ەل-ارنا قولفون نۇسقاسىنا ەنۋ Еларна қолфон нұсқасына ену


ەل-ارنا قولفون نۇسقاسى | "قولفون نۇسقاسىن ءتۇسىرۋ (Android)

Кірілше
جۇكتەۋ-البومىم-البومدار-جەلى
وسى توردى ساقتايمىن! | وسى توردى باس بەت ەتەمىن!

ءبىزدىڭ بايلانىس: elarna2012@gmail.com

Үш күнгы келушылер санағыКелген адам саны (IP)Көрілген бет саны (PWs)КомпйутерҚолфон
2019-10-161489390735 %65 %
2019-10-171587416432 %68 %
2019-10-1820867332 %68 %


تىركەلىڭىزدەر كىتاپحانا قوجالار تورابى البومدار قازاقتىڭ 1001 ەرتەگىسى

ءتۇرى: Ult.kz ۇلىت تورابى

جولدانعان ۋاقىتى: 16:30 - 2019/06/18

  • قازىرگى يننوۆاتسيا قارقىنى مەن وزگەرىستەر جىلدامدىعى مەديتسينا سالاسىنا تەحنولوگيا ەنگىزۋ ماسەلەسىن قيىنداتا ءتۇستى.
  • ساراپشىلاردىڭ ويىنشا، دارىگەرلەر ناۋقاسقا كوبىرەك ۋاقىت ءبولۋ قاجەت.
  • دارىگەر ەريك توپولدىڭ پىكىرىنشە، جاساندى ينتەللەكت «كەمەل مەديتسينا» قۇرۋ ارقىلى دارىگەرلەرگە ءوز ۋاقىتىن ءتيىمدى جۇمساۋعا جاعداي جاسايدى.

بۇگىندە تەحنولوگيا بۇرىن-سوڭدى بولماعان جوعارى قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. سونىڭ ارقاسىندا مەديتسينا سالاسى تاڭعاجايىپ جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىپ، قانشاما ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. الايدا كەيبىر تەحنولوگيالاردى يگەرۋ دارىگەرلەر ءۇشىن دە، ناۋقاستار ءۇشىن دە قيىنعا سوعادى. سوندىقتان ولاردى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا ءساتتى ەنگىزۋ قيىندىق تۋدىرا باستادى.

«سونىڭ ءبىر مىسالى – ەلەكتروندىق مەديتسينالىق كارتالار. ول تالاي دارىگەردىڭ زىعىردانىن قايناتقانى راس. بۇل كارتالار ناۋقاس جايلى مالىمەتتى ساقتاۋعا جانە باقىلاپ وتىرۋعا ارنالعان. الايدا دارىگەر ناۋقاستى قابىلداۋ كەزىندەگى ۋاقىتىنىڭ ءبىراز بولىگىن وسى كارتانى تولتىرۋعا جۇمسايدى. ويتكەنى نەگىزگى مالىمەتتەردى ەنگىزۋدىڭ ءوزى ۇزاققا سوزىلىپ كەتۋى مۇمكىن»، - دەيدى «Northwell Health» جەلىسىنىڭ پرەزيدەنتى مايكل دوۋلينگ. بۇل سوزدەر ونىڭ «دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى قايتا جۇكتەۋ» اتتى كىتابىندا ايتىلعان.

دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس كۇنىنىڭ باقانداي 6 ساعاتى ءدال وسى ەلەكتروندىق مەديتسينالىق كارتالارعا كلينيكالىق دەرەكتەردى ەنگىزۋگە كەتەدى. سونىڭ سالدارىنان ولار ناۋقاستارعا بولەتىن التىن ۋاقىتىن جوعالتادى. نەگىزى دارىگەردىڭ قابىلداۋى شامامەن 18 مينۋتقا سوزىلادى. سونىڭ كوپ بولىگى مالىمەتتەردى تىركەۋگە كەتەدى ەكەن.

زەرتتەۋ ناتيجەلەرى كورسەتكەندەي، ەلەكتروندىق مەديتسينالىق كارتالاردىڭ كەڭىنەن قولدانىلۋىنا كەدەرگى بولىپ وتىرعان تاعى ءبىر ماسەلە بار. بۇل – دەرەكتەردىڭ قۇپيالىعى، ياعني قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى.

ۇناسىن-ۇناماسىن، ءبىراق تەحنولوگيالار دارىگەر مەن ناۋقاستىڭ قارىم-قاتىناسىنا ءوز ىقپالىن تيگىزەدى. «Scripps Research» مەكەمەسىنىڭ اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى ەريك توپولدىڭ ايتۋىنشا، ەڭ الدىمەن جاساندى ينتەللەكتتى دۇرىس بەيىمدەۋىمىز كەرەك. سوندا بۇل تەحنولوگيانىڭ مەديتسيناعا تيگىزەر پايداسى زور بولماق.

جاساندى ينتەللەكت دارىگەرلەردى اۋىستىرا الا ما؟

جاساندى ينتەللەكتىڭ ەڭبەك نارىعىنا ىقپالى ماسەلەسىن قاراستىرايىق. اقش-تا وزدىگىنەن جۇرەتىن كولىكتەر تەحنولوگياسى سالدارىنان 2 ميلليونعا جۋىق جۇك كولىك جۇرگىزۋشىسى جۇمىسىنان ايىرىلۋى مۇمكىن.

جاساندى ينتەللەكت تەك قول ەڭبەگى قىزمەتكەرلەرىنە عانا اسەر ەتىپ وتىرعان جوق. تانىمال كاسىپكەر ەندريۋ يانگ جوعارى ءبىلىمدى تالاپ ەتەتىن كەيبىر كاسىپتەردىڭ دە «ەسكىرىپ» بارا جاتقانىن ايتادى. «قاراپايىم ادامدارعا قارسى سوعىس» كىتابىندا ول «اۆتوماتتاندىرۋ ءۇردىسى دارىگەر، زاڭگەر، بۋحگالتەر، قارجى كەڭەسشىسى، ترەيدەر، جۋرناليست، ءتىپتى سۋرەتشى مەن پسيحولوگ سەكىلدى ماماندىقتارعا دا ءقاۋىپ توندىرەدى» دەپ جازعان.

كۇندەلىكتى اتقارىلاتىن جۇمىستاردىڭ كومەگىمەن جاساندى ينتەللەكتىڭ تيىمدىلىگىن انىقتاۋعا بولادى. بۇل تەحنولوگيا جالىقتىراتىن مىندەتتەردى ادامداردان گورى جىلدام ءارى ءدال ورىندايدى. جانە ءۇزىلىس تە جاسامايدى.

جاساندى ينتەللەكتى مەديتسينادا قولدانۋعا قاتىستى تاعى ءبىر مىسال كەلتىرسەك. رەنتگەنولوگتار كوپ ۋاقىتىن ناۋقاستاردىڭ رەنتگەن كەسكىندەرىن زەرتتەۋگە جۇمسايدى. بۇل ماماندىق يەسىنە بىلىكتىلىگىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن كوپ جىل قاجەت. سونىڭ وزىندە دە اۋرۋدى انىقتاۋ قيىنعا سوعاتىن جاعدايلار كەزدەسەدى. ءوز كوزقاراسىن دالەلدەۋ ماقساتىندا اعات پىكىر ءبىلدىرۋ نەمەسە نەمقۇرايلى قاراۋ سەكىلدى ادامعا ءتان قاسيەتتەردىڭ كەسىرىنەن قاتەلىكتەر جىبەرىلۋى مۇمكىن.

جاساندى ينتەللەكت بولاشاقتا از ۋاقىتتا كوپ رەنتگەن كەسكىنىن قاراپ شىعىپ، ولاردى كاتالوگتا بار كەسكىندەردىڭ وراسان زور سانىمەن سالىستىراتىنداي كۇيگە جەتەدى. بۇعان ەشبىر ادام بالاسىنىڭ شاماسى كەلمەيدى. ول سونداي-اق ادام كوزىنە بايقالمايتىن ۇساق اقاۋلاردى دا تابۋى مۇمكىن. مۇنىڭ ءبارى رەنتگەن كەسكىندەرىن زەرتتەۋ ءىسىن جەڭىلدەتەدى. سوندا اقشانى جاساندى ينتەللەكتى جاساپ شىعارۋعا ءبىر-اق رەت جۇمساپ، رەنتگەنولوگتاردى وقىپ-ۇيرەتۋگە كەتەتىن ۇلكەن شىعىنداردان قۇتىلۋعا بولادى.

بۇل رەنتگەنولوگتار مۇلدەم قاجەت بولماي قالادى دەگەن ءسوز ەمەس. جاساندى ينتەللەكت كەسكىندەردى زەرتتەۋمەن اينالىسسا، ماماندار ناۋقاستارعا كوبىرەك ۋاقىت بولەدى. بۇل تەحنولوگيا ءقازىر دامۋ ۇستىندە. بولاشاقتا جاساندى ينتەللەكت دياگنوستيكامەن اينالىسسا، رەنتگەنولوگتار كۇردەلى جاعدايلارعا دەن قوياتىن بولادى.

«كەمەل مەديتسينا، تەرەڭ سەزىم»

ەريك توپول «كەمەل مەديتسينا» كىتابىندا: «جەتىلدىرىلگەن جاساندى ينتەللەكت دارىگەرلەردى كۇندەلىكتى قايتالاناتىن ۇساق شارۋالاردان بوساتۋى مۇمكىن. سوندا ولار ناۋقاستارعا كوبىرەك كوڭىل بولە الادى. مۇنىڭ ءبارى دارىگەردىڭ جۇمىستان جالىعۋىن ازايتىپ، مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ ساپاسىن ارتتىرادى»، - دەيدى. وسى رەتتە، ەريك توپول ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەردىڭ ۇلتتىق بيۋروسى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىن مىسالعا كەلتىرەدى. ونىڭ قورىتىندىسى كورسەتكەندەي، دارىگەردىڭ ناۋقاستى قابىلداۋ كەزىندەگى قوسىمشا ءبىر مينۋتىنىڭ ءوزى اۋرۋدىڭ قايتا اسقىنۋ مۇمكىندىگىن 8 پايىزعا ازايتاتىن كورىنەدى.

ەلەكتروندىق مەديتسينالىق كارتالارعا قاتىستى دا جاساندى ينتەللەكتىڭ كوپ پايداسى ءتيۋى مۇمكىن. ماسەلەن، ول دەرەكتەردى ەنگىزۋ، جازبالاردى بىرىكتىرۋ جانە ناۋقاستىڭ سمارت-ساعاتى نە ۇيالى تەلەفونىنان مالىمەتتەردى الۋ جۇمىستارىن جەڭىلدەتە الادى.

«ماشينالار ءتۇرلى مىندەتتەردى اتقارۋ ارقىلى بىرتىندەپ ادامداردان اسىپ تۇسەدى. سوندىقتان ءبىز ادامگەرشىلىك قاسيەتتەرىمىزدى كوبىرەك دامىتۋىمىز كەرەك. ادامداردىڭ ماشينالاردان باستى ەرەكشەلىگى – وسى. ناۋقاسقا دارىگەردىڭ جاناشىرلىعى مەن راقىمشىلىعى ماڭىزدى. ارينە، سەزىمسىز ماشينالار ادام قاسيەتتەرىن ەشقاشان اۋىستىرا المايدى»، - دەيدى ەريك توپول.

ادامگەرشىلىك قاسيەتى

دارىگەرلەر كۇندەلىكتى جالىقتىراتىن مىندەتتەرگە كوپ ۋاقىتىن جۇمساۋعا ءماجبۇر. ءدال وسى سەبەپتى نيۋ-يورك ۋنيۆەرسيتەتى مەديتسينا فاكۋلتەتىنىڭ پروفەسسورى دانيەل وفري ناۋقاستارعا ءتيىستى كوڭىل بولمەيتىن اۋرۋحانالارعا ايىپپۇل سالۋدى ۇسىندى.

ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەردىڭ ۇلتتىق بيۋروسى جۇرگىزگەن ساۋالناما كورسەتكەندەي، دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ءاربىر مينۋتتىڭ ماڭىزى زور.

«اۋرۋعا شالدىققان ناۋقاس ءۇشىن ەڭ باستىسى – ادام كوڭىلى. ولارعا جانى اشيتىن، قالاي قينالىپ جۇرگەنىن تۇسىنەتىن دارىگەر قاجەت. دۇنيەدە سىرقاتتان جامان نارسە جوق، مۇنداي ساتتە ادام ءوزىن جالعىز سەزىنەدى. ال ونى ۋايىمدايتىن دارىگەر بولماسا، جاعداي ءتىپتى ناشار. سول سەبەپتى دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا ەڭ الدىمەن ادامگەرشىلىككە كوڭىل ءبولۋىمىز قاجەت»، - دەيدى ەريك توپول «Big Think» سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا.

ال جاساندى ينتەللەكتىڭ سەزىمنەن جۇرداي ەكەنى كوپكە ايان. سوندىقتان ەريك توپول بۇل تەحنولوگيا قانشالىقتى ءتيىمدى بولعانىمەن، دارىگەر مەن ناۋقاستىڭ قارىم-قاتىناسىنا كەرى اسەر ەتۋى دە مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتەدى.

مايكل دوۋلينگتىڭ دە پىكىرى وسىعان سايادى. ول «Big Think» سايتىنا بەرگەن سۇحباتىندا: «جاساندى ينتەللەكت ءقازىر جان-جاقتى دامىپ كەلەدى. دەسە دە، ناۋقاستارعا ەڭ الدىمەن تەحنولوگيا ەمەس، دارىگەرلەردىڭ، ياعني ادامداردىڭ كومەك كورسەتەتىنىن ۇمىتپاعان ءجون»، - دەيدى.

ماقالانىڭ ءتۇپنۇسقاسى:weforum.org


كەلۋ قاينارى: http://www.elarna.net/koru.php?tur=53&id=1010981

پىكىرلەر:


جازعان لەبىزىڭىز300 ارىپتەن اسپاسىن!
ادام نەمەسە ۋيروس ەكەندىگىڭىزدى تۇراقتاندىرۋ سۇراعى، كاتەكشەگە ءجۇز دەپ سيفىرمەن جازىڭىز، راحىمەت!

ەل-ارنا ءوز گازەتى

ەڭ جاڭا ماقالالار


قازاقستاندا 22 ءدىني اع 9 مينوت
18 قازان. تۋعان كۇن يەل 14 مينوت
سەمەيدە ابايدىڭ 175 جىل 17 مينوت
中国哈萨克语广播网 29 مينوت
中国哈萨克语广播网 1 ساعات
پاكىستاندا ەكى تايپا ار 1 ساعات
18 قازان. قازاقپارات كۇ 1 ساعات
شاريعاتتا جۇكتىلىكتىڭ ا 2 ساعات
قوستاناي وبلىسىندا اۋىر 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 2 ساعات
中国哈萨克语广播网 3 ساعات
بۇرقاسىن، كوكتايعاق - 1 3 ساعات
中国哈萨克语广播网 3 ساعات
ءبىز سالافيزممەن كۇرەست 4 ساعات
جەمقورلىق تاقىرىبىنداعى 4 ساعات
اتا-انالار مەكتەپ اسحان 4 ساعات
中国哈萨克语广播网 4 ساعات
ءXىX عاسىرداعى قىتاي مە 4 ساعات
中国哈萨克语广播网 4 ساعات
y=√x فۋنكتسياسى، قاسيە 5 ساعات
سيريانىڭ مابرۋكا لاگەرى 5 ساعات
中国哈萨克语广播网 5 ساعات
اقش-تا جۇگەرى مەن سويا 5 ساعات
سويلەم - پرەزەنتاتسيالا 5 ساعات
الەم ەلدەرى اۆتوكولىك ق 5 ساعات
م. سۇندەتوۆ «قايىرىمدىل 5 ساعات
中国哈萨克语广播网 5 ساعات
ەتىستىكتىڭ سويلەمدەگى ق 6 ساعات
جانكۇيەرلەر سوچي اۋەجاي 6 ساعات