نۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comنۇرالەم Facebook -كە جازىل ءتاڭىرتاۋ YouTube -كە جازىل قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: ەگەمەن قازاقستان ماقالالارى مەن جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 08:00 - 2021/03/04

Нақты Көзі: https://egemen.kz/article/267669-dauirlermen-birge-dgasaytyn-tulgha

جيىندى ۋنيۆەرسيتەت رەكتورى ەرلان سىدىقوۆ جۇرگىزدى. پرەزيدەنت اكىمشىلىگى باسشىسى­نىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى داۋرەن اباەۆ كونفەرەنتسيانى پرە­زيدەنت قاسىم-جومارت توقاەۆ­تىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىمەن اشتى. ء«اليحان بوكەيحان – ءتول تاريحى­مىزدا وشپەس ءىز قالدىرعان ءبىر­تۋار تۇلعا. ول حح عاسىردىڭ باسىندا «الاش» ۇلت-ازاتتىق قوزعا­لى­­سىنىڭ كوشىن باستاپ، دەربەس ەل بولۋدىڭ العىشارتتارى مەن نەگىز­دەرىن ايقىندادى. حالقىنىڭ بوستاندىعى ءۇشىن بۇكىل عۇمىرىن سارپ ەتتى. تاريحي تۇلعانىڭ مەرەيتويى قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعىمەن تۇسپا-تۇس كەلىپ وتىر. مۇنىڭ سيمۆولدىق ءمانى بار. شىن مانىندە بۇگىنگى ەگەمەن­دىگى­مىز – ءاليحان باستاعان ۇلت زيالى­لارى­نىڭ ورىندالعان ارمانى» دەلىنگەن پرەزيدەنتتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىندا.

كونفەرەنتسياعا قاتىسقان ءبىلىم جانە عىلىم ءمينيسترى اسحات ايماعامبەتوۆ ءاليحان بوكەي­حاننىڭ ءبىلىم جانە عىلىم سالاسىنا قاتىستى ەڭبەكتەرى مەن مازمۇندى ويلارى مەرەيتوي اياسىندا جيناقتالىپ، اۋقىمدى ىستەرگە وزەك بولاتىنىن جەتكىزدى. ياعني بيىل جانە كەلەسى جىلدارى ورتا مەكتەپتەر مەن كوللەدجدەردە، جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءتيىستى ءىس-شارالار وتكىزىلىپ، الاش مۇراسىنا قاتىستى عىلىمي-زەرتتەۋلەر قولعا الىنباق.

كەلەسى ءسوز كەزەگى تيگەن پار­لا­مەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى، حالىقارالىق قاتىناستار، قور­عانىس جانە قاۋىپسىزدىك كومي­تەتىنىڭ ءتوراعاسى مۇحتار قۇل-مۇحامەد ءاليحان بوكەيحاننىڭ قازاق حالقىنىڭ ءوز ەركىمەن، ءوز قولىمەن قۇرعان ۇلتتىق ۇكىمەتىنىڭ ۇكىمەت باسشىسى، جيىرماسىنشى عاسىر باسىنداعى قازاق ساياسي قايراتكەرلەرىنىڭ كوشباسشىسى بولعانىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ ماقساتى قازاق حالقىن ەۋروپالىق دەڭگەيدە دامىعان مەملەكەتتەردىڭ قاتارى­نا قوسۋ بولعانىن ايتتى. «ول الاش اۆتونومياسى اتتى جاڭا مەملەكەتتىك قۇرىلىمدى جاريالادى. ساياسي جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاڭا تيپتەگى «الاش» پارتياسىن قۇرىپ، ونى ۇلكەن ساياسي ۇيىمعا اينالدىردى. ونىڭ ەكونوميكا، ساياسات، تاريح، گەوگرافيا، ادەبيەت، فولكلور سالاسىنداعى ەڭبەكتەرى قازاق وقىرماندارىنىڭ يگىلىگىنە اينالدى»، دەگەن م.قۇل-مۇحامەد ءاليحان بوكەيحان ەڭبەكتەرىن شيرەك عاسىر بۇرىن عالىمدار ءمۇسىلىم بازارباەۆ پەن سۇلتانحان ءجۇسىپ­تىڭ تۇڭعىش رەت جارىققا شىعارعا­نىن، ودان بەرىدە الاشتانۋشى عالىم ءس.جۇسىپتىڭ قۇراستىرۋىمەن كورنەكتى تۇلعانىڭ 15 تومدىعى ازىرلەنگەنىن، بۇل ەڭبەكتەردىڭ ءالي­حانتانۋشى­لار ءۇشىن ىرگەلى نەگىز بولاتىنىن باياندادى.

كونفەرەنتسيا بارىسىندا پارلامەنت سەناتىنىڭ دەپۋتاتى التىنبەك نۇحۇلى، «اق جول» قدپ ءتوراعاسى ازات پەرۋاشەۆ، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى بەرىك ءابدىعالي، قازىبەك يسا، بەرىك دۇيسەمباەۆتار قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەدى. ال ەۇۋ «الاش» عزي ديرەكتورى ءس.جۇسىپ، قاجى بايرام ۆەلي ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورلارى گۇلجانات قۇرمانعاليەۆا-ەردجيلاسۋن مەن حۋليا كاساپوگلى چەنگەل، ميمار سينان كوركەم ونەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ءابدىۋاقاپ قارا، ءش.ۋاليحانوۆ اتىنداعى تاريح جانە ەتنولوگيا ينستيتۋتىنىڭ ديرەكتورى زيابەك قابىلدينوۆ، ل.ن.گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋني­ۆەرسيتەتىنىڭ پرورەكتورى ديحان قامزابەكۇلى سىندى الاش تاقى­رىبىن تەرەڭ بىلەتىن وتاندىق جانە شەتەلدىك تانىمال عالىمدار ارنايى باياندامالار جاسادى.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=4&id=1365392

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

اللا مەيرىمى قۇلشىلىعىڭ 2 كۇن
فاتيحا سۇرەسىنىڭ قۇدىرە 9 كۇن
اقاشا ورتەۋ 9 كۇن
جانار - حالىقتىڭ شەكسىز 17 كۇن
ناۋرىز جۇرەگىمدە ءبۇر ج 20 كۇن
ۇستازىڭ بولسىن، ءپىرسىز 24 كۇن
ادەبيەتتىڭ سيقىرى. اڭگى 24 كۇن
ءاز ناۋرىز قۇتتى بولسىن 26 كۇن
قىتايدىڭ مۇسىلمانشىل حا 26 كۇن
قىتاي قازاقتارىنان 18-ع 27 كۇن
ءاربىر ادامعا قۇرمەت كو 29 كۇن
پايعامبارىمىز قازىرەت م 29 كۇن
ءبىلىمنىڭ ەڭ جاقسىسى .. 43 كۇن
ادامنىڭ ەڭ ۇلكەن دۇشپان 43 كۇن
ماڭگىلىك ەلدىڭ تۇعىرى ت 45 كۇن
قاراقۇرىق 53 كۇن
ياسساۋي ءىلىمى قازاق ۇل 56 كۇن
ابەبيەت جايلى وزگە سىر 56 كۇن
تاڭىرشىلدەر -قازاق قالم 61 كۇن
قازاقتىڭ ەتنوتەرريتوريا 62 كۇن
ەجەلگى قازاقتىڭ جەتى ءت 65 كۇن
بارايىنشى 77 كۇن
ءشۇبار ءتىلدى قويايىق 77 كۇن
كەلەمىز ءبارىن تەڭ كورى 78 كۇن
قىتاي ادەبيتىندەگى «بات 78 كۇن
نانىم-سەنىم جانە ونىڭ ق 78 كۇن
ماڭىزدى ماقالانى وقىعان 79 كۇن
قازاۇۋ ستۋدەنتتەرى مەن 79 كۇن
بۇلىنگەننەن بۇلدىرگى ال 82 كۇن
ەلباسىنىڭ قۇرانى اڭگىمە 85 كۇن

ەڭ جاڭا ماقالالار


حالىقارالىق بوكس ۇيىمى 3 مينوت
پاندەمياعا بايلانىستى ح 10 مينوت
پاندەمياعا بايلانىستى ح 16 مينوت
قر قورعانىس ءمينيسترى ن 18 مينوت
قازاقستان تۋماسى تيتۋلد 28 مينوت
71 جاستاعى ايەلدى قاپقا 28 مينوت
يۋسۋپ باتىرمۇرزاەۆ توكي 28 مينوت
بالالار ادەبيەتىنە جانا 1 ساعات
قانىش ساتباەۆ اتىنداعى 1 ساعات
پاندەمياعا بايلانىستى ح 1 ساعات
بريتانيادا فيليپپ حانزا 1 ساعات
مەيىرىم شۋاعى | ادەبيەت 1 ساعات
وسكەمەنگە ءبىر اي بويى 1 ساعات
قازاقستاندىق جۇزگىش الە 1 ساعات
جەدەل جاردەم كولىگىنە ك 1 ساعات
سقو-نىڭ وزەن-كولدەرىندە 1 ساعات
بالالار ادەبيەتىنە جانا 1 ساعات
ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە ء 1 ساعات
قىتايدا 21 كەنشى جەر اس 1 ساعات
يۋسۋپ باتىرمۇرزاەۆ كۇرە 1 ساعات
ماگيستراتۋراعا تۇسۋگە ء 1 ساعات
شىمكەنت: باس يمام باق و 1 ساعات
ارمانشىل، قيالشىل بالال 1 ساعات
يندونەزيادا جويقىن جەر 1 ساعات
يۋسۋپ باتىرمۇرزاەۆ وليم 2 ساعات
الماتى وبلىسىندا اۋىل ش 2 ساعات
ورالدا ۇستەل تەننيسىنەن 2 ساعات
قانىش ساتباەۆ اتىنداعى 2 ساعات
بۇگىنگى ادەبيەتتىڭ بەين 2 ساعات
ورالدا ۇستەل تەننيسىنەن 2 ساعات