ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قازاقپارات جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 08:12 - 2019/11/08

Нақты Көзі: https://www.inform.kz/kz/8-karasha-tugan-kun-ieleri_a3582981

8 قاراشا. تۋعان كۇن يەلەرى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - بۇگىن، ياعني 8 قاراشا كۇنى تۇلعالاردان كىمدەر دۇنيەگە كەلگەن؟ قازاقپارات وقىرماندارىنا ەسىمدەر كۇنتىزبەسىن ۇسىنادى.

ەسىمدەر


121 جىل بۇرىن (1898-1937) الاش قوزعالىسىنىڭ قايراتكەرى، ادەبيەت سىنشىسى، ابايتانۋشى ىدىرىس مۇستانباەۆ دۇنيەگە كەلدى. شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ جارما اۋدانىندا تۋعان. ءتىنىباي مەدرەسەسىن، ەكى سىنىپتى ورىس-قازاق ۋچيليششەسىن ءبىتىرىپ، سەمەي گيمنازياسىندا وقىدى. ەڭبەك جولىن پوشتا تەلەگرافيسى بولىپ باستادى. 1918 جىلى سەمەيدە الاشتىڭ اتتى اسكەر پولكىن جاساقتاۋعا قاتىستى. 1919-1921 جىلدارى سەمەي گۋبرەۆكومى مەن گۋباتكومىنىڭ مۇشەسى بولىپ، سەمەي، وسكەمەن، اياگوز، زايسان ۋنيۆەرسيتەتىندە ۇيىمداستىرۋشىلىق-باسشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى. 1920 جىلى قازاق اكسر-نىڭ قۇرىلتاي سەزىندە واك-نىڭ مۇشەلىگىنە سايلاندى. 1921-1926 جىلدارى ورال، اقمولا گۋبەرنياسىنىڭ پروكۋرورى، سىرداريا گۋباتكومىنىڭ ءتوراعاسى، قازاق واك-نىڭ نۇسقاۋشىسى قىزمەتتەرىن اتقاردى. 1926 جىلى «سىرداريا ءىسى»، «شايان ىسىنە» قاتىستى جاۋاپقا تارتىلدى. 1926-1927 جىلدارى - قازاق اكسر-ىنىڭ بايلانىس حالىق كوميسسارى. 1927 جىلى سەمەيدە وتكەن اتامان اننەنكوۆقا قارسى سوتتا مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى بولدى. ءومىرىنىڭ سوڭعى جىلدارىندا قىزىلوردا مەن الماتىدا ءار ءتۇرلى كەڭەس، پارتيالىق، شارۋاشىلىق قىزمەتتەر اتقاردى. قازاقستانداعى جەر ماسەلەسى، اۋىلداعى تاپ تارتىستى، بايلاردىڭ مۇلكىن تاركىلەۋ، مەكەمەلەردى قازاقىلاندىرۋ، ت.ب. سوتسياليستىك قايتا قۇرۋلار مەن گولوششەكيندىك ۇلت ساياساتىنا قارسى كۇرەسكەنى ءۇشىن، ء«سادۋاقاسوۆشىلدىق»، تروتسكيلىك وپپوزيتسيانىڭ كورنەكتى وكىلى رەتىندە قۋدالانىپ، بىرنەشە رەت پارتيا قاتارىنان شىعارىلدى. مۇستانباەۆ ادەبي سىنعا وزىندىك ۇلەس قوسىپ، قازاق ادەبيەتىنىڭ تاعدىرىنا قاتىستى تالاس-تارتىسقا بەلسەنە ارالاستى. اباي، ا.بايتۇرسىنوۆ، م.جۇماباەۆتاردىڭ شىعارماشىلىق مۇراسىن تاپتىق-يدەولوگيالىق شابۋىلدان قورعادى. ساياسي قۋعىن سۇرگىننىڭ قۇربانى بولدى. 1991 جىلى 18 اقپاندا اقتالدى.


59 جىل بۇرىن (1960) قر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ۆيتسە-مينيسترى امانياز قاسىمۇلى ەرجانوۆ دۇنيەگە كەلگەن.

ول باتىس قازاقستان وبلىسىندا تۋعان. جامبىل گيدرومەليوراتيۆتى-قۇرىلىس ينستيتۋتىن (1982); بلكجو وك جانىنداعى جوعارى كومسومول مەكتەبىن (1987); قازاق مەملەكەتتىك باسقارما اكادەمياسىن (2001) ءتامامداعان.

ەڭبەك جولى: 1982 جىلى ورال وبلىسى تايپاق اۋدانىنىڭ كراسنويارسكي كەڭشارىنىڭ باس ينجەنەر-گيدروتەحنيگى (1981-1984); تايپاق اۋداندىق كوميتەتىنىڭ ءبىرىنشى حاتشىسى، ءبولىم مەڭگەرۋشىسى، قلكجو ورال وبلىستىق كوميتەتى ينسترۋكتورى (1984-1986); قلكجو ورال وبلىستىق كوميتەتىندە كابينەت مەڭگەرۋشىسى، ءبولىم مەڭگەرۋشىسى (1987-1989); قلكجو وك سەكتور مەڭگەرۋشىسى، ۇيىمداستىرۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (1989-1991); قازاقستان رەسپۋبليكاسى جاستار ىستەرى جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتىنىڭ حالىقارالىق بايلانىستار جانە جاستار ءتۋريزمى باسقارماسىنىڭ باستىعى (1991-1993); «تەنگري» بك مەنەدجەرى (1993); اتىراۋ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتىنىڭ الماتى قالاسىنداعى وكىلدىگىنىڭ ديرەكتورى (1993-1995); قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-مينيسترى ورىنباسارىنىڭ كومەكشىسى (1995-1997); قر مەملەكەتتىك كەدەن كوميتەتىنىڭ دەپارتامەنت ديرەكتورى (1997-1998); قر پرەزيدەنتتىگىنە كانديدات ع.ە.قاسىموۆتى قولداۋ شتابى» قۇ باسشىسى (1998-1999); قر سىبايلاس جەمقورلىقپەن كۇرەس جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميسسياسىنىڭ ەكونوميكا جانە قارجى سالاسىنداعى سىبايلاس جەمقورلىققا تالداۋ سەكتورىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (1999); اتىراۋ وبلىسى بويىنشا كەدەن باسقارماسى باستىعىنىڭ مىندەتىن ورىنداۋشى، باستىعى (1999-2001); قر مەملەكەتتىك كىرىستەر مينيسترلىگىنىڭ كەدەن كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2001-2002); قر كەدەندىك باقىلاۋ اگەنتتىگى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى (2002-2004); قر قارجى مينيسترلىگىنىڭ كەدەندىك باقىلاۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى (2004-2005); قر پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باقىلاۋ جانە ۇيىمداستىرۋ جۇمىسى ءبولىمىنىڭ مەملەكەتتىك ينسپەكتورى (2005–2006); قاراعاندى وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى (2006–2007); قر يندۋستريا جانە جاڭا تەحنولوگيالار مينيسترلىگىنىڭ تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى، قر يجتم ونەركاسىپ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى (2007–2012); قر قارجى مينيسترلىگىنىڭ كەدەندىك باقىلاۋ كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى (2012-2014); قر ينۆەستيتسيالار جانە دامۋ مينيسترلىگىنىڭ يندۋستريالىق دامۋ جانە ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى (2014-2017); قر پرەمەر-مينيسترى كەڭسەسىنىڭ يندۋستريالىق-يننوۆاتسيالىق دامۋ ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى (2017-2018). 2018-2019 جىلدارى قر قورعانىس جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ۆيتسە-مينيسترى بولعان.

قازىرگى قىزمەتىندە – 2019 جىلدىڭ ناۋرىزىنان.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=3&id=1069340

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


ەلوردا تاريحىنان سىر شە 2 مينوت
اۋلالار اباتتاندىرىلادى 17 مينوت
پروموۋتەر نۋرماگومەدوۆك 17 مينوت
ەلباسىعا ارنالعان مونۋم 1 ساعات
بالالاردى قاربىزدىڭ قاب 1 ساعات
ءبىلىمدى دە قايراتتى جا 1 ساعات
باس شۋجيدىڭ ماڭىزدى ٴسو 1 ساعات
قايراتتىڭ ساپىنا سەنەگا 1 ساعات
ىندەتپەن كۇرەس كۇش الد 1 ساعات
فرانتسيا ۇكىمەتى وتستاۆ 1 ساعات
اتاق، باق تا قولعا سالع 1 ساعات
اسقاقتاي بەر استانا! &# 1 ساعات
جاتىر موينى راگى ۆاكسين 1 ساعات
ەلىمىزدە كوروناۆيرۋستان 1 ساعات
تاريحي تۇلعا تاعىلىمى 2 ساعات
5400 تەڭگە تۇراتىن ءموب 2 ساعات
قارالى حابار. ءرابيعا س 2 ساعات
قاتاڭ كارانتين: ءىىم با 2 ساعات
سەربيادا بەتپەردەسىز جۇ 2 ساعات
مەرەكەدەگى ماراپات R 2 ساعات
ماۋسىم ايىنان باستاپ، ء 2 ساعات
ابدۋلماناپ نۋرماگومەدوۆ 2 ساعات
قازاقستاندا قاتاڭ كاران 2 ساعات
دارىگەر مەن مۇعالىمگە – 2 ساعات
نۇر-سۇلتان پوليتسياسى ك 2 ساعات
اتىراۋعا دەمەۋشىلەردىڭ  2 ساعات
ايدارحان اديلبەۆ: ايتىس 2 ساعات
تۇركىستان: ارمەنيالىق ك 2 ساعات
ۇلى ۇدەرىس – استا 2 ساعات
ەلباسىنىڭ قان ماتەريالى 2 ساعات