ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.comتىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: تارباعاتاي ايماعى اقپاراتتارى

جولدانعان ۋاقىتى: 10:20 - 2019/10/10

Нақты Көзі: http://www.kztcxw.cc/content/15339.html

تۋىلعان كۇنىمدى وتانىممەن بىرگە تويلادىم

جولدانعان ۋاقىتى : 2019/10/10 11:28:53

    ءتىلشىمىز زىڭ جاۋمەي حابارلايدى. بيىلعى    مەملەكەت مەرەكەسى ساۋان اۋدانى انجىحاي قالاشىعى يۋانشيڭگۇڭ قىستاعىنداعى 70 جاستاعى قىستاق تۇرعىنى جاڭ مەييىڭنىڭ ماڭگى ەسىنەن كەتپەستەي بولدى.  ويتكەنى، مەملەكەت مەرەكەسى كەزىندە قىستاق «ەكى كوميتەتى» مەن ايماقتىق مادەنيەت-ساياحات مەكەمەسىنىڭ قىستاقتا تۇراتىن قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى جاڭ مەييىڭ جانە قىستاقتاعى 70 جاستاعى قىستاق تۇرعىندارىنا تۋىلعان كۇن بالكۇلشەسىن جەتكىزىپ، ولاردىڭ تۋىلعان كۇنىن   وتانمەن بىرگە قۇتتىقتاۋىنا شارت-جاعداي جاراتتى.

   10-ايدىڭ 1-كۇنى تاڭەرتەڭ ەرتە يۋانشيڭگۇڭ قىستاعىنىڭ «ەكى كوميتەتى» مەن قىزمەت اترەتىنىڭ   مۇشەلەرى قاربالاستىققا ءتۇستى، مەملەكەت تۋىن شىعارۋ، قىزىل ءان شىرقاۋ، وتانمەن بىرگە تۋىلعان كۇنىن  قۇتتىقتاۋ جانە وزاتتاردى ماداقتاپ-سيلاۋ سىندى جەلىلەس قيمىلدىڭ ورىستەتىلۋىنە ساي، قىستاق تۇرعىندارى ەستەن كەتپەيتىن ءارى وتە ماعىنالى مەملەكەت مەرەكەسىن  وتكىزدى.

    جاڭ مەييىڭ: «بۇقارانىڭ تۇرمىسى كۇننەن-كۇنگە جاقسارىپ كەلەدى. قازىر ەگىن سالساڭ قوسىمشا قاراجات بار، اۋرۋ كورسەتسەڭ ەمدەۋ قامسىزداندىرۋى بار، ءۇي سالساڭ قوسىمشا قاراجات بار، مۇنىڭ بارلىعى پارتيا مەن ۇكىمەتتىڭ بىزگە بەرگەن ءتيىمدى ساياساتى. بيىلعى مەملەكەت مەرەكەسىندە وتانىمىزبەن بىرگە تۋىلعان كۇنىمىزدى قۇتتىقتادىق، مەن 100 جاس جاساپ،   باقىتتى تۇرمىستان ءلاززاتتانامىن، پارتيانىڭ قارتتارعا  بولعان قامقورلىعىنا ايرىقشا العىس ايتامىن» دەدى.

   قاريالاردىڭ وتانمەن بىرگە تۋىلعان كۇنىن قۇتتىقتاعان باقىتتى ساتىنە قاراپ تۇرىپ، انجىحاي قالاشىعى    شيپاحاناسىنىڭ باستىعى گاۋ ۋىنلەيدىڭ جۇزىنەن باقىت پەن تەبىرەنىستىڭ لەبى ەسىپ، كوز شاناعىنا قۋانىشتىڭ جاسى  ىركىلدى. ول: «مەن كوڭىل كۇيىمدى سوزبەن جەتكىزە الماي تۇرمىن، قارتتارعا مىقتى دەنساۋلىق، ۇزاق عۇمىر   تىلەيمىن، وتانىمىزدىڭ گۇلدەنىپ-كوركەيە بەرۋىن   ءۇمىت ەتەمىن» دەدى.

   قيمىلدا قىستاق تۇرعىندارىن، قىستاقتا تۇراتىن   قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرىن، قالاشىق شيپاحانانىڭ  قىزمەتشىلەرىن جانە بيڭتۋان 8-شى 142-تۋان 31- ليانىنىڭ قىزمەتشىلەرىن قامتىعان مىڭعا جۋىق ادام   قولدارىنا مەملەكەت تۋىن ۇستاپ، قىستاق كوميتەتىنىڭ اۋلاسىندا «وتاندى جىرلاۋ»، «كوممۋنيستىك پارتيا   بولماسا، جاڭا جۇڭگو بولماق ەمەس» سياقتى قىزىل  اندەردى اسقاقتاتا شىرقاپ، ءان اۋەنى ارقىلى وتانعا  دەگەن ىزگى تىلەكتەرىن جەتكىزدى.

   مۇنداي سالتاناتتى كورىنىس يۋانشيڭگۇڭ قىستاعى وقىتۋ ءتۇيىنىنىڭ وقۋشىسى ۇلاعات ماناتتى تەرەڭ اسەرلەندىردى. ول: «باستاۋىش مەكتەپ وقۋشىسى رەتىندە، وقۋىمدى جاقسى وقىپ، ەرجەتكەندە  وتانىما ۇلەس قوسامىن» دەدى.

   انجىحاي قالاشىعى يۋانشيڭگۇڭ قىستاعىندا تۇراتىن ءبىرىنشى شۋجي، قىزمەت اترەتىنىڭ باستىعى تۇرسىنگۇل اۋدانبەك: «الداعى جەردە قىستاقتا تۇراتىن قىزمەت   اترەتىنىڭ مۇشەلەرى مەن قىستاق تۇرعىندارىن باستاپ، قوعام ورنىقتىلىعى مەن باياندى تىنىشتىق باس نىساناسىن تىعىز ارقاۋ ەتىپ، شارۋالاردىڭ كىرىسى مەن اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ ونىمدىلىگىن ارتتىرۋ جاعىنا بارىنشا كۇش سالىپ، اۋىل-قىستاقتى گۇلدەندىرۋ ستراتەگياسىن    اتقارۋدى جوعارى ساپامەن ىلگەرىلەتىپ، 2020-جىلى يۋانشيڭگۇڭ قىستاعىنىڭ تۇتاس ەل حالقىمەن بىرگە دوڭگەلەك داۋلەتتى ورەگە جەتۋىنە كەپىلدىك ەتەمىن» دەدى.      
 

رەداكتورى : ارداق كامالقان قىزى
 
تورابىمىزدان ماقالا كوشىرەتىن بولساڭىز، توراپ اتىن بەرىپ قويۋدى ۇمىتپاڭىز، بولماسا زاڭدىق جاۋاپكەرلىگىن قۋزاستىرامىز.
مىسالى: «تارباعاتاي اقپارات تورابىنان» الىندى

كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=63&id=1058007

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەڭ جاڭا ماقالالار


ماڭگى، تۇراقتى، كۇنتىزب 8 مينوت
ايماقتىڭ ساياحات كاسىبى 9 مينوت
ماسكەۋدە كوروناۆيرۋس جۇ 9 مينوت
بيىل كۇزدەن قىسقا دەيىن 9 مينوت
اقمولا وبلىسىندا قۇس تۇ 11 مينوت
وزبەكستاندا قوعامدىق ور 14 مينوت
Tengri Bank سالىمشىلارى 19 مينوت
تەننيسشى يۋليا پۋتينتسە 20 مينوت
18 جاستاعى قازاقستاندىق 23 مينوت
شىنياڭ قالالىق ارحيۆحان 29 مينوت
جەمەنەيدەگى ساحارا سازد 29 مينوت
ايماعىمىزداعى ورتا-باست 29 مينوت
رەسەي مەكتەپتەرىندەگى ا 29 مينوت
اتىراۋ وبلىسىنىڭ اكىمىن 29 مينوت
40 ميلليون اۋىل - قىستا 29 مينوت
ارتەم رەزنيكوۆتىڭ سالما 29 مينوت
الەكسەي تسويدىڭ ددسۇ كو 1 ساعات
قان قۇيۋ كوروناۆيرۋستىڭ 1 ساعات
«Nur Otan» پارتياسى ءبى 1 ساعات
تۇرىكتەردىڭ ۇشقىشسىز ۇش 1 ساعات
قازاق ايەلدەرىنىڭ ىشىند 1 ساعات
لوپنۇر كولىنىڭ كۇزگى كو 1 ساعات
حالىق ساقشىلارى مالشىلا 1 ساعات
بيىلعى استىقتىڭ ورتاشا 1 ساعات
جۇڭگو تىلشىلەر قوعامى 3 1 ساعات
ەلىمىزدە قانشا بالا كاۆ 1 ساعات
قازاقستاندا قانشا بالا 1 ساعات
ساۋدا ىستەر مينيسترلىگى 1 ساعات
الەمجەلىنىڭ الەگى نەمەس 1 ساعات
اياگوز قالاسىنىڭ اكىمى 1 ساعات