ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: قازاقپارات جاڭالىقتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 10:21 - 2019/10/10

Нақты Көзі: https://www.inform.kz/kz/zhambyldyk-zhas-mamandarga-turgyn-uy-sertifikattary-tapsyryldy_a3573844

جامبىلدىق جاس ماماندارعا تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتتارى تاپسىرىلدى

تاراز. قازاقپارات –جامبىل وبلىسىندا وتكەن جىلعى ناۋرىزدان باستاپ «تاتۋلاسۋ ورتالىقتارىندا» 3 مىڭنان اسا مەدياتسيالىق راسىمدەر وتكىزىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ۇقساس جاڭالىقتار
الماتىلىق ستۋدەنتتەرگە ءداستۇرلى ءدىن ۇعىمى ءتۇسىندىرىلدى ەلوردادا ستۋدەنتتەر مەن وقۋشىلار ءححى عاسىردىڭ وزەكتى ماسەلەلەرىن تالقىلاۋدا تۇركىستانداعى جاستار فورۋمىنا 30 مىڭ ادام قاتىستى

بۇل تۋرالى ايماق باسشىسى اسقار مىرزاحمەتوۆ وبلىس اكىمدىگىندە كاسىپوداق ۇيىمدارىنىڭ جەتەكشىلەرىمەن كەزدەسۋىندە ايتىلدى. كاسىپوداق كۇنىنە وراي وتكەن كەزدەسۋدە وبلىس اكىمى اتالمىش ۇيىمنىڭ ماڭىزدىلىعى مەن ءرولىن تىلگە تيەك ەتىپ، ولارعا ۇلكەن مىندەت جۇكتەلىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.

سونداي-اق، ءوڭىر باسشىسى جينالعانداردى كاسىبي مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتادى.

ء

وز كەزەگىندە وبلىستىق كاسىپوداقتار بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى، وبلىستىق ءماسليحاتتىڭ دەپۋتاتى مەيرامبەك تولەپبەرگەن قوعامدا دا، كاسىپوداقتار قىزمەتىندە دە ەڭ باسىم باعىت – الەۋمەتتىك ماسەلە ەكەندىگىن ايتىپ، ەڭبەك ادامىن قورعاۋ ورتاق تيىمدىلىككە قول جەتكىزۋدىڭ بىردەن-بىر جولى بولىپ وتىرعاندىعىن جەتكىزدى. سونىمەن قاتار، ول بۇگىندە وبلىستىق كاسىپوداقتار بىرلەستىگىنىڭ 120 مىڭنان استام مۇشەسى بار ەكەندىگىن، ايماقتاعى 15 سالالىق كاسىپوداق ۇيىمدارىنداعى 1300-دەن استام باستاۋىش ۇيىمى جانە ونىڭ كوشباسشىلارى ۇيىتقى بولىپ اتقارعان يگى ىستەر كاسىپوداقتىڭ قوعامدا الاتىن ورنىن ايقىنداپ وتىرعاندىعىن جەتكىزدى.


جيىندا وبلىس كاسىپوداعىنىڭ اتقارىپ وتىرعان جۇمىستارى، كورسەتكىشتەرى باياندالدى. ايتالىق، كاسىپوداقتار مەدياتسيا جانە كەلىسىم ارقىلى ەڭبەك داۋلارىن كيكىلجىڭسىز شەشۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋدا دەسەك، بۇگىندە بارلىق اۋماقتىق كاسىپوداقتاردا تاتۋلاسۋ ورتالىعى اشىلعان. 2018 جىلعى ناۋرىزدان باستاپ «تاتۋلاسۋ ورتالىقتارىندا» 3 مىڭنان اسا مەدياتسيالىق راسىمدەر وتكىزىلدى، ونىڭ ەڭبەك داۋلارىنا قاتىستى 1590-ى وڭ شەشىمىن تاۋىپتى.

«بىزدە ۇدايى نازار اۋدارۋدى قاجەت ەتەتىن ماسەلە – ەڭبەك شارتىنىڭ زاڭدى تۇردە جاسالۋى. ءبىر جىلدان استام ۋاقىتتا «ەڭبەك شارتىن جاساڭىز!» اكتسياسى بويىنشا ەلىمىزدە 12 مىڭنان استام جۇمىس بەرۋشىلەر ەڭبەك شارتتارىن بەكىتۋ ارقىلى 40 مىڭ جۇمىسشىمەن ەڭبەك قاتىناستارىن زاڭداستىردى. جامبىل وبلىسى اكىمدىگىنىڭ ەڭبەك ينسپەكتسياسىمەن بىرلەسە اتقارعان جۇمىستىڭ ناتيجەسىندە 4 مىڭ ادامعا الەۋمەتتىك قورعاۋدى قامتاماسىز ەتەتىن ەڭبەك قاتىناستارىنىڭ زاڭدى الاڭىنا ورالۋىنا مۇمكىندىك بەرىلدى»،-دەدى مەيرامبەك تولەپبەرگەن.

ول عانا ەمەس، الەۋمەتتىك شارتتاردى جاقسارتۋ ءۇشىن بيىل كاسىپوداقتار فەدەراتسياسى «SENIM» سالالىق كاسىپوداعىمەن بىرلەسە وتىرىپ، وبلىستىق جانە اۋداندىق مەديتسينالىق ۇيىمدارداعى جاس مامانداردى قولداۋ ماقساتىندا 500000 تەڭگەلىك سەرتيفيكاتتاردى بەكىتىپ، بۇگىندەرى 40 ميلليون تەڭگە كولەمىندە سەرتيفيكاتتار بەرىپ ۇلگەرگەن. سونىمەن بىرگە، كاسىپوداقتار ەسەبىنەن جاس ماماندار تۇرعىن ۇيگە باستاپقى جارنانى تولەۋ ءۇشىن 45 ميلليون تەڭگە كولەمىندە 33 تۇرعىن ءۇي سەرتيفيكاتى تابىستالىپتى.

كەزدەسۋدە اسقار يسابەكۇلى ەكى جاقتى بىرلەسكەن جۇمىس جوسپارىن قۇرۋدى ۇسىنىپ، جەمىستى شارالاردى جالعاستىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن باسا ايتتى. وبلىس باسشىسى بيىل العاشقى رەت رەسمي تۇردە بەكىتىلگەن كاسىپوداقتار كۇنىن اتاپ وتكەلى وتىرعان بىرلەستىك مۇشەلەرىن كاسىبي مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتاپ، ساتتىلىك تىلەدى.

جيىن سوڭىندا «قازفوسفات ججفز» جشس باستاۋىش كاسىپوداق ۇيىمىنىڭ كاسىپوداق كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شاحتىباي بايعانوۆ، «SENIM» دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ سالالىق كاسىپتىك وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ وبلىستىق فيليالى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى گۇلمايرا مومبەكوۆا «وبلىسقا سىڭىرگەن ەڭبەگى ءۇشىن» ءتوس بەلگىسىمەن ماراپاتتالدى. ال، «جامبىلگيپس» اق كادر ءبولىمىنىڭ ينسپەكتورى، باستاۋىش كاسىپوداق ۇيىمىنىڭ ءتوراعاسى حان ليديا مەن «جۋالى اۋداندىق اكىمدىگىنىڭ مادەنيەت جانە تىلدەردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانالار جۇيەسى» كمم-نىڭ كىتاپحاناشىسى، باستاۋىش كاسىپوداق ۇيىمىنىڭ مۇشەسى كۇنىمكۇل قوشاەۆاعا وبلىس اكىمىنىڭ قۇرمەت گراموتاسى تابىستالدى.


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=3&id=1058009

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


دەلدال بانك «Delta Bank 20 سەكوند
قاشىقتان وقىتۋ: كۆي جۇق 3 مينوت
شىمكەنتتىڭ باس ۇستازى ت 6 مينوت
ەلىمىزدىڭ ءتورت وبلىسىن 8 مينوت
تۇرعىمباەۆ بلوكپوستا كو 8 مينوت
الماتىنىڭ اكىمى ءتورتىن 9 مينوت
الماتى: كارانتيندە كوكج 12 مينوت
اتىراۋ: تەڭىز كەنىشىنىڭ 15 مينوت
بقو: تەرەكتى اۋدانىندا 18 مينوت
الماتىدا «باستاۋ» جوباس 18 مينوت
قىرعىزستاندا پارلامەنتت 18 مينوت
ايدوس ەربوسىنۇلى تابيعا 18 مينوت
توقاەۆ: ۇستازدار قاۋىمى 18 مينوت
قازاقستاندىقتار كوروناۆ 21 مينوت
"BMW-دا پوليتسيا قىزمەت 21 مينوت
شاعىن كومپانيالاردىڭ قا 24 مينوت
باتىس قازاقستاندا 100 م 27 مينوت
كەنەگە قارسى زالالسىزدا 27 مينوت
ءشاۋال ايىندا 6 كۇن ورا 28 مينوت
يزرايل تاريحىندا تۇڭعىش 28 مينوت
مەملەكەت باسشىسى التاي 28 مينوت
كوكجايلاۋدا كوڭىل كوتەر 1 ساعات
الماتىدان كارانتين قاشا 1 ساعات
شىمكەنتتىڭ كىرەبەرىسىند 1 ساعات
تۇركىستان وبلىسىندا بيى 1 ساعات
بەيبىت جينالىستار تۋرال 1 ساعات
بلوكپوستاعى كەپتەلىس بۇ 1 ساعات
پەداگوگ مارتەبەسى ماڭىز 1 ساعات
كۇراش ماحسۇت ەكولوگيالى 1 ساعات
ساردوباداعى اپاتقا قاتى 1 ساعات