىرماق» تاقىرىبىندا ديپلوم قورعادىم. كəدىمگىدەي جۇننەن كيىز باستىم. ولشەمى 3.5ح2.5 مەتر. وسى ولشەمدە بولۋ ءۇشىن ونى ەكى ەسە ۇلكەن قىلىپ جاساۋ كەرەك. ۋنيۆەرسيتەتتەگى ۇلكەن حولعا، بۇكىل كافەدراعا ءيىسىن شىعارىپ ءبىر اي ءجاسادىق. سويتىپ ءجۇرىپ وقۋدى دا اياقتادىق، – دەيدى كۇلىپ.

جادو، دانا ءنابي، ايدا قاۋمەنوۆا، بەرىك سمايىلوۆ، دينارا ءساتجان…

ديپلومىن قولعا الىپ، سəن سالاسىنىڭ مامانى بولعان ريشات مىناداي ويعا كەلگەن: «قازاقستاننىڭ الدىڭعى قاتارلى 4-5 ديزاينەرىنىڭ قولاستىندا جۇمىس ىستەپ كورەمىن دەگەن شەشىم قابىلدادىم. Əرقايسىسىنان وزىمە كەرەگىن الامىن».

شەشىم قابىلداپ، ىسكە قىزۋ كىرىسكەن كەيىپكەرىمىز ەڭ الدىمەن قازاقستاندىق بەلگىلى
ديزاينەرلەردىڭ ءبىرى جادوعا جۇمىسقا تۇرادى. كەيىننەن بۇل ىسكەرلىك قابىلەتىن دانا نəبيدە شىڭدايدى. سودان سوڭ استانا قالاسىنا بارىپ، ايدا قاۋمەنوۆامەن جۇمىس ىستەيدى. تەك قانا تəجىريبەنى از دەپ بىلگەن ريشات وسى سالادا بەرىك سمايىلوۆتان كۋرس الادى. دينارا سəتجانمەن دە ىسكەرلىك بايلانىس ورناتادى.

ريشاتتىڭ ايتۋىنشا، سول كەز ۇلكەن تəجىريبە مەن ناعىز ونەر مەكتەبى بولعان.

– بويىمداعى مۇمكىن جامان، مۇمكىن جاقسى قاسيەت ء– بىر جەردە ۇزاق ۋاقىت تۇراقتاي المايمىن. بارعان جەرىمدە اينالاداعى ادامدارعا ۇيرەتە باستاسام، توقتاتۋ كەرەك دەپ بىلەمىن. ءبىر جەردە ءبىراز ۋاقىت وتىرۋ داعدارىسقا ۇشىراتاتىنداي كورىنەدى. ۇشىنشى كۋرستى اياقتايتىن كەزدە م.مۇقانوۆ دەيتىن ديزاينەردە جۇمىس ىستەدىم. ول كىسىنىڭ جاساعان جۇمىسىنا كوشىرمە جاساپ، ءوزىمدى سىناپ كورگىم كەلدى. جوعارى باعا الدىم. جاساعان جۇمىسىمدى سىيلىققا بەردى.

«نəزىك» سالاعا قادام باسقان كەيىپكەرىمىز العاشقى سəتتەن باستاپ گوبەلەننەن بولسىن، ديزاينەرلىكتەن بولسىن اقشا تابۋدى ماقسات تۇتپايدى. ەڭ باستىسى – وسى سالانىڭ ەڭ مىقتى دەگەن ماماندارىنىڭ الدىنان ءوتىپ، əرىپتەستىك قارىم-قاتىناس ورناتۋدى كوزدەيدى. وسى سالانىڭ ناعىز ماماندارىمەن بايلانىستا بولۋ، ۇيرەنۋ، كورۋ، بىلۋ ريشاتتىڭ تەك ماماندىق بويىنشا ەمەس، تۇلعا رەتىندە قالىپتاسۋىنا دا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقان.

ونەر – ۇيىقتاپ جاتقان ءسابي سەكىلدى

– اتاقتى ادامدارمەن جۇمىس ىستەۋ قورقىنىش تۋعىزبادى ما؟

– جوق. مىسالى، ءسىز ۇلگى تۇتاتىن تۇلعاڭىزدىڭ الدىنا بارىپ، «سىزبەن جۇمىس ىستەگىم كەلەدى» دەگەن كەزدە، «جوق، مەن سەنىمەن ارالاسپايمىن، بىرگە جۇمىس ىستەۋگە لايىق ەمەسسىڭ» دەسە، وندا ول كىسىنىڭ پىكىرى، تاڭداۋى. ءبىراق ناعىز شىعارماشىلىق تۇلعا ونداي مەنمەندىككە بارمايدى. ول كىسىلەرگە دە ادام كەرەك. بايلانىس كەرەك. ونداي ادامدار سەنىمەن دەڭگەيلەس سويلەسەدى. Əربىر تۇلعا مەن ءۇشىن جاڭا كىتاپ سەكىلدى. كورەمىن. وقيمىن. كەرەگىمدى العاننان سوڭ، جاۋىپ تاستاپ، ءوزىم ءۇشىن جاڭا كىتاپ جازۋعا دايىندالامىن.

– ءقازىر نەمەن اينالىساسىز؟

– قازاقستاندا گوبەلەننىڭ نەگىزىن سالعان بەلگىلى گوبەلەنشىلەر بار. س.باپانوۆا، ب.زəۋىربەكوۆا، م.مۇقانوۆ دەگەن ەسىمدەردىڭ گوبەلەن ونەرىندە ەرەكشە ورنى بار. ءسولاردىڭ بىرى اتاقتى گوبەلەنشى قۇراسبەك تىنىبەكوۆتىڭ شəكىرتى – بəتيما زəۋىربەكوۆا. سول كىسىنىڭ شەبەرحاناسىندا ۇيرەنۋمەن قاتار، əرىپتەس بولىپ، گوبەلەن سالاسى بويىنشا ارنايى جۇمىستار ىستەپ جاتىرمىز.

– قازاقستاندا گوبەلەن ونەرىنە سۇرانىس قالاي؟

– قازاقستان گوبەلەندەرى əلەمدىك دەڭگەيدە جاقسى باعالانادى. وسى سالادا قازاقستاندىق تۋىندىلاردىڭ شەتەلدە تانىلۋىنا مəلىك مۇقانوۆ ۇلكەن ۇلەس قوسىپ جاتىر دەپ ايتا الامىن. Əلەمدىك دەڭگەيدەگى كورمەلەردە تالاي مəرتە تۋىندىلارى قويىلىپ، باعاسىن العان بولاتىن. قازاق گوبەلەنىنىڭ توقىلۋ تەحنيكاسى ەرەكشە ءəرى وتە əدەمى.

– وتە قاتتى شىدامدىلىقتى قاجەت ەتەتىن جۇمىس قوي. كەي كەزدە شارشايتىن شىعارسىز؟

– Əرينە، كەيدە ءجىپتى مۇلدەم كورگىڭ كەلمەي كەتەتىن كەزدەر بولادى. شىدامدىلىق قاجەت. گوبەلەنمەن اينالىساتىن ادامداردىڭ كوزى ەرتە كورمەي قالادى ەكەن. سەبەبىن ءوزىڭىز دە بىلەسىز. ونىمدىلىگى از. بəتيما زəۋىربەكوۆا ايتقانداي، گوبەلەن توقۋ – ينەمەن قۇدىق قازعانداي. ديزاينەرلەرگە بايلانىستى مىناداي مىسال ايتقان بولار ەدىم. 100 كويلەكتى ماحابباتپەن تىگەسىز، 1000 كويلەكتە شارشايسىز، 10000 كويلەكتەن كەيىن قارعايسىز. ءبىراق ەكىنشى كۇنى ەشنəرسە بولماعانداي قايتا جۇمىس ىستەيسىڭ. مىنە، بۇل جۇمىسىڭا دەگەن ادالدىق پەن ماحاببات.

– بۇل سالاعا كەلگەن كەزدە قانداي قيىندىق بولدى؟

– 1-كۋرستا سۋرەت سالۋدان قاتتى قينالدىم. ءۇش كۇن سالعان سۋرەتىڭدى مۇعالىمدەر اياعىنا تاپتاپ تاستايتىن. باعالانبايدى. سول سəتتە قالاي سىنبايسىڭ. ءبىر گرۋپپالاسىم مەكتەپ قابىرعاسىنان سۋرەتتى جاقسى سالادى. مەنىڭ ءۇش كۇن سالعان سۋرەتىمدى ءۇش ساعاتتا سالىپ بەرەدى. وسى كەزدە قالايشا كوزدەن بۇرشاق-بۇرشاق جاس شىقپايدى (كۇلىپ).

– ريشات، بۇل سالاعا قىزىعۋشىلىق قايدان پايدا بولدى؟

– جاپون حالقىندا ساكۋرا دەگەن اعاش بار. كەز كەلگەن جاپوننىڭ شىعارماشىلىققا دەگەن كوركەمدىك تالعامىن قالىپتاستىرادى. ءبىزدىڭ اۋىلدا شيە اعاشى بولاتىن. ولار كوكتەم مەزگىلىندە گۇلدەيدى. گۇلدەگەن كەزدە جاپىراقتارى جەرگە ءۇزىلىپ تۇسەدى. ۇزىلىپ تۇسكەنشە جارتى ساعاتتاي بولادى. سول قۇبىلىسقا قاراپ وتىرىپ، ەرەكشە əسەر الىپ، دەمالىپ قالاتىنمىن. ونەر ۇيىقتاپ جاتقان سəبي سەكىلدى. بالا كەزدەگى əدەمى كورىنىس ىشىمدەگى ء«سəبيدى» قىتىقتاپ وياتقانداي بولدى. مەكتەپتە قاتتى تۇيىق بولعان ەدىم. ەڭ العاش كەستە تىگۋدى ايسەزىم دەيتىن سىنىپتاس قىزدان ۇيرەندىم. سول كەزدە ەڭ باقىتتى جانداردىڭ ءبىرى بولدىم. ءبىر قىزىعى، كەستەنى ۇيرەنگەن سəتتەن باستاپ، كۇنى-تۇنى تىنباي تىگەتىنمىن. ءىلۋلى تۇرعان پەردەنى الىپ، قاق ورتاسىنان قيىپ، ويىق جاساپ قويعانىم بار. ول ءۇشىن ۇرىس تا ەستىگەنمىن (كۇلىپ).

«كەستە تىگىپ، وتباسىڭدى اسىرايسىڭ با؟»

– ۇرىس ەستىدىم دەپ قالدىڭىز عوي. اتا-اناڭىز قارسى بولعان جوق پا؟

– باسىندا قارسى بولدى. «گرانتقا تۇسسەڭ وقيسىڭ، تۇسپەسەڭ قوي باعاسىڭ»، – دەدى. Əلى كۇنگە دەيىن: «ورالدا ءبول. ۇي بار. ءبəرى دايىن. باسقا نە كەرەك؟ 60 مىڭ تەڭگە جەتەدى»، – دەپ ايتادى. شىنىمەن دəل قازىر كوپ اقشا تاپپايمىن. ءبىراق مەن ۇشىن بۇل جۇمىستى ىستەۋ ۇلكەن قۋانىش پەن باقىت سىيلايدى.

مەكتەپتە وقىپ جۇرگەنىمدە كەستەنىڭ جىپتەرىن سالىپ قوياتىن شاعىن سومكەم بار بولاتىن. سونى وتقا جاعىپ جىبەرىپتى. مەن ونى تابا الماي، قينالعانىم بار. سول كەزدە جارتى جىلداي كەستەگە جولاماي كەتكەن ەدىم. اعام: «كەستە تىگىپ، وتباسىڭدى اسىرايسىڭ با؟» – دەپ رەنجيدى. جاقسى اقشا تاۋىپ، جۇمىسىڭدى جەك كورگەننەن، از اقشا تاپساڭ دا ماحابباتپەن جاساعان ارتىعىراق دەپ ويلايمىن. مىسالى، بىز كويلەك تىگىپ، تۇتىنۋشىعا ۇسىنامىز عوي. سوندا كيگەن ادامعا ەنەرگيامىز، ىنتامەن جاساعان جۇمىسىمىز سەزىلىپ تۇرادى.

– ساپالى دۇنيە ءجاساۋ ۇشىن العاشقى قادامدى نەدەن باستاۋ كەرەك؟

– ەڭ ءبىرىنشى – يدەيا. يدەيا دەگەن ادامعا ۇيىقتاپ جاتقان كەزدە كەلەدى. ۇيقىدان تۇرىپ، سالىپ تاستاۋعا كەي كەزدەرى ەرىنەسىڭ. ونى كەلەسى كۇنى ۇمىتىپ قالاسىڭ. سونداي قىزىقتار بولادى. ساپالى دۇنيەگە تىنباي ەڭبەك ەتۋ كەرەك. بۇل جۇمىستىڭ ەرەكشەلىگى دە سول – 5 شارشى سانتيمەتر جەر ۇشىن ءبىر كۇن وتىرۋىڭ مۇمكىن.

– بۇل سالا سىزگە نە بەردى، نە بەرە الدىڭىز؟

– نە بەرە الاتىنىمدى بىلمەيمىن. بارىمدى ءسالامىن. بىر ديزاينەردىڭ: «كيىمنىڭ بارلىق ديزاين ۇلگىلەرى تابىلدى. ەندى باسقا ۇلگى شىقپايدى»، – دەگەنى بار بولاتىن. ءبىراق مەن وزگەرىس əكەلۋگە تىرىسامىن.

– ريشاتتىڭ برەندىن قاشان كورەمىز؟

– بۇيىرسا، ول كۇن دە بولىپ قالار. ەتنوديزاين ۇلگىسىندەگى əدەمى، كەستەلى ورامالدار جاساعىم كەلەدى. ونداي ورامالدىڭ əر قىزدىڭ جاساۋىنا ءقوسىلۋى تيىس برەند بولعانىن قالايمىن. قازاقى ناقىشتاعى، كەستەلەنگەن əدەمى ورامالدى جاڭا تۇسكەن كەلىندەر تاقسا، كەرەمەت بولۋشى ەدى. دەگەنمەن، الداعىنى ۋاقىت كورسەتەدى.

– ديزاين ءسوزىن ءۇش سوزبەن قالاي سيپاتتار ەدىڭىز؟

تəربيە. مəدەني تۇرعىدانتəربيەلەۋ. ديزاينەرلەر قوعامعا «وسىنى كيۋ كەرەك» دەپ ۇسىنادى. بولاشاق. كەز كەلگەن مودا شىققان كۇننەن باستاپ كيىلمەيدى. ول بولاشاقتا كيىلەدى. سۋرەتشىنىڭ كارتيناسى دا سولاي. كارتينا بۇگىن سالىنىپ، قالىپ قويمايدى. ولار جىلدان-جىلعا قۇندىلىعىن جوعارىلاتا بەرەدى. ۇمىت. ديزاينەر əر جاساعان دۇنيەسىنە ۇمىتپەن ءقارايدى. وزىنىڭ كوزىمەن مودا بولادى دەپ تاپقان سəن ۇلگىسى مودا بولماۋى مۇمكىن.

– ال يدەيا؟

– يدەيا بارلىق ادامزاتقا تəن. ديزاينەرگە يدەيا مەن ارمانداۋ ازدىق ەتەدى.

– وقىرمانعا ايتارىڭىز…

– كوپ ارماندا. قولىڭنان كەلگەنىن ىستە. قورىقپا. وزىڭە سەنىمدى بول. جاساماي وكىنگەننەن، جاساپ وكىنگەن دۇرىس. سونداي-اق كەيبىر ماماندىقتاردى 4-5 جىل
وقىپ قاجەت ەمەس. سول وقۋدىڭ ورنىن تəجىريبە تولتىراتىن كەزدەر بولادى. بۇل əسىرەسە شىعارماشىلىق ماماندىقتارعا قاتىستى.

– راقمەت، ريشات! ءسəندى، عاجاپ تۋىندىلارىڭىز كوپ بولسىن. شابىتىڭىز شارىقتاي بەرسىن. Əڭگىمەلەسكەن

نارقىز ەرەس،
سدۋ ستۋدەنتى

«ۇلان» گازەتى، №8
19 اقپان 2019 جىل


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=10&id=953088

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


قمدب: 394 313 وتباسىنا 4 مينوت
中国哈萨克语广播网 5 مينوت
زىكىردىڭ پايداسى - Sunn 15 مينوت
«ازىرەت سۇلتان» مەشىتىن 25 مينوت
«نۇر-سۇلتان - پاۆلودار» 26 مينوت
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
قازاقستان مەن يسپانيا ا 1 ساعات
ءقادىر ءتۇنى وقىلاتىن د 1 ساعات
باس مەشىتتە زاعيپ جاندا 1 ساعات
جۇما كۇننىڭ ەرەكشىلىگى 1 ساعات
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
باس ءمۇفتي: وشپەندىلىك 1 ساعات
جاماعاتقا داستارحان جاي 1 ساعات
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 1 ساعات
شىمكەنتتە جەدەل جاردەم 2 ساعات
استانادا «سالاۋاتتى جام 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 2 ساعات
قۇربان ايت قۇتتى بولسىن 2 ساعات
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 2 ساعات
باس ءمۇفتي حالال سالاسى 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 2 ساعات
ۋەفا 2018 جىلدىڭ قارجىل 2 ساعات
باس ءمۇفتي كۋۆەيت ەلشىس 2 ساعات
تۇمان، كوكتايعاق، قار: 2 ساعات
«عىلماني» شاكىرتتەرى ۇل 2 ساعات
ايلا: دوچ ۆوينى. دراما، 3 ساعات
ەدگار پو | ادەبيەت پورت 3 ساعات
باس مەشىتتە وتباسى كۇنى 3 ساعات
中国哈萨克语广播网 3 ساعات
جانىبەك ءالىمحانۇلى WBC 3 ساعات