ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.com

Үш күнгы келушылер санағыКелген адам саны (IP)Көрілген бет саны (PWs)КомпйутерҚолфон
2020-01-161760473058 %42 %
2020-01-171366505263 %37 %
2020-01-18391138771 %29 %


تىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: جاس-وركەن تورابى

جولدانعان ۋاقىتى: 16:00 - 2019/02/15


تارازدا ەكى وتباسىلىق مەيرامحاناسى بار ەڭ جاس كəسىپكەر تۇرادى. Əليحان ايتباەۆ جاس تا بولسا، باس بولىپ جۇرگەن ازامات. شەتەلدە ءبىلىم الىپ، بىلگەن-تۇيگەنىن جاستارعا ۇيرەتىپ كەلەدى. الداعى ماقسات-جوسپارلارى، جۇزەگە اسىراتىن جوبالارى كوپ. جاس كəسىپكەردىڭ قيىندىقتارى مەن جەتىستىكتەرىن سۇراپ-بىلدىك.

العاشقى كاسىبىمدى ساتىپ جىبەردىم

كəسىپكەر بولۋ بالا كۇنگى ارمانىم ەدى. ماقساتىم ەش كەدەرگىسىز 16 جاسىمدا ىسكە استى. دونەر مەن انار شىرىنىن ساتتىم. ول ۇشىن دۇڭگىرشەكتى جالعا الىپ، قاجەتتى اسحانا قۇرالدارىن ساتىپ الۋعا 150 مىڭ تەڭگە كەتتى. پايدا جاقسى ءتۇستى. سۇرانىس ارتىپ، ساتىپ الۋشىلار كوبەيدى. ستۋدەنت بولعان سوڭ، ءبىلىم مەن بيزنەستى قاتار الىپ جۇرۋگە تۋرا كەلدى. بəرىنە ۇلگەردىم. كەيىن بۇل بيزنەسىمدى 2 مىڭ دوللارعا ساتىپ جىبەردىم. بۇل اقشامەن تۇركياعا اتتاندىم. دەمالدىم، سونىمەن قاتار، شەتەل ازاماتتارىنىڭ بيزنەستەگى تəجىريبەلەرىن، جۇمىس ىستەۋ بارىسىن وز كوزىممەن كورىپ قايتتىم.

جۇمىس ىستەۋدەن قاشپادىم…

كوللەدجدى اياقتاپ، جوعارى وقۋ ورنىن شەتەلدە جالعاستىرۋدى ءجون كوردىم. اتا-اناممەن اقىلداسىپ، مالايزيانى تاڭدادىق. ليمكوكۆينگ ۋنيۆەرسيتەتىندە «بيزنەس-مەنەدجمەنت» ماماندىعى ءبويىنشا ۇش جىل ءبىلىم الدىم. سوندا قالۋىما دا بولار ەدى. ءبىراق وقىعان، جيناعان تəجىريبەمدى قازاقستاندا ىسكە اسىرامىن دەپ جوسپارلادىم. وقۋىمدى اياقتاپ كەلگەننەن كەيىن جۇمىسقا شاقىرعاندار كوپ بولدى. جالاقىسى جوعارى جۇمىستار ۇسىنىلدى. وزىمە ىڭعايلى جۇمىستىڭ بىرىنە باردىم. جۇمىستى ۋاقىتىنان بۇرىن ورىنداپ، باسشىلىققا تاپسىراتىنمىن. كەز كەلگەن جۇمىستى ىستەۋدەن قاشپادىم. تەك ماعان ەركىندىك جەتىسپەدى. ۇش اپتا جۇمىس ىستەپ كوردىم. بىراق بولمادى. ءمəن-جايدى تۇسىندىرىپ، جۇمىستان وز ەركىممەن شىقتىم.

اقشا سەنى ەمەس، سەن ونى باسقارۋىڭ كەرەك…

بىر جارىم جىل بۇرىن وتباسىلىق مەيرامحانا اشۋدى قولعا الدىم. «يزيۋم» اتتى پالاۋ ورتالىعى ءتارازدىقتار ۇشىن ەسىگىن ايقارا اشتى. كەرى شەگىنۋگە بولمادى. بەلىمدى بەكەم بۋدىم دا، ىسكە كىرىستىم. شىنى كەرەك، مەيرامحانا بيزنەسىن مۇلدە بىلمەيتىنمىن. پالاۋ ورتالىعىنىڭ جۇمىسى العا باسقان سوڭ، شىڭدالا باستادىم. اقشانىڭ ءتىلىن ءتابۋ ۇشىن ءبىراز كۇرەستىم. تۇيگەنىم: اقشا سەنى ەمەس، سەن ونى باسقارۋىڭ كەرەك.

كوپ اقشا تاپساق، قىزمەتكەر دە كوپ ايلىق الادى

«يزيۋم» پالاۋ ورتالىعىنا باس اسپازدى استانادان شاقىرتتىق. ءبىراق، اسپازدىڭ جۇمىسى ويداعىداي بولمادى. ويتكەنى كەلگەن قوناقتارعا پالاۋ ۇنامادى. ءوز ىسىنىڭ شەبەرىن وزبەكستاننان ءتاپتىق. قازىر تۇرعىندار ءاراسىندا بىزدىڭ پالاۋعا سۇرانىس ارتىپكەلەدى. ال «تurkish» دونەر مەيمانحاناسىنا اسپازدى تۇركيادان ارنايى الدىردىم. كەلىسىم بويىنشا وعان 1000 دوللار ايلىق تولەدىك. ءول بىزدىڭ اسپازدارعا دونەر جاساۋدىڭ جولدارىن ۇيرەتتى. جۇمىسى كوڭىلىمنەن شىقتى. بۇل وقيعالاردان كەيىن مامانداردى تاڭداۋعا ەرەكشە كوڭىل بولەتىن بولدىم. ەڭبەك ەتەمىن دەگەن ادامدارعا قوياتىن سۇراقتارىم بار. الدىمەن وزىنە قانشا اقشا قاجەت ەكەنىن سۇرايمىن. كوبىنە ءوزى سۇراعان قارجىنى بەرۋگە تىرىسامىن. ياعني، مەن كوپ اقشا تاپسام، مەيرامحانا قىزمەتكەرلەرى كوپ اقشا الادى.

ينۆەستورمەن جۇمىس ىستەۋ وڭاي ەمەس

جەرگىلىكتى ەكى ينۆەستورمەن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىن. ەكى مەيرامحانانىڭ قارىشتاپ دامۋىنا ەكەۋى دە ەرەكشە كوڭىل ءبولىپ وتىر. ولارمەن جۇمىس ىستەۋ دە وڭاي ەمەس. ينۆەستوردا اقشا كوپ، ول كەز كەلگەن ۇسىنىستى قابىلداپ، بيزنەستى اشۋعا جول اشادى دەپ ويلاۋىمىز مۇمكىن. جوق، ولاي ەمەس. كəسىپتى اشپاس بۇرىن ينۆەستورلارعا جۇمىسىڭنىڭ ماقسات-مىندەتىن، جوسپارىن جىپكە تىزگەندەي باياندايسىڭ. قازىرگى تاڭدا مەن «تurkish» مەيرامحاناسىنا قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن ينۆەستورعا اي سايىن 800 مىڭ تەڭگە بەرىپ وتىرمىن. ال «يزيۋم» پالاۋ ورتالىعىن اقشامەن قامتاماسىز ەتكەن ازاماتقا ايىنا 1 ملن تەڭگە بەرەمىن. ەكى ينۆەستوردىڭ ارقاسىندا كəسىبىمنەن ءنəسىپ تاۋىپ وتىرمىن.

بىزدىڭ داياشىلار پسيحولوگتار سياقتى

قوناقتارعا ساپالى قىزمەت كورسەتۋگە تىرىسامىز. ەگەر ىدىستى سىندىرىپ قويسا، əكىمشى مەن داياشىلار اقشاسىن تولە دەپ بايبالام سالمايدى. بۇل ەكى مەيرامحانامدا قالىپتاسقان ءدəستۇر. قوناققا قوياتىن جالعىز عانا سۇراعى بار: «قولىڭىزدى كەسىپ العان جوقسىز با؟». ەگەر اقشاسى جەتپەي قالسا، كاسساداعى قىزدار سول سəتتە-اق جەڭىلدىك جاساپ بەرەدى. ال تاپسىرىس بەرگەن تاماعى كوڭىلىنەن شىقپاسا، سوزگە كەلمەستەن اۋىستىرىپ بەرەدى. ۇنەمى داياشىلارعا ۇيلەرىندە قوناقتى قالاي كۇتەدى، جۇمىستا دا سونى قالىپتاستىرسا دەيمىن. ءبىر عانا ادام كەلسە دە، ساپالى قىزمەت كورسەتۋ – ءبىزدىڭ مىندەت. ءبىر جاعى ءبىزدىڭ داياشىلار پسيحولوگتار سياقتى. ادامنىڭ كوڭىل-كۇيىنە، مىنەزىنە قاراي جۇمىس ىستەيدى.

كەرى بايلانىستى مىقتاپ قولعا الدىق

كəسىپتىڭ دامۋىنا جارنامانىڭ قوسار ۇلەسى وراسان. زاماننىڭ تالابىنا ساي əلەۋمەتتىك جەلىمەن جۇمىس ىستەيمىز. بايقاۋلاردى ءجيى ۇيىمداستىرامىز. ۇي-ۇيگە تاپسىرىستى جەتكىزىپ بەرۋدى قولعا الدىق. ءقازىر ماركەتولوگتىڭ جۇمىسىنا ەرەكشە نازار اۋدارامىن. ءوزىم ءقوناقتارىمىزدىڭ əربىر جازعان پىكىرىنە جەكە-جەكە جاۋاپ بەرىپ وتىرامىن. كوڭىلى تولماعان قوناقتى مەيرامحاناعا قايتا قوناققا شاقىرامىن. باستى ماقساتىم – حالىقتى رەنجىتپەۋ.

جاستارعا جۇكتەلگەن مىندەت كوپ

جاستار جىلىندا بىزگە جۇكتەلگەن مىندەت كوپ. كəسىپ اشىپ، ەلىمىزدىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسامىن دەگەن جاستارعا قولداۋ كورسەتىلسە ەكەن. ال مەن جاستار جىلىندا ازاماتتاردى جۇمىسقا قابىلداپ، مەملەكەتكە سالىق تولەپ، ۇلەس قوسامىن. بۇدان بولەك، كəسىپكەرلىكتىڭ قىر-سىرىن بىلسەم، كورسەم دەگەن جاستاردى وزىمە تارتسام دەيمىن. ولارعا بəسەكەلەس رەتىندە قارامايمىن. قايتا باعىت-باعدار بەرگىم كەلەدى. بۇل باستامانى بارشا كəسىپكەرلەر قولعا السا، جاستار اراسىندا قىلمىس بولماس ەدى. ۇرلىق-قارلىق دەگەندى كوبىنە əلەۋمەتتىك جاعدايى تومەن ادامدار باستايدى. ال əبدەن قول ۇيرەنگەن سوڭ، ەتى ولىپ كەتەدى. بۇل مەنىڭ جەكە ويىم. قىسقاسى، كəسىپكەر جومارت بولۋى كەرەك. تەك وزىن ەمەس، حالىقتىڭ قامىن ويلاسا. ءبىر اتانىڭ، ءبىر ءۇيدىڭ بالاسىنداي ءومىر سۇرسەك ءجون-اق.

ايات اسقاربەكۇلى،
«ۇلاننىڭ» جاس ءتىلشىسى
تاراز قالاسى

«ۇلان» گازەتى، №7
12 اقپان 2019 جىل


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=10&id=951192

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


نۇر-سۇلتاندا جاۋىنگەرلى 3 مينوت
زەلەنسكي پرەمەر-مينيستر 4 مينوت
بولات باقاۋوۆ ەكى ايعا 4 مينوت
اعاجاي التاي تورى 4 مينوت
الاتاۋ اۋدانىنىڭ ەكس-اك 6 مينوت
يسلام ءدىنى فۋتبولعا قا 9 مينوت
ەلوردا اكىمى مەشىتتىڭ ق 12 مينوت
الەمدەگى ەڭ كىشكەنتاي ا 14 مينوت
باس ءمۇفتي قۇربان ايت م 14 مينوت
وسى ارانى باسىپ كورىڭىز 14 مينوت
الاتاۋ اۋدانىنىڭ ەكس-اك 18 مينوت
يمام Əبۋ حانيفا مەن يما 24 مينوت
اعاجاي التاي تورى 24 مينوت
中国哈萨克语广播网 24 مينوت
WhatsApp جارنامادان باس 1 ساعات
«س.عىلماني» مەشىتىندە ا 1 ساعات
رومان سكليار گفر-دىڭ قر 1 ساعات
باس ءمۇفتي كوپبالالى ان 1 ساعات
اعاجاي التاي تورى 1 ساعات
الماتىدا قوقىستان تاماق 1 ساعات
ءانۋار سادىقۇلوۆ قازاقس 1 ساعات
ەلوردادا تەك ءۇش قالا م 1 ساعات
ىبىراي التىنسارين (شەشە 1 ساعات
ۋكراينا پرەزيدەنتى گونچ 1 ساعات
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
ەلوردادا 3 قالا ماڭى با 1 ساعات
ەڭ قيىن شارۋانى تاڭعى ا 1 ساعات
قازاقستاندىق تەننيسشى W 1 ساعات
اعاجاي التاي تورى 1 ساعات
دۇنيەدەگى ەڭ كىشكەنتاي 1 ساعات